2023 maart 14 Video: Woordvoering, ’s Heerenloo locatie ’t Laar

Video: Woordvoering, ’s Heerenloo locatie ’t Laar

Video: Woordvoering, ’s Heerenloo locatie ’t Laar

Wij staan kritisch in de kaalslag van het groen in ’s Heerenloo locatie ’t Laar.
Het Laar.
Hoe ziet Behoorlijk Bestuur het bouwen op het Laar?
Het Laar is een heel oud bosrijk gebied waar we zuinig mee om moeten gaan.
We zouden graag een nieuwe plek zien voor de bomen die we omhakken. Maar ook een nieuwe leefomgeving voor de vogels waaronder de zangvogels, holenbroeders en grondbroeders, vleermuizen die het veld ruimen door de deze nieuwbouw.
Gaat dit allemaal lukken?

Is er nader onderzoek gedaan om de aan- of afwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen in de spouw aan te tonen wat uit de quickscan is gekomen?
en zijn deze onderzoeksresultaten bekend en gedeeld?
Het bouwen staat onder een vergrootglas door de stikstof problematiek?
We weten dat de stikstofregels landelijk worden ingegeven. Maar in de ogen van Behoorlijk Bestuur vinden we dat we hier in Nederland ons zelf zulke strenge normen opleggen, dat we onze eigen economie stilleggen.
Zolang elk land in Europa een andere invulling geeft aan de door de EU opgelegde Habitatrichtlijn, zien wij het als willekeur.

Nederland, het land zonder boeren en vissers. Alles waar we goed in zijn hebben we afgebroken. Vissers en Boeren worden weggejaagd omdat we denken er goed aan te doen.
Maar voorzitter we kunnen nog wel bouwen? En daar hebben we het hier over.

Door het Aerius model kunnen we doordat wat we hier bouwen ergens minder of moeten we de stikstofnorm halen door met andere zaken te minderen?
De vraag met betrekking tot de Aerius berekening.
Klopt het dat ik geen berekening zie van de resultaten van het gebruik van de gebouwen? Ik zie de resultaten van de bouw en invloed wegverkeer. Maar niet van het gebruik.
Tot zover voorzitter.

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER