2023 juni 05 Video: Woordvoering, Vragenkwartier nav bijeenkomst FNV over energietoeslag

Video: Woordvoering, Vragenkwartier nav bijeenkomst FNV over energietoeslag

Video: Woordvoering, Vragenkwartier nav bijeenkomst FNV over energietoeslag

Vanavond maakte wij gebruik van het vragenkwartier.
Aanleiding daarvoor was, dat wij op 1 juni bij een bijeenkomst van de FNV in de Vredeskerk aanwezig waren.

 

Het onderwerp van de FNV op die avond was energiearmoede, de energietoeslag en het aanvragen er van.
Daar werd aangegeven dat in Den Helder mbt energietoeslag aanvraag er een aantal knelpunten waren.

Deze knelpunten bracht ons raadslid Sjoerd Oudijk bij de wethouder onder de aandacht.

👍🏻Goed nieuws is dat de vrijwilligers bijdrage tot €1900 en een onkosten vergoeding geen rol spelen bij deze aanvraag.
👍🏻En dat er vorig jaar 3600 huishoudens de energie toeslag hebben gekregen.

👍🏻Ook zullen hiervan de huishoudens waarin de financiële situatie ongewijzigd is en bekend zijn bij de gemeente, automatisch de energietoeslag voor dit jaar toegekend krijgen.

➖Minder blij waren wij met het feit dat de peildatum niet het jaar is waarvoor de toeslag wordt aangevraagd, maar de datum van het indienen van de aanvraag.
Jammer omdat je financiële situatie op dat moment soms beter kan zijn dan het jaar waarvoor het aangevraagd wordt. In onze ogen zou de situatie voor het jaar waarvoor de aanvraag is ingediend leidend moeten.

Wij overwegen hierover een motie in te dienen.

➖Ook wil de wethouder de €500 voor dit jaar niet eerder overmaken, jammer want meerdere gemeentes doen dit wel.

De vragen gesteld op 5 juni⤵️

De energietoeslag 2022 kan men aanvragen tot en met 30 juni 2023. Daarom komen we vandaag met deze vragen in het vragenkwartier.

We hebben aan het college de volgende vragen:
  • Bij de aanvraag voor een eenmalige energietoeslag 2022 worden de gegevens gevraagd naar de hoogte onkostenvergoeding stage of vrijwilligerswerk. Volgens de bestuurder van de FNV heeft de staatsecretaris aangegeven dat deze voor de toekenning energietoeslag buiten beschouwing moet worden gelaten.
    Is deze opmerking correct? En wat gaat u hier mee doen.
  • De aanvrager moet bij de aanvraag een kopie van de loonstrook en/of uitkeringsspecificaties van de laatste maand meesturen. Wanneer de aanvrager het nu indient zijn dit de gegevens van mei 2023. Terwijl de aanvraag gaat over de energietoeslag 2022.
    Kunt u hier een korte toelichting op geven.
  • Ook in 2023 is er energietoeslag beschikbaar gesteld. Op de website van de Gemeente Den Helder staat dat de energietoeslag 2023 nog niet kan worden uitgekeerd omdat men in afwachting is van de participatiewet. Volgens het bericht in Binnenlands Bestuur van 01 juni 2023 “Energietoeslag uitgesteld” bestaat het voor de gemeenten de mogelijkheid om al 500 euro van de energietoeslag van 2023 uit te keren.
    📌Als dit correct is, bent u dan voornemens alvast deze 500 euro van 2023 uit te keren, zodat diegene die het hard nodig hebben de eerste periode 2023 kunnen overbruggen.
Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp
 

 Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER