2023 mei 23 Video: Woordvoering, concept Havenvisie 22 mei 2023

Video: Woordvoering, concept Havenvisie 22 mei 2023

Video: Woordvoering, concept Havenvisie 22 mei 2023

Gisteravond sprak de commissie over de havenvisie
Hieronder onze woordvoering door Ron van Wamel uitgesproken. Havenvisie 22 mei 2023⤵️


Dank u voor het woord,
Op de eerste plaats kan ik aangeven dat deze visie tot stand is gekomen door eerst een startnotitie vast te stellen en dan middels participatie door bijeenkomsten van raads- en commissieleden die hun info weer ophalen uit de samenleving. Dank daarvoor.

In de vastgestelde startnotitie en in de 2 bijeenkomsten daarna is door BB aangegeven dat Den Helder te kampen heeft met een enorme verkeersdrukte op de toegangswegen naar Den Helder, krimp van het inwonersaantal en daarmee naast deze visie ook de uitdaging heeft op de te bouwen woningen tot 2030. Citymarketing gaf aan 300 vacatures in de toeristenbranche en Den Helder richt zich nu vooral op toerisme

Voorzitter, nu deze visie: In de vastgestelde startnotitie wordt duidelijk aangegeven wat de centrale vraag is: ik citeer:
De centrale vraag voor de Havenvisie is om op hoofdlijnen de richting voor de ontwikkeling, het gebruik en beheer van de haven van Den Helder te beschrijven.
Met bovengenoemde benadering kiezen wij het midden tussen enerzijds de beleidsmatige insteek van gemeente Harlingen in haar zoektocht naar de relatie stad-haven, en aan de andere kant de gemeente Amsterdam die zich meer richt op de activiteiten en de toekomst van het havenbedrijf.

Voorzitter, BB is van mening dat er in deze visie wel heel veel wordt aangegeven dat we moeten verduurzamen, kaderuimte tekort komen, en inderdaad een probleem met de toegangswegen waarvoor diverse mogelijke oplossingen worden geboden.

Heel veel visie zoals de havenvisie van Port off Amsterdam, productiviteit, duurzaam en veiligheid, inzet op windenergie etc. Maar we missen, zoals wel benoemd wordt koppeling met de stad, …de toerisme.

Want voorzitter de visie van Harlingen is duidelijk als het gaat om de koppeling met de stad:

In de visie op R&T staat als één van de acties van de gemeente benoemd dat het van belang is om het toeristisch kerngebied (centrum én haven) op orde te brengen: aantrekkelijk, schoon en veilig. Met voorzieningen die bij de tijd zijn, van kwaliteit en aansluiten bij behoeften van de doelgroep/gebruikers. De ligging aan het water, het nautische karakter (evenementen, jachthavens, bruine vloot, cruiseterminal) en het feit dat Harlingen de enige zeehaven is in Friesland maakt Harlingen tot een toeristisch aantrekkelijk gebied.

Voorzitter wij hebben een aantal vragen:
1. Is het bekend hoeveel kaderuimte de KM erbij wilt hebben en voor welk jaar moet dat worden gerealiseerd?
2. Het gebruik en (deel) opslag van waterstof ken ook gevaren. Wordt er nu of in de uitvoeringsplan rekening gehouden met een plofzone zoals cluster zuid van KM richting zuidpoort via oostoever?
3. In de visie wordt gesproken over kaderuimte zoeken voor de huidige onderhoud offshore voor de bestaande civiele brandstof. Nu de ontwikkelingen in een sneltreinvaart gaan, vraagt BB zich af hoe de beschikbare kaderuimte wordt ingedeeld. Wie krijgt straks voorrang op de invulling van de beschikbare kaderuimte: de KM, huidige offshore of schepen tbv transities duurzaamheid , onderhoud windparken, transport waterstof en veiligheid ( kustwacht)
4. Blz 17 spreekt u over in 2040 is DH een werkhaven met scheepsambachten. Zijn er contacten over de plek van een bruine vloot? Dit is een aanwinst als het gaat om toerisme
5. U spreekt over een verbinding via WO. Dat zal over de ophaalbrug zijn via buitenveld van de KM naar de haven. Bent u het met ons eens dat dit weer een drukke verkeerstroom zal worden over WO langs het stadhuis?
6. U spreekt over gespreide toegangswegen naar de haven en richt zich ook op de omvaarroute. Deze nog niet vastgestelde tijdelijke omvaarroute zal bij gebruik zoals u aangeeft in gespreide toegangswegen een belemmering worden voor het schutten en de bewegingen van de ophaalbrug.

Wij kijken uit naar de uitvoeringsvisie waar het college mee komt.

BB hoopt dat dhr Osborne nog een (deel)visie van toerisme erin verwerkt om vervolgens akkoord te gaan. Verder is de visie in orde en is het nu vooral aan het college met een voorstel concept uitvoeringsplan te komen.

BB is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER