2023 mei 02 Krijgen kunstprojecten een gelijke behandeling? BB stelt vragen over subsidies De Nollen

Krijgen kunstprojecten een gelijke behandeling? BB stelt vragen over subsidies De Nollen

Krijgen kunstprojecten een gelijke behandeling? BB stelt vragen over subsidies De Nollen

Artikel op Regio Noordkop over onze ‘De Nollen’ vragen.
Wij zijn het 💯 % eens met de vele negatieve reacties van inwoners op deze voorgenomen subsidies.

Stijn Vos schreef over onze vragen⤵️

Krijgen kunstprojecten een gelijke behandeling? Behoorlijk Bestuur stelt vragen over subsidies De Nollen
2 mei 2023

Den Helder – De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft politieke vragen gesteld over een brief van het college waarin zij aangeeft een bedrag tot 1,6 miljoen euro te willen reserveren voor kunstproject De Nollen. Ook besloot het college geld beschikbaar te stellen voor de reparatie van het dak van de werkplaats. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag vraagt zich af of er niet onevenredig veel geld wordt geïnvesteerd in De Nollen, in vergelijking met andere culturele initiatieven zoals het Rob Scholte Museum, dat in het verleden minder financiële steun ontving.

Het kunstproject De Nollen is jaren onderwerp van discussie en uiteindelijk zelfs rechtszaken geweest. Behoorlijk Bestuur is er dan ook niet zeker van dat de investering die het college wil doen nu wel gaat leiden tot een succesvol resultaat. Hamerslag wil daarom weten of het college dit kan garanderen, en op basis van welke informatie over de inhoud, uitstraling en haalbaarheid B&W hebben besloten dat zij 1,6 miljoen euro wil reserveren. Dat bedrag is overigens een klein deel van de totale kosten. Die bedragen in totaal 6 tot 8 miljoen euro. De rest moet de stichting die De Nollen beheert zelf bij elkaar brengen.
 
Toch is het een flink bedrag, merkt Hamerslag op. Een bedrag dat andere initiatiefnemers van kunstprojecten niet zomaar kregen: “Hoe verhoudt de investering in De Nollen zich tot andere culturele initiatieven en instellingen in Den Helder, zoals het Rob Scholte Museum, dat in het verleden minder financiële steun ontving en principieel geen subsidie aanvroeg?” Zo vraagt zij zich af. De nieuwe subsidies en de in het verleden gegeven bedragen zijn volgens Behoorlijk Bestuur onevenredig hoog: “Voor een museum dat maar een half jaar per jaar en in dat half jaar slechts een paar dagen per week open is. Bezoekers dienen hiervoor ook telefonisch af te spreken en betalen €15 entree.”
“Even ter vergelijking en een gevoel wat speelt in de samenleving: Het Scholte museum was het hele jaar door en zes dagen per week open, voor €2.50. Men kreeg een kopje thee of koffie toe. Daar kwamen ieder jaar 10.000 bezoekers uit alle windstreken en het buitenland”, aldus Hamerslag. Volgens Behoorlijk Bestuur kan zo de publieke perceptie ontstaan dat er onevenredig veel geld wordt geïnvesteerd in De Nollen, terwijl eerdere beloften over het succes van het museum niet zijn nagekomen. Hamerslag pleit voor een evenwichtig en divers cultureel aanbod en twijfelt daarom aan het doen van zo’n grote investering in één partij.
 
Gratis toegang
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeente een actieve rol wil spelen in de afronding van De Nollen. Daarnaast is een belangrijke bestuurlijke overweging om het geld beschikbaar te stellen volgens wethouder Fotigui Camara dat er een tweetal tegenprestaties worden geleverd door het museum. Allereerst krijgen nieuwe inwoners van Den Helder een gratis entreeticket. Ook wordt er gratis opslag voor de gemeentelijke kunstcollectie gerealiseerd. Dit ter grootte van twee zeecontainers. Op dit moment huurt de gemeente zes zeecontainers van een commerciële partij. Zo wordt dus een kostenbesparing gerealiseerd. Behoorlijk Bestuur heeft moeite met de beloofde gratis toegang: “Dit is richting de huidige inwoners onverkoopbaar. Zij krijgen geen gratis entree terwijl de subsidie van hun belastinggeld wordt gefinancierd. Hoe gaat u dit aan onze inwoners uitleggen?”

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER