2023 april 17 Eindelijk gerechtigheid voor de woonwagenbewoners

Eindelijk gerechtigheid voor de woonwagenbewoners

Eindelijk gerechtigheid voor de woonwagenbewoners

Wij feliciteren de Woonwagen bewoners, hun families van beide woonwagencentra met de uitkomst van hun jarenlange strijd omtrent o.a het toewijzings beleid.
Eindelijk gerechtigheid, wat jullie terecht wenste en wat de afspraak was is nu één op één overgenomen in het beleid.
Bedankt dat wij jullie naast jullie adviseur en steun en toeverlaat Dhr. P. Cruijff bij mochten staan in deze strijd.
Eindelijk rust en geen stress meer.
Na jaren van strijd en stress.
De gemeente kwam gemaakte afspraken niet na.
Gelukkig gaven deze bewoners niet op.
Stijn Vos van Regio Noordkop schreef hier het volgende over ⤵️
Bewoners woonwagencentra mogen toch stemmen over nieuwe buren.
Den Helder – De bewoners van woonwagencentra in Den Helder hebben toch een vetorecht gekregen over de selectie van hun medebewoners. Dat blijkt uit de nieuwe beleidsregels voor de toewijzing bij verhuur of verkoop van woonwagenstandplaatsen. Minimaal de helft van de huidige bewoners moet instemmen met het toetreden van een nieuwe buur. Het college wilde een dergelijke regeling eerst niet opnemen in het beleid, maar na een rechterlijke uitspraak en gesprekken met de bewoners is hier toch voor gekozen.
De selectieregels zijn al lang onderwerp van gesprek. De gemeente besloot voor het eerst beleidsregels op papier te zetten voor de standplaatsen aan de Korvetstraat en de GP Blankmanstraat, maar kwam er niet uit met de bewoners. Volgens het college zorgde de huidige werkwijze voor leegstand omdat de standplaatshouders alleen instemden met de vestiging van hun eigen familieleden en kinderen. Daarnaast zag portefeuillehouder Michiel Wouters ook principiële en bestuurlijke bezwaren: Zo was er volgens hem sprake van willekeur omdat er nergens iets was vastgelegd. Tevens merkte hij op dat bewoners van reguliere woningen ook niks te zeggen hebben over hun nieuwe buren.

De bewoners van de woonwagens aan de GP Blankmanstraat stapten naar de rechter en stelden dat met de gemeente is afgesproken dat zij wel degelijk mogen beslissen over wie er naast hen komt wonen. De rechter gaf de bewoners gelijk, maar het college gaf toen alsnog aan te werken aan nieuw beleid waarin dit ‘burenveto’ zou verdwijnen. Een bindend advies omtrent de toewijzing van standplaatsen zou simpelweg niet passen binnen het huisvestingsbeleid van de gemeente Den Helder. In plaats daarvan wilde de gemeente uitgebreide selectieregels vaststellen, waarbij op basis van familiebanden werd gekozen wie de vrijgekomen standplaats mag innemen.

Toch vetorecht
Het college heeft de nieuwe beleidsregels inmiddels al vastgesteld en wat blijkt: Het verzoek om een vetorecht voor de bewoners is toch gehonoreerd. De door de gemeente geopperde selectieregels zijn gebleven. Zo krijgen effectief kinderen van de huidige bewoners het eerste recht op een vrijgekomen plek. Daarna andere familieleden en pas als laatste mensen zonder binding met het centrum. Echter, wanneer deze persoon geselecteerd is mogen de huidige bewoners ook hun stem laten horen. Indien meer dan de helft van deze hoofdbewoners negatief oordeelt gaat het feestje niet door. Het college behoudt via een hardheidsclausule wel de mogelijkheid om af te wijken van dit beleid, wanneer daar zwaarwegende redenen voor zijn.
Volgens wethouder Wouters is hiervoor gekozen na gesprekken met de bewoners. De uitkomst is een beleidsstuk waar beide partijen zich in kunnen vinden, aldus de wethouder. De politiek sprak zich eerder kritisch uit over de gang van zaken rondom het toewijzingsbeleid.

✅ Lokale partij Behoorlijk Bestuur stelde jaren geleden al vragen over de kwestie. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag is blij met de uitkomst en het vetorecht voor de bewoners, maar vindt het uiterst pijnlijk dat het zo lang heeft moeten duren: “Dit heeft voor enorm veel onnodige stress gezorgd bij de bewoners van het woonwagencentrum. Het kan niet zo zijn dat inwoners van Den Helder helemaal naar de rechter moeten gaan voordat het college haar afspraken nakomt.”
Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Bewoners woonwagencentra mogen toch stemmen over nieuwe buren'
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER