2023 juli 09 2 moties: referendum SEASAW en de Nollen

2 moties: referendum SEASAW en de Nollen

2 moties: referendum SEASAW en de Nollen

Mbt stadhuisplan Willemsoord vroegen wij om een referendum
Vorig jaar diende wij een motie in om aan het referendum verordening een budget te koppelen.
Maandag dienen wij een budget verzoek voor een referendum Dijkzoneplan en de Seasaw in.
👍Tevens dienen wij met andere partijen 2 moties voor een referendum. SEASAW en de Nollen in.
 
Regio Noordkop schreef hier onderstaande tekst over⤵️
Den Helder – De inwoners van Den Helder moeten ja of nee mogen zeggen tegen de komst van een kunstwerk op de dijk (de zogenoemde SeaSaw) en de verdere investeringen in museumproject De Nollen. Dat stellen meerdere fracties in de Helderse gemeenteraad, die maandag gezamenlijk een motie indienen om een referendum mogelijk te maken.
 
Met steun van oppositiepartijen Behoorlijk Bestuur, PVV en Fractie Pastoor en met steun van coalitiepartijen GroenLinks en Stadspartij dient Samen Actief de motie in. Dat gebeurt tijdens de behandeling van de Kadernota, waarin onder meer geld wordt gereserveerd voor beide projecten. Geld waarvan het college nadrukkelijk heeft gesteld dat het pas wordt uitgegeven als betrokken partijen zelf de rest van het benodigde geld ‘uit de markt’ hebben weten te halen. Lukt dat niet, dan komt er geen euro los vanuit Den Helder, aldus het college. Toch stelt Kees Bazen namens Samen Actief: “We gaan dus veel geld uitgeven terwijl de jaarlijkse miljoenen-tekorten op dit moment niet gedekt zijn. Wij willen met deze referenda een slepende stadhuis-achtige discussie voorkomen”.
De fracties refereren in het persbericht waarin de motie wordt aangekondigd aan het onlangs door de raad ondertekende Manifest. Dat is kort gezegd een oproep tot bestuurlijke rust, het honoreren van de democratische kernwaarden en het betrekken van inwoners bij het raadswerk. De partijen die maandag de motie indienen stellen: “enkele coalitiepartijen die mede het Manifest hebben ondertekend geven echter bij de eerste de beste mogelijkheid om betrokkenheid te tonen niet thuis bij de oproep om mee in te dienen. Het gaat hier om grote uitgaven voor langere termijn, waarvan alleen de start investering enigszins inzichtelijk is. Het blijft onzeker met welke vereisten mede investeerders komen en hoe die garant willen staan.” Ter info: Behoorlijk Bestuur weigerde het Manifest te ondertekenen.
 
Hoop op twijfelaar
“Bijna alle oppositiepartijen zijn er voor dit (ja of nee tegen de SeaSaw en De Nollen, red.) aan de inwoners voor te leggen”, stelt Bazen. “Er is hopelijk nog een enkele individuele twijfelaar binnen de coalitie die wellicht op persoonlijke titel aan wil geven dat hij bereid is ‘samen’ met de inwoners grote keuzes te maken. Wij bespeuren echter nog geen verandering sinds de ondertekening van het gemeentelijk manifest. Die was bedoeld om een opener bestuurscultuur te promoten. Op punten van debat wordt echter doorgaans door het college gereageerd met een houding: “de koppen zijn al geteld”. Er vindt intussen ook nog steeds college-coalitie overleg plaats waarmee oppositie per definitie op informatie achterstand wordt gezet.” Ter info: dat er overleg plaatsvindt tussen college en coalitie is niet bijzonder. Dat gebeurt al vele jaren, overal.
“De stemming over deze referenda beschouwen wij dan ook als een lakmoesproef voor het gemeentelijk Manifest”, zeggen de partijen, waarvan er dus een weigerde het Manifest van een handtekening te voorzien. “Wij hebben de hoop dat raadsleden nu de juiste keuze maken voor de inwoners.” De indieners verwachten dat het maandag spannend wordt ten aanzien van de vraag of de roep om referenda wel of geen meerderheid krijgt. Samen zijn ze goed voor 15 van de 31 raadszetels
May be an image of 7 people and text that says 'Bijna een meerderheid in de raad voor referenda over SeaSaw en museum De Nollen'
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER