2023 april 06 Video: Woordvoering, tijdens discussie huisvesting spoedzoekers en buitenlandsewerknemers

Video: Woordvoering, tijdens discussie huisvesting spoedzoekers en buitenlandsewerknemers

Video: Woordvoering, tijdens discussie huisvesting spoedzoekers en buitenlandsewerknemers

Gisteravond nam onze fractievoorzitter Sylvia Hamerslag deel aan de discussie over huisvesting spoedzoekers en buitenlandsewerknemers.
Behoorlijk Bestuur vindt dat onze gemeente met opvang asielzoekers, GGZ en jeugdzorg clienten ruim voldoende onze regionale maatschappelijke verplichting nakomen.

➡️Wij denken zelfs dat wanneer de buitenlandse werknemer gehuisvest worden binnen de gemeentes waar zij werken. Dit de druk cq overlast in onze buurten zal doen verminderen.

Regio Noordkop schreef over de commissie van gisteravond⤵️

Den Helder – De raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer was woensdagavond niet helemaal gerust over een plan voor de bouw van flexwoningen en huisvesting voor arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Dogger. Verschillende partijen kondigden amendementen aan op het collegevoorstel, waarmee in totaal 250 wooneenheden mee gerealiseerd zouden worden. Vooral de vraag of het wenselijk is om verschillende doelgroepen, zoals statushouders, spoedzoekers en buitenlandse medewerkers, allemaal op één grootschalige locatie samen te brengen blijft in de lucht hangen.

In totaal behelst het plan twee gebouwen: Één met circa 100 flex-wooneenheden voor spoedzoekers, statushouders en Oekraïners. Daarbij gaat het om woningen die voor een maximale duur van twee jaar gehuurd kunnen worden, om zo mensen te helpen die op korte termijn een woning nodig hebben Het andere gebouw betreft permanente huisvesting voor tenminste 150 arbeidsmigranten. De locatie is vlak naast AZC Doggersvaart. Door gebruik te maken van modulaire bouw kan de realisatie van het gebouw voor flexibel wonen al eind dit jaar starten. Nog in de eerste helft van 2024 wil het college ook starten met de bouw van de huisvesting voor de arbeidsmigranten. Tenminste, als het zo ver komt.

De raadscommissie was woensdagavond namelijk kritisch op de plannen van het college. De PVV en Behoorlijk Bestuur lieten weten sowieso tegen de vestiging van statushouders en arbeidsmigranten te zijn. Wel zien zij veel potentie in de flexwoningen voor spoedzoekers. Fractie Pastoor ziet ook de tijdelijke woningen voor statushouders liever uit het plan verdwijnen. Volgens de partij is het niet wenselijk om deze groep slechts tijdelijk een huis te geven en is het “abominabel” dat ze na twee jaar weer zouden moeten vertrekken. Dat zou niet bevorderlijk voor de inburgering kunnen zijn. De drie partijen kondigden allemaal amendementen aan, en zij waren daarin niet de enigen.

Kwetsbare groepen samen

De Stadspartij en D66 hadden ook vraagtekens bij het plan. Zo vroegen zij zich af of het wel wenselijk is dat straks op één locatie allerlei relatief kwetsbare doelgroepen huisvesting krijgen. Ook gezien de ligging van het AZC. Het kan volgens hen beter verdeeld over de stad in plaats van allemaal op één plek. Zo oordeelde de commissieleden van die partijen. Het CDA voegde daaraan toe dat er in Den Helder ook gebouwen leeg staan die beter eerst gebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn er veel arbeidsmigranten nodig voor de agrarische sector en kan de huisvesting van die mensen ook beter plaatsvinden op het terrein van de agrariër. De PvdA en Beter voor Den Helder lieten weten positief te kijken naar de plannen voor De Dogger. Zij hopen echter dat er een breder beleid kan worden opgesteld voor het flexwonen, waarbij meer locaties in beschouwing worden genomen.

Wethouder Petra Bais reageerde op de kritische opmerkingen vanuit de commissie door te zeggen dat er grote druk staat op het woningbouwvraagstuk. Initiatieven als deze zou je daarom door moeten laten gaan. De druk op de gemeente om woningen te bouwen wordt volgens Bais steeds hoger. Dit vanwege de steeds krapper wordende woningmarkt, maar ook door druk van bovenaf. Wat betreft het samenkomen van meerdere kwetsbare doelgroepen op één locatie zegt de wethouder dat het college zich ervan bewust is dat hier rekening mee moet worden gehouden. Het raadsvoorstel en eventuele amendementen worden waarschijnlijk bij de eerstvolgende raadsvergadering van 17 april behandeld.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER