2023 april 05 Verslag Kwetsbare Buurten en update wijkgericht werken

Verslag Kwetsbare Buurten en update wijkgericht werken

Verslag Kwetsbare Buurten en update wijkgericht werken

Netty Kolsteeg schreef een verslag over hoe zij de commissie van gisteravond heeft ervaren
MO-commissievergadering d.d. 4 april 2023

Op deze vergadering wordt de startnotitie Kwetsbare Buurten behandeld en een update wat betreft wijkgericht werken.

Ten eerste is het natuurlijk zo dat er nog steeds geen format is ontwikkeld voor een startnotitie, ondanks een interruptie op onze vraag, blijft dit een onweerlegbaar feit, dus de vraag wat er gebeurt met de startnotities die zonder dit format zijn gemaakt, blijft onduidelijk, net als de status van een startnotitie.
Over het algemeen kan er worden gesteld dat de commissie in zijn geheel positief heeft gereageerd op deze startcommissie. Onder de vragen die werden gesteld, waren er ook een hoop vragen en uitvoeringsvoorstellen, die ook gesteld en besproken waren tijdens de presentatie op 31/1/2023. Voorgesteld werd om het woord “kwetsbare wijken” te vervangen voor “kansrijke wijken”, heel mooi, maar de vraag is hoelang en op welke manier en hoeveel geld kost het om van kwetsbare wijk naar kansrijke wijk te gaan?

De doelen en hoe is nog niet bekend, aangezien er nog geen informatie is opgehaald bij de bewoners en/of bewonersorganisaties.

Op onze opmerking dat de Visbuurt een politieke keuze is geweest en wat ons betreft niet stoelt op de realiteit, gaf de wethouder aan dat dit inderdaad een politieke keuze was van de coalitie.

Op onze herhaalde vraag of er weer wijkveiligheid overleggen worden ingesteld, die in het verleden doeltreffend en succesvol zijn gebleken en met node worden gemist door de politie, gaf de wethouder niet echt een duidelijk antwoord. Ik heb niet het gevoel dat er al een duidelijke route ligt hoe e.e.a. wordt uitgewerkt, het woord burgerparticipatie heb ik ook niet horen vallen.

Wat betreft de overlast gevende GGZ-patiënten heb ik ook niet de indruk dat dit opgelost zal worden sterker nog het maakt geen onderdeel uit van de startnotitie terwijl dit wel een belangrijk punt van overlast voor de bewoners is.

Want al ga je met de GGZ om tafel, het ontbreekt aan geld en personeel bij de GGZ, dus de overlast zal blijven, het enige wat de gemeente kan doen is de toestroom uit de regio stoppen.

Wat betreft de €.100.000, = is het nog niet bekend of alles wordt uitgegeven dit jaar, wat overblijft gaat de wijk in. Het beschermd wonen wordt per 1/1/2024 gedecentraliseerd, de gemeenten zijn hiervoor dan zelf verantwoordelijk, hiermede zou dan de concentratie vanaf buiten de stad kunnen worden teruggedrongen.

Jammer genoeg kreeg ik op mijn vraag over de nieuw aan te nemen werknemers een typisch ambtelijk antwoord, waar de kijkende burger niets mee kan, volgens mij is het toch de bedoeling dat er begrijpelijke taal wordt gehanteerd richting de burger, dus nog even ter uitleg, een generale medewerker is een medewerker die “breed inzetbaar” is, blijft onduidelijk of we hier praten over een medewerker wijksteunpunt, WMO en/of wijkgericht werken.

Tot zover

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER