2023 mei 16 Video: Woordvoering, Motie mbt dwang overheid op gemeentes iz de Spreidingswet

Video: Woordvoering, Motie mbt dwang overheid op gemeentes iz de Spreidingswet

Video: Woordvoering, Motie mbt dwang overheid op gemeentes iz de Spreidingswet

 
BB kwam afgelopen maandag met een motie om vanuit onze gemeente een signaal af te geven naar Den Haag.
Een signaal vanuit onze gemeente zou naar onze mening namelijk krachtiger over komen dan vanuit een gemeente die door de spreidingswet straks gedwongen wordt om asielzoekers op te vangen.
Deze spreidingswet maakt het mogelijk dat gemeentes voortaan gedwongen worden om (meer) asielzoekers op te vangen.
BB is tegen deze dwang en hoopte dat de rest van de gemeenteraad onze motie zou steunen. Het is als lokale partij namelijk onze taak om de belangen van onze gemeente te behartigen en deze boven die van de landelijke partijen te plaatsen.
Helaas stemde géén van de andere partijen mee met onze motie.
Motie⤵️
constaterende dat:
➡️het kabinet het wetsvoorstel ‘gemeentelijke taken mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ ook wel bekend als ‘de spreidingswet’ recentelijk heeft voorgelegd aan de Tweede Kamer;
➡️het voorstel voor de spreidingswet zoals voorgelegd door het kabinet op dit moment de ruimte biedt tot een vorm van dwang, aangezien de minister van Justitie en Veiligheid zou kunnen besluiten welke gemeente welke hoeveelheid asielzoekers moet opvangen zonder vereiste instemming van de desbetreffende gemeente;
overwegende dat:
➡️de gemeente Den Helder door de wet zoals die nu is voorgelegd, flink zal worden beperkt in haar mogelijkheid om zelf te bepalen wat het beste is voor Den Helder en Julianadorp;
➡️de leden van de Tweede Kamer in dit stadium de mogelijkheid hebben om het voorstel aan te passen en tevens nog moeten besluiten of ze de wet wel/niet aannemen;
➡️de Raad van State heeft geadviseerd tegen een dergelijke mogelijkheid tot dwang en dit advies door het kabinet naast zich neer is gelegd;
➡️de Tweede Kamer de mogelijkheid tot dwang uit het wetsvoorstel kan schrappen;
➡️de gemeente Den Helder sinds het instellen van het COA in 1993 asielzoekers opvangt en zij daarmee één van de langstlopende opvanglocaties in Nederland is;

➡️de gemeente Den Helder met een opvangcapaciteit van 1200 plekken, ruim voldoende deze opgelegde taak heeft volbracht;

van mening zijnde dat:
❌het tijd is om vanuit de lokale politiek, met een duidelijk signaal te komen, richting de landelijke politiek, dat wat onze gemeente betreft, het maximale is bereikt met betrekking tot opvang asielzoekers en het nu echt genoeg is;
❌het huidige kabinet volgens recente peilingen en tijdens de provinciale verkiezingen in maart 2023 haar draagvlak dusdanig verloren heeft;
❌dit kabinet geen vorm van dwang op lokale overheid zou mogen leggen;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
1. om namens het gemeentebestuur een brandbrief op te stellen en te versturen naar de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met het dringende verzoek om de mogelijkheid tot dwang uit het wetsvoorstel te halen en deze brief openbaar te delen met de inwoners van Den Helder;
2. deze brief in afschrift te sturen naar:
– de Provinciale Staten van Noord-Holland,
– de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
– het kabinet, bestaande uit alle ministers van de zittende regering, met hun staatssecretarissen.

– de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp

BB is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER