2023 mei 26 Video: Woordvoering, vaststellen van het bestemmingsplan Máximalaan 63-67, Julianadorp oost

Video: Woordvoering, vaststellen van het bestemmingsplan Máximalaan 63-67, Julianadorp oost

Video: Woordvoering, vaststellen van het bestemmingsplan Máximalaan 63-67, Julianadorp oost

Woordvoering door Ron van Wamel op 24 mei 2023, betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Máximalaan 63-67, Julianadorp oost.

Wij vroegen om inzage in het participatie traject.

📌De wethouder gaf aan dat deze pas wordt vrij gegeven nadat het bestemmingsplan door de raad is aangenomen. Vreemd vonden wij omdat het voor onze besluitvorming juist belangrijk is te weten wat er uit deze inspraak procedure is gekomen en of deze ook voldoende zijn verwerkt in het voorstel.

📌Een inspreker gaf aan dat de inspraakprocedure naar zijn mening niet goed is verlopen, er geen terugkoppeling is gegeven en de partacipant niet op de hoogte werd gesteld van de datum van behandeling in de commissie. De wethouder boodt hiervoor haar excuses aan.

Woordvoering:

In april dit jaar is er in een bijeenkomst van BVJ op 6 april nog aangegeven dat er een tekort was aan appartementen. Hoe staat dit mbt Julianadorp oost? Er werd toen aangegeven dat er tot 2030 nog 1500 woningen in DH en Jdorp gebouwd gaan worden.

Julianadorp zelf denk meer een doorgroei dan groei. Woningstichting gaf ook aan dat er nog te weinig gestapelde woningen worden gebouwd in Jdorp oost.

Voorzitter, wat goed is, is dat er vooraf aan participatie is gedaan. In dit stuk wordt aangegeven dat het ontwerp ter inzage heeft gelegen. Alleen is daarop maar 1 zienswijze ingediend welk in de nota van Behandeling is behandeld. Dit roept wel wat vragen op bij BB.

Kunt u aangeven welke vorm van participatie hier is toegepast en hoe zijn de bewoners benaderd. Wat heeft de inspraakprocedure opgeleverd? Wij zouden graag verslagen of besluitlijstjes zien van de reacties van de bewoners?

Wij hopen namelijk niet dat dit vergelijkbaar wordt als de participatie van de Schooten die vraagt om een tunnel die niet komt, visie Nieuw Den Helder waar FC Den Helder ineens niet op de kaart stond of winkelcentrum de Schooten die de overkapping kwijt raakt. Reacties van bewoners achteraf. Inspraak maar geen zeggenschap?

Voorzitter wij zien iig de uitkomsten niet terug van de bewoners die bij de participatie waren betrokken. Hierdoor krijgen wij de indruk dat alles al besloten en vast ligt.

Het gaat hier wat ons betreft dan ook enkel om het proces van het tot standkoming van dit bestemmingsplan

  • Mbt participatie vindt BB dat de gemeente de regie dient te houden en niet moet overlaten aan een projectontwikkelaar, welke sturend op een uitkomst zich slechts informerend opstelt, daar is bv Zeestad een goed voorbeeld van.
  • Mbt stikstof depositie berekening hebben wij duidelijk een afwijkende mening ten opzichte van de landelijke regerings partijen
Tot zover voorzitter

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER