2023 juli 05 Schriftelijke vragen SAIL vergunning

Schriftelijke vragen SAIL vergunning

Schriftelijke vragen SAIL vergunning

Wij hebben op meerdere momenten kenbaar gemaakt, uitermate kritisch in de stikstofhype te staan.
Met het toekennen van een vergunning voor SAIL is er nu een bijzondere situatie ontstaan.
Deze toekenning maakt het in onze ogen mogelijk om de opgelegde stikstof depositieberekening voor andere evenementen naast ons neer te leggen.
Hierom hebben wij onderstaande schriftelijke vragen gesteld👇
Tijdens het vragenkwartier op 27 maart 2023 stelden we onder andere de volgende vraag: “We hebben vernomen dat er geen stikstofberekening hoeft te worden gemaakt voor Sail. Klopt dit en is de vergunning voor Sail 2023 al verleend?” De wethouder gaf aan dat dit niet juist was en dat Sail, net als elk ander evenement, een vergunning moest aanvragen. Op dat moment was er nog geen aanvraag ingediend. De situatie zou niet afwijken van de vorige editie van Sail, waarbij de organisatie naar verwachting medio mei de vergunning zou aanvragen.
Vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Den Helder.
 
Den Helder, 2 juli 2023
Op 13 december 2022 ontvingen wij een raadsinformatiebrief “plan van aanpak stikstofberekeningen evenementenvergunningen” waarin een plan van aanpak werd gepresenteerd, waarbij onder andere een vereenvoudigde procedure werd voorgesteld.

Het plan omvatte het opstellen van gedetailleerde richtlijnen en het uitvoeren van proefberekeningen voor locaties die regelmatig voor evenementen worden gebruikt. Hierdoor kunnen specifieke kaders worden vastgesteld om te bepalen wat maximaal mogelijk is op deze locaties, zonder dat de organisatoren aanvullende berekeningen hoeven uit te voeren. Deze locaties en evenementen zijn bekend bij de gemeente. Deze kaders zouden de huidige organisatoren helpen, zodat zij de kosten voor dergelijke berekeningen niet hoeven te dragen, aangezien de emissies al binnen de door de gemeente gestelde kaders zijn vastgelegd.

Op 2 juni publiceerde het Noordhollands Dagblad het volgende artikel: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20230602_46600393

Op 15 juni werd een evenementenvergunning verleend voor zowel Sail Den Helder als de Marinedagen op Willemsoord, langs de Nieuwediepkade, Visserijkade en de Marinebasis Den Helder. De officiële bekendmaking is te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-268359.html?utm_campaign=20230621&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_den%20helder&utm_content=over_uw_buurt

Vanwege deze recente ontwikkelingen hebben we de volgende vragen:

✅Hebben Sail Den Helder en de Marinedagen een afzonderlijke vergunning gekregen, of valt Sail Den Helder onder de vergunning voor de Marinedagen?

✅Op welke datum is de vergunningsaanvraag voor stikstof voor Sail Den Helder ingediend?

✅Op welke datum is de vergunningsaanvraag voor stikstof voor de Marinedagen ingediend?

✅Kunnen wij een kopie ontvangen van deze aanvragen ter inzage?

✅Geldt de vergunningsaanvraag voor Sail Den Helder alleen voor de specifieke locaties zoals Willemsoord, langs de Nieuwediepkade, Visserijkade en de Marinebasis Den Helder, of geldt deze ook voor andere activiteiten die verband houden met Sail, zoals de 3 transferia op Kooijpunt? Als dit niet het geval is, is er dan nog een Aerius-berekening geëist voor de overige locaties? En zo niet, wat is de reden hiervoor?

✅Op welke manier worden het aantal bezoekers van deze evenementen meegenomen in de berekeningen?

✅In de raadsinformatiebrief van 19 december 2022 wordt gesproken over “locaties die regelmatig voor evenementen worden gebruikt”. Welke specifieke locaties worden hiermee bedoeld?

✅In het krantenartikel van 2 juni staat: ”Normaal liggen er bijvoorbeeld offshoreschepen langs de kade, dat zijn nu zeilschepen. Die varen misschien op de motor de haven binnen maar produceren echt veel minder stikstof”

➡️Is deze redenering correct? Zo ja, kunt u ons dan een overzicht geven van de offshore- en zeilschepen waar het om gaat, evenals de hoeveelheid en het type stikstof dat ze uitstoten?

✅Aangezien er op zeer korte termijn vergunningen worden verleend voor twee evenementen van grote omvang, kunnen dan alle kleinere evenementen, met aanzienlijk minder bezoekers, op basis van dezelfde Aerius-berekeningen direct een vergunning krijgen?

✅Is het College van oordeel dat wanneer evenementen van dergelijke omvang een stikstofvergunning ontvangen, kleinere evenementen dan kunnen worden vrijgesteld van het uitvoeren van een Aerius-berekening? Zo niet wat is de reden hiervoor?

Op 29 juni publiceerde het Noordhollands Dagblad het volgende artikel: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20230629_44280665
❗Uit dit artikel blijkt opnieuw dat het meetmodel van het RIVM niet valide is, zonder een duidelijke verklaring voor de hoge meetcorrectie, aldus minister van der Wal. Dit roept de vraag op of het huidige beleid, dat gebaseerd is op onbetrouwbare stikstofmodellen, wel passend is voor Nederland. In het licht hiervan vragen wij ons af of het college bereid is om, indien nodig via een motie van de gemeenteraad, contact op te nemen met andere gemeentes. Het doel zou zijn om gezamenlijk een brandbrief te sturen naar de provincie en de nationale overheid, waarin wordt opgeroepen om te stoppen met de onzinnige stikstofmaatregelen en Nederland weer de vrijheid te geven te handelen met zijn oorspronkelijke ondernemingsgeest.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER