2023 juni 27 Video: Woordvoering, amendement en motie referendum omtrent Dijkzoneplan/Dijkkwartier

Video: Woordvoering, amendement en motie referendum omtrent Dijkzoneplan/Dijkkwartier

Video: Woordvoering, amendement en motie referendum omtrent Dijkzoneplan/Dijkkwartier

Afgelopen maandag kondigde onze fractievoorzitter Sylvia Hamerslag ons amendement en motie referendum omtrent Dijkzoneplan/Dijkkwartier aan.

Het college raadt deze volksraadspleging af omdat deze geld kost.
❌Dus uw mening ophalen, nee dat mag geen geld kosten, maar al die mooie bijeenkomsten, folders etc gericht op informeren, welke er vanuit gaan dat deze plannen gerealiseerd gaan worden, daar wordt wel in geïnvesteerd.
❌Het college haalde tevens aan dat bij een referendum iedereen over de inhoudt geïnformeerd zou moeten worden en dat dit tijd kost.
Wat ons betreft is iedereen ondertussen al ruim geïnformeerd over deze plannen, dit argument kan zo de prullenbak in.
De Dijk gaat ons allemaal aan, dus ook de inwoners uit Julianadorp.
✅ Vandaag schreef het NHD hierover⤵️
Binnen én buiten de coalitie van Den Helder wordt driftig gezaagd aan de stoelpoten van de Seasaw. ’Laat de inwoners er een uitspraak over doen’
De Seasaw, het door het college gewenste icoon op de Helderse zeedijk, doet binnen én buiten de coalitie flink wat stof opwaaien. Diverse fracties vinden dat het kolossale uitkijkpunt er niet moet komen. ,,Laat de inwoners er een uitspraak over doen’’, zegt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur.
De Seasaw is bedacht door architectenbureau MVRDV uit Rotterdam. Het moet voor Den Helder worden wat de Eiffeltoren is voor Parijs: een blikvanger waar mensen speciaal voor naar de marinestad reizen.

Tien miljoen is er nodig om de Seasaw te verwezenlijken. Het college vraagt de raad vijf ton beschikbaar te stellen, de rest moet van fondsen komen. Er is ook nog wat geld over van De Kop Werkt, dat bedrag komt bovenop de vijf ton.

Twee zetels

In het coalitie zijn GroenLinks en Stadspartij, beide twee zetels, tegen de Seasaw. GL probeert het plan met een wijziging in de kadernota van tafel te krijgen. Wat GL betreft geeft de raad die vijf ton niet en wordt het plan geschrapt. In het amendement van GL staat: ’Wat onze dijk aantrekkelijk maakt is de pure functionaliteit, waardoor alle aandacht uitgaat naar de zee. De Seasaw is overbodig om van de zee te genieten. Als verbinding van de stad met de zee volstaat een fraaie, nieuwsgierig makende trap met invalidenopgang, die stukken goedkoper is. GroenLinks is van mening dat het geld en de tijd die in de realisatie gestoken moeten worden, beter besteed kunnen worden aan andere doelen in de stad.’

✅Behoorlijk Bestuur vindt dat de raad geld moet vrijmaken voor een referendum over de Seasaw en de ontwikkeling van het Dijkkwartier, het plan voor woningen aan de voet van de dijk. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag verwijst naar het Helders Manifest waarin staat dat raad en college in alles wat zij doen de inwoners centraal stellen. Met een referendum over het Dijkkwartier en de Seasaw kunnen het college en de raad het draagvlak voor de plannen meten.

Maar volgens wethouder Michiel Wouters is het niet gebruikelijk om over een woningbouwplan een referendum te houden. ,,Over het Willem Alexanderhof is ook geen referendum gehouden.’’ Bovendien kost het houden van een referendum geld. Voordat een referendum kan worden gehouden moet iedereen goed zijn geïnformeerd over het onderwerp. Voor zo’n campagne is geld nodig, zegt Wouters. Omdat Den Helder al miljoenen tekort komt, is een geldverslindend referendum volgens hem geen goed idee.

Meer dan een kunstwerk

Wouters legt uit dat de Seasaw meer is dan een kunstwerk: ,,Het geeft ook een indicatie van de actuele waterstand. Ook is het een onderdeel van natuureducatie. Onder aan de dijk zit een natuureducatiecentrum. Daar wordt informatie gegeven over de klimaatverandering en de invloed van de zeespiegelstijging.’’ De vijf ton die het college als cofinanciering aan de raad vraagt voor de Seasaw wordt volgens Wouters pas aangesproken als de rest van de tien miljoen euro door fondsen is toegezegd.

Kees Bazen, fractievoorzitter van Samen Actief, vindt het voorstel van BB over een referendum zo gek nog niet. Hij is van mening dat raad en college moeten proberen elkaar te vinden over de Seasaw en de gevraagde bijdrage aan kunstproject De Nollen. Voorafgaand aan een referendum over de onderwerpen moet inwoners volgens hem worden verteld waarom het belangrijk is dat Den Helder een Seasaw en een Rudi van de Wint Museum zou moeten krijgen. Raad en college moeten volgens hem voorkomen dat er opnieuw een situatie ontstaat als rond het stadhuis op Willemsoord. ,,Dat heeft voor veel verdeeldheid gezorgd. Laten we dit een keer samen met de inwoners doen.’’ Bazen kondigt aan dat zijn fractie hierover een motie zal indienen.

Stadspartij is tegen de Seasaw én het voorstel om geld te geven aan De Nollen. De fractie voelt wel wat voor het voorstel van Samen Actief, zegt fractievoorzitter Harrie van Dongen. ,,Laat de bevolking er maar een uitspraak over doen.’’

Onze woordvoering ⤵️
Dijkzoneplan en Seasaw
Door de magere 44% opkomst tijdens de verkiezingen heeft geen enkel partij voldoende Mandaat om hierover te beslissen? 44% van de kiesgerechtigden is naar de stembus gegaan en slechts10 % van onze inwoners heeft vertrouwen in de politiek en het bestuur dit is een duidelijk gegeven… echt inzetten op het bouwen aan vertrouwen is zeggenschap en inspraak vorm te geven.
Dijkzoneplan en de seasaw heeft in géén van de verkiezingsprogramma’s gestaan.
De bijeenkomsten die er tot nu toe zijn geweest zijn puur informatief van aard en is er wel gelegenheid tot inspraak dan zijn er slechts 50 personen en is deze gericht op dat Dijkzoneplan een feit is en gerealiseerd wordt.
Het gaat hierom een complete woonbuurt op, bij en tegen de ons zo geliefde dijk
Vertrouwen bouwen is vertrouwen geven dat doe je in onze ogen niet door een slecht een kleine selecte groep alles te laten beslissen, dat doe je in onze ogen door de keuzes die er te nemen zijn aan de inwoners voor te leggen, middels een volksraadpleging

Waarvoor hebben wij immers anders een referendumverordening?

Vertrouwen…. Dat win je pas wanneer je als bestuurders laat zien dat je leert van eerder gemaakte fouten, het proces rondom het tot stand komen van stadhuis Willemsoord is hoe het niet moet, coalitie en college maak niet nog eens deze fout. Wij zien graag een Budget opgenomen voor een volksraadpleging/ referendum Dijkzoneplan/Seasaw ook wel dijk kwartier genoemd.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER