2023 juli 23 Voortbestaan BuurtpreventieApp onder druk

Voortbestaan BuurtpreventieApp onder druk

Voortbestaan BuurtpreventieApp onder druk

Onze Fractievoorzitter Sylvia heeft flinke kritiek op recente ontwikkelingen rondom het convenant Samenwerken in de Wijk. Wat een samenwerking is tussen gemeente Den Helder en Woningstichting waarin vanuit een gezamenlijk budget initiatieven vanuit de samenleving kunnen worden gerealiseerd.
  • Volgens haar wordt een burgerinitiatief voor 50 buurtappgroepen actief in de gemeente om zeep geholpen.Waarvan zelfs de politie niet op de hoogte is gesteld.
  • Dit heeft duidelijk te maken met het feit dat de initiatiefnemer en coördinator van onze partij is.Er zijn namelijk al langere tijd krachten bezig die onze partij tegen werken. Dit gebeurd vanuit de gemeentelijke organisatie, verbonden/externe partijen, krant en coalitie. Dit is een duidelijk waarneembaar feit.
  • Opvallend is dat Gemeente Den Helder en Woningstichting daar onder vallen en dat zij deze pot voor burgerinitiatieven beheren.
Het gaat binnen onze gemeente om zoveel belangen en wij van Behoorlijk Bestuur hanteren slechts de belangen van onze inwoners, dit schuurt en zet kwaad bloed binnen de gemeentelijke organisatie, verbonden/externe partijen, krant en coalitie.

Wij worden daarom als een gevaar gezien, buiten gesloten én tegen gewerkt.

Regio Noordkop schreef over deze kwestie het volgende⤵️
Den Helder – Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van lokale partij Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft flinke kritiek op recente ontwikkelingen rondom het convenant Samenwerken in de Wijk. Volgens haar wordt een buurtinitiatief voor 50 buurtappgroepen actief in de gemeente om zeep geholpen.

Sinds 2011 zetten op verschillende plekken in Den Helder en Julianadorp inwoners zich in als wijktoezichthouders, eerst op volledig vrijwillige basis. Hun voornaamste taak is het signaleren van problemen en meldingen over de openbare ruimte, bijvoorbeeld kapotte verlichting of gemeentelijke eigendommen, overlast en zwerfvuil. Hoewel een deel van de wijktoezichthouders niet te beroerd is de handen uit de mouwen te steken en kleine hoeveelheden afval zelf op te ruimen, is het in beginsel de gemeente die hiervoor eindverantwoordelijk is.

Vergoeding
Sinds 2013 krijgt een aantal toezichthouders op basis van de toen geldende richtlijnen een kleine maandelijkse vergoeding van € 125,- per maand uit het toenmalige project, de “Wijkaanpak Plus”. Hamerslag schrijft dat in de nieuwe opvolger; het convenant Samenwerken in de Wijk, vrijwilligers alleen nog voor vergoeding in aanmerking komen als zij vijf dagen per week twee uur per per dag zichtbaar in de buurt aanwezig zijn, zwerfafval opruimen en vast komen opdagen bij een twee uur durend wekelijks overleg. Volgens haar kan niet iedereen daar aan voldoen.

Hamerslag is zelf naar eigen zeggen sinds 2011, al voor haar politieke functie als fractievoorzitter in de gemeenteraad, actief betrokken bij de wijkaanpak: “in Tuindorp heb ik als wijktoezichthouder geholpen een eerste buurtappgroep op te zetten, met instemming van een groep omwonenden en in overleg met de gemeente en de wijkpolitie. Vervolgens hebben we als breder burgerinitiatief deze aanpak van buurtappgroepen op grote schaal in de gemeente uitgerold. Dit heeft geleid tot maar liefst 50 appgroepen met 40 beheerders en een belangrijke website Buurtpreventiedenhelder.nl en facebookpagina. Daarnaast is gebruik gemaakt van stickers, borden en flyers. Met succes, want nog dagelijks komen er via de website aanmeldingen van nieuwe deelnemers.”

Nieuwe richtlijnen

Op 20 juli 2023 ontving Hamerslag thuis een aangetekende brief van de gemeente, Woningstichting en Helder Vastgoed BV. In de brief staat dat de vergoeding vanuit het convenant Samenwerking in de Wijk, voor het oprichten van de buurtpreventieapp, per 1 augustus 2023 gaat stoppen, omdat deze activiteiten niet (meer) onder de nieuwe richtlijnen vallen. Ook wordt in de brief gevraagd stappen te ondernemen om te voorkomen dat een aantal domeinnamen uit de lucht gaat. Hamerslag: “de gemeente heeft zelf een aantal fouten gemaakt en doet het nu voorkomen alsof het om slechts twee actieve groepen gaat; één in de wijk Nieuw Den Helder en één voor Stad binnen de Linie en Tuindorp samen. Dat klopt niet, het gaat om vele tientallen buurtgroepen en daar dreigt nu de stekker uitgetrokken te worden. Ook vrijwilligers worden de dupe, niet iedereen kan vanwege gezondheidsredenen vijf dagen per week zwerfafval opruimen en wat er in jaren is opgebouwd dreigt nu in een klap verloren te gaan.”

In de brief wordt waardering uitgesproken voor de betrokkenheid van Hamerslag als coördinator van de buurtpreventie app Tuindorp. Hoewel de brief is ondertekend namens de groep Woondiensten en een team van de gemeente en bovenin de logo’s van zowel de gemeente Den Helder, Woningstichting én Helder Vastgoed BV bevat, ontbreken precieze contactgegevens. “Ik vind dat gewoon een vreemde, onjuiste manier van communicatie; nergens een e-mailadres of telefoonnummer op een brief vermelden, maar wel schrijven dat je hoopt dat de ontvanger contact wilt opnemen en deze aangetekend laten bezorgen. En dan ook nog complimenten geven voor je inzet en dat men hoopt op uw begrip. Hoe moet je zoiets dan opvatten?”

Website
Op een punt geeft Hamerslag de briefschrijvers – gedeeltelijk – gelijk: “omdat de gemeente zelf de rekeningen niet goed heeft verwerkt en onjuist heeft verstuurd, blijkt nu per ongeluk de betaling van de website van onze eigen fractie niet goed afgeschreven. Voor zover ik begrijp omdat deze bij de zelfde technische domeinbeheerder is ondergebracht. Toen wij als lokale fractie hierachter kwamen hebben wij dit alsnog gelijk betaald en natuurlijk willen wij, als er nog iets open staat, dit alsnog betalen. Daarvoor hebben we wel dan ook alle facturen nodig, maar dat de pagina Buurtpreventiedenhelder.nl en alle buurtappgroepen en activiteiten die hiermee samenhangen niet langer betaald worden vanuit de wijkaanpak is absurd. Is het de bedoeling dat wij dit zelf gaan betalen? Mij geeft het het gevoel dat ze een goed lopend, groot burgerinitiatief zo om zeep helpen. Alle vrijwilligers moeten nu voor 17 augustus een overeenkomst tekenen waarin ze akkoord gaan met de richtlijnen
May be an image of 1 person, phone and text that says 'ZITTENV METHODE? VEILIGHEID MERA BEELD' WONING BUURT RIGE PROBLEMEN PROBL Doe mee Buurtpre Aanme Recente Post ATSAPPBUURTPREVENTIE B/UIN PER GEBIED Do's& Don't ©9juli2023 de Buurt App & Kritiek Behoorlijk Bestuur op stopzetten geldsteun buurtappgroepen Gepubliceerd 41 min. geleden 07:08 door Redactie Regio Noordkop'
 

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER