2023 juli 14 Video: Woordvoering, Motie gemeentelijke sporthal, dit moet je niet aan de commerciele markt overlaten

Video: Woordvoering, Motie gemeentelijke sporthal, dit moet je niet aan de commerciele markt overlaten

Video: Woordvoering, Motie gemeentelijke sporthal, dit moet je niet aan de commerciele markt overlaten

Behoorlijk Bestuur is van mening dat door sporthallen aan de markt over te laten, dit de prijs alleen maar verder op zal schroeven. Verenigingen en scholen zullen hier enorm last van ondervinden, waarbij een grote kans bestaat dat verenigingen zullen ophouden te bestaan.
Voorzitter,
De wethouder is het met ons eens dat er voldoende ruimte moet zijn voor bewegingsonderwijs.
Hij trekt de conclusie dat er na oplevering van Quelderduijn voldoende ruimte is.

Wij trekken een heel andere conclusie.

Wethouder, lees het rapport van Odin-Wenting nog maar eens na en luister naar signalen uit het veld.
Op dit moment is er een tekort aan binnensportlocaties, en dat tekort zal blijven bestaan.
Zelfs als Quelderduijn open gaat en de Sporthal Sportlaan niet dicht, blijft er een tekort in onze gemeente.
De wethouder zegt toe, dat er gekeken wordt naar de binnensportaccommodaties op basis van het onderzoek, en bekijkt of er aanvullende maatregelen nodig zijn.
Dit is zeker hard nodig en snelheid wordt gevraagd.
Behoorlijk Bestuur durft nu al te zeggen extra sportfaciliteiten, waaronder een extra sporthal zijn nodig.
Voorzitter
Met het antwoord op de vraag van het openhouden van Sporthal Sportlaan antwoordt de wethouder“ Het college geeft aan dat zij niet gaan over sporthallen waar wij geen eigenaar van zijn”. Dit vinden wij het afschuiven van verantwoordelijkheden. Het afschuiven van verantwoordelijkheden is niet onze keuze.
Als gemeente moeten we hier juist over willen gaan, en geen wegduik gedrag tentoonspreiden. We hebben een mail in ons bezit waar in staat dat sporthal Sportlaan eventueel over mag worden genomen tegen kostprijs.
Behoorlijk Bestuur vindt dat wij als gemeente sturing moeten geven, over zaken die we belangrijk vinden.
Harder onderhandelen en beter zaken doen mag best wel, en is noodzakelijk.
Waarom zou je geen eisen kunnen stellen bij subsidies. Als voorbeeld: u vraagt nu 800.000, maar de voorwaarde is dat je de Sportlaan langer open houdt. Voorzitter
We hoeven toch niet alles weggeven? Ik heb u vorig jaar nog 45 miljoen geleend. Ga je nu dan lastig doen met het dreigement om Sporthal Sportlaan te sluiten?
Voorzitter:
Laten we als gemeente initiatief tonen. Met een gemeentelijke sporthal heb je weer een belangrijk instrument van het sportbeleid in handen.
Om met dit sportbeleid grotendeels afhankelijk te zijn van externe commerciële marktpartijen vinden wij niet wenselijk.
Met het laten oplopen van het achterstallig onderhoud van Sporthal de Brug en de Sportlaan heeft de gemeente het niet goed gedaan.
Er is structureel geen, en te laat actie ondernomen.
Den Helder Vastgoed als goede ondernemer, heeft zijn kansen gepakt door de aankoop van de Sportlaan in 2016 voor 115.000 euro en Quelderduijn in 2021 voor 800.000.
Echter de corebusiness van Helder Vastgoed zijn woningen. Het is en blijft een commerciële onderneming met een winstdoelstelling.
 
Voorzitter ik rond af:
Als we het toch over kaders mogen hebben.
Een sporthal waarvan de kosten vaak noodzakelijk door de gemeente gesubsidieerd moet worden, moeten we niet alleen aan commerciële marktpartijen af willen wentelen maar als gemeentelijke taak zien. Het af wentelen zorgt bewust of onbewust op termijn voor een uitholling van de basisvoorzieningen in een stad. Niet alle sportclubs kunnen een commerciële prijs betalen waardoor kinderen en jeugd en volwassenen de contributie niet meer kunnen betalen en niet gaan sporten.
De commerciële investeringen zullen terug moeten worden verdiend, en dat uit zich in een prijs. Die is te hoog. Deze prijs wordt uitgedrukt in euro’s, in gezondheidskosten, onderwijskosten en zelfs in jeugdzorgkosten.
Dit wordt uiteindelijk betaald door de burger
Vandaar de eenvoudige vraag bij deze kadernota,
het realiseren van een gemeentelijke sporthal en de sporthal Sportlaan zolang mogelijk open houden.
Tot zover voorzitter,

   

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER