2023 juni 06 Video: Woordvoering, participatierapport nav bestemmingsplan Máximalaan 63-67, Julianadorp oost

Video: Woordvoering, participatierapport nav bestemmingsplan Máximalaan 63-67, Julianadorp oost

Video: Woordvoering, participatierapport nav bestemmingsplan Máximalaan 63-67, Julianadorp oost

Tijdens de commissievergadering Stadsontwikkeling en beheer op 24 mei 2023, bij het vaststellen van het bestemmingsplan Máximalaan 63-67, Julianadorp oost. Ontbrak de besluitenlijst en gespreksverslagen en door een indiener ingezonden fotoverslag met betrekking tot parkeeroverlast . Hierdoor kon de commissie zich geen volledig beeld vormen, wat hierdoor gevolgen heeft voor het participatieproces.

 

Behoorlijk Bestuur had afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering daarom een motie over het toevoegen van participatierapporten aan bestemmingsplannen.
Met deze motie willen wij dergelijke situaties in de toekomst voorkomen.
De wethouder heeft toegezegd in het vervolg uitgebreide informatie over het participatietraject toe te voegen.
Motie⤵️
van mening zijnde dat:
  • transparantie, openheid en duidelijke informatie onderdeel behoort te zijn van het participatieproces en de bijbehorende besluitvorming;
overwegende dat:
  • de participatieverordening in 2024 januari aan de raad wordt gepresenteerd;
  • in de tussenliggende periode door de raad ook behoefte is aan duidelijke en complete informatie;
  • het besef er is dat, om te komen tot een volwaardige participatieverordening, in de tijd, er stap voor stap en permanent bijgestuurd en geëvalueerd zal moeten worden;
  • bij de commissie en de raad de behoefte leeft tijdig en voldoende geïnformeerd te worden;
draagt het college van burgemeester en wethouders op:
1. bij het vaststelling van bestemmingsplannen een participatierapport mee te sturen, waarin minimaal is opgenomen hoe de participatie is uitgevoerd, welke partijen er bij zijn betrokken, wat hun inbreng was en een uitleg hoe deze inbreng is meegenomen in het bestemmingsplan;
2. het participatierapport gelijktijdig met het bestemmingsplan ter behandeling in de commissie aan te bieden.
 

 Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER