2023 juli 22 Noodkreet BuurtpreventieApp Den Helder

Noodkreet BuurtpreventieApp Den Helder

Noodkreet BuurtpreventieApp Den Helder

Zojuist heeft onze fractievoorzitter Sylvia Hamerslag die tevens als burger initiatiefnemer is van de buurtpreventie App voor heel Den Helder, Julianadorp en Huisduinen en deze al 8 jaar coördineert onderstaande mail gestuurd naar gemeente Den Helder, Woningstichting en de wijkagent.
💔Verbaas u hoe er binnen uw gemeente wordt omgegaan met burgerinitiatieven en vrijwilligers⤵️
 
Allen,
 
Graag jullie aandacht voor het volgende probleem. Gisteravond bij thuiskomst van mijn werk vond ik een aangetekende brief op mijn tafel.
Momenteel wordt het burgerinitiatief die ik in 2015 in mijn rol als wijktoezichthouder (een vrijwilligers project wat gericht is op schoon, heel en veilig) klein ben begonnen en op verzoek van politie én gemeente voor heel Den helder, Julianadorp en Huisduinen heb uitgerold, waarin 50 buurtappen en 40 beheerders zijn opgenomen de nek om gedraaid.
 
Gisteren heb ik een aangetekende brief van Woningstichting en de gemeente ontvangen waarin het initiatief in ene slechts wordt betiteld als buurtapp Tuindorp en de website van Behoorlijk Bestuur en mijn raadslidmaatschap wordt aangehaald…
In de brief staat verder dat vanaf 1 augustus de wijktoezichthouders, dit zijn vrijwilligers die sinds 2011, signaleren en meldingen over de openbare ruimte doorzetten naar de gemeente, zich gaan bezighouden met het opruimen van zwerfvuil. Zij moeten nu een contract tekenen en toegewezen straten verplicht schoonhouden.
Hier krijgen zij een vergoeding voor van €125,- per maand. De verdere verplichting ligt in het feit dat zij 5 dagen in de week en 2 uur per dag zichtbaar in de buurt aanwezig zijn, opruimen en aanwezig zijn bij het 2 uur durende wekelijks overleg met elkaar.
 
Mijn burgerinitiatief past hier niet langer meer in wordt er in de brief gesteld en de buurtpreventie website zal daarom niet langer door het wijkconvenant (wat oa bedoeld is voor burgerinitiatieven) worden bekostigd….. En ben ik per direct uit het toezichthoudersproject gegooid.
Door een fout buiten mij om (zoveelste wissel van wijkmanager), kwamen facturen van de buurtapp en Behoorlijk Bestuur bij de griffie terecht, deze fout is hersteld maar blijkbaar is sindsdien mijn burgerinitiatief gekoppeld aan mijn raadslidmaatschap.
 
Uiteraard valt dit initiatief niet te betitelen als buurtapp Tuindorp, dit initiatief waaronder 40 andere initiatieven valt is momenteel in heel onze gemeente actief. Daar is de website, Facebookpagina, stickers, borden en flyers een belangrijk onderdeel van.
Ik heb dit op verzoek van de wijkagent en afdeling VVH op deze schaal uitgerold en stop daar na bijna 8 jaar nog steeds veel tijd in.
Ik zal dit ook blijven doen omdat anders dan de woningstichting en gemeente mij wel, ik mijn mede beheerders en de deelnemers aan de 50 groepen niet laat vallen.
Nog dagelijks komen er via de website aanmeldingen van nieuwe deelnemers en wordt er momenteel zelfs een nieuwe groep gestart.
 
✅Vraag, is het nu de bedoeling dat ik in het vervolg zelf de website van de buurtpreventie App ga bekostigen? De website is essentieel voor de buurtapp zoals ik op verzoek van gemeente en politie heb opgetuigd, nieuwe deelnemers komen op deze manier aan informatie wat de buurtapp feitelijk inhoud en hoe zij zich kunnen aanmelden voor de buurt waar zij wonen.
✅Vraag, is het de bedoeling dat ik in vervolg zelf de raamstickers, borden en flyers ga bekostigen?
De buurtapp ben ik in oktober 2015 in Tuindorp gestart. Hierna kwam al snel het verzoek van afdeling Handhavin/veiligheid en wijkagent om de buurtapp voor heel de gemeente op te starten. Dit omdat er naar de gemeente veel verzoeken om borden en stickers kwamen. N… en R.. waren groot voorstanders van de buurtapp en zagen veel in om dit groter op te tuigen gekoppeld aan 1 initiatiefnemer en coördinator, omdat zij goede ervaringen met mij hadden vruegen zij mij of ik hier intresse in had. Ik zou volledig ondersteund worden (borden, stickers en flyers) en de buurtapp zou voorzien worden van informatie.
 
De buurtpreventieapp zoals wij nu hebben is uniek en heeft haar nut én noodzaak bewezen, dit kunnen G… en R… bevestigen. Er zijn zelfs gemeentes die ons als voorbeeld zien hoe de buurtapp goed georganiseerd kan bijdragen aan een veilige buurt.
Het zou echt doodzonde zijn wanneer ik de buurtapp zonder de website, borden, stickers en flyers in stand zal moeten houden.
Graag hoor ik hoe dit opgelost kan worden.
Onderaan de brief staan 2 namen, de B…. en L… , maar verder zijn daar geen contact gegevens aan toegevoegd.
 
Mvg Sylvia Hamerslag
0630525721

(er zijn momenteel 52 groepen in totaal, met tussen de 50 tot 245 deelnemers).
 
Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER