2023 juli 25 ’Buurtpreventie wordt om zeep geholpen’

’Buurtpreventie wordt om zeep geholpen’

’Buurtpreventie wordt om zeep geholpen’

Vandaag een artikel in het NHD over de vragen die de PVV heeft gesteld over de buurtpreventieapp.
Een burgerinitiatief van Sylvia Hamerslag zij is tevens onze fractievoorzitter.
Onder dit burgerinitiatief vallen weer 52 andere buurtinitiatieven.
✅Zo wordt er binnen onze gemeente ingegaan met initiatieven vanuit de samenleving.
✅Om nog maar te zwijgen over hoe er met vrijwilligers om wordt gegaan.
Wordt vervolgd….

NHD scheef⤵️
’Buurtpreventie wordt om zeep geholpen’
Er zijn in de gemeente 52 Whatsapp- groepen voor buurtpreventie
Delano Weltevreden
Den Helder

PVV wil opheldering van burgemeester en wethouders over de volgens de partij dreigende teloorgang van ruim vijftig misdaadpreventiegroepen in Helderse wijken. De deelnemers houden elkaar via Whatsapp op de hoogte van verdachte activiteiten en waarschuwen de politie als dat nodig is.

Het gaat volgens PVV om ’een succesvol Helders buurtinitiatief voor extra ogen in wijken dat al meer dan een decennium loopt’. Bepaalde kosten zijn de afgelopen jaren bekostigd uit het wijkconvenant van de gemeente en Woningstichting. Daaruit worden initiatieven gesubsidieerd die de leefbaarheid van wijken ten goede komen.
De buurtpreventiegroepen zijn opgezet door Sylvia Hamerslag die destijds actief was als toezichthouder. ,,In oktober 2015, op verzoek van de gemeentelijke afdeling handhaving en de politie. In mijn buurt, Tuindorp-oost, waren er drugspanden. Daarom had ik een Whatsappgroep opgezet die zich snel uitbreidde. De politie en de gemeente waren daar erg van gecharmeerd en vroegen of ik dat voor heel Den Helder wilde opzetten.’’

Facebookgroep
Dat heeft zij gedaan. Vanuit het wijkconvenant werd de kosten voor de website betaald, net als flyers, borden en stickers. Er is ook een speciale Faceboekgroep. Op de website en Faceboekgroep kunnen geïnteresseerden en deelnemers terecht voor allerhande informatie over de buurtpreventiegroepen.
Hamerslag: ,,Toen ik op verzoek van de gemeente en de politie begon met de buurtpreventiegroepen is toegezegd dat het initiatief financieel ondersteund zou worden. De rekeningen voor de website gaan direct naar de gemeente, die zie ik dus niet. We hebben nu 52 groepen met 44 beheerders. Ik ben initiatiefnemer en coördinator en zit in het gros van die groepen als beheerder of medebeheerder. Na de vakantie begint er weer een nieuwe groep.’’
Onlangs zegt Hamerslag te horen te hebben gekregen dat gemeente en Woningstichting hun handen aftrekken van het buurtpreventie-initiatief. Daarnaast is zij per direct uit haar rol van wijktoezichthouder ontheven.

Veranderd
,,De regels zijn veranderd, heb ik begrepen. Vroeger waren er wijktoezichthouders die vrijwillig zwerfvuil opraapten of melding maakten van kapotte lantaarnpalen. Daar kregen zij een vrijwilligersvergoeding van 125 euro voor.”
,,Nu zijn zij verplicht om twee uur per dag zwerfvuil op te rapen en moeten zij aan allerlei andere voorwaarden voldoen. Het gaat om een groep soms kwetsbare mensen voor wie die 125 per maand erg welkom is. Er zit nu dwang achter, daar heb ik moeite mee.’’

Zelf betalen
Hamerslag zegt absoluut niet van plan te zijn haar initiatief te laten doodbloeden. ,,Ik betaal zelf wel voor die website.’’ Hoe de kosten van de stickers, borden en flyers gedekt moeten worden, weet zij nog niet. ,,De Helderse aanpak is uniek, omdat de inwoners niet hoeven te betalen voor deelname aan de preventiegroepen. Je kunt je ook aansluiten bij een landelijke organisatie, dan betaal je voor de borden, stickers en flyers. Dat werpt een drempel op voor deelname, die drempel hebben we hier niet. Daarom is het hier zo’n succes.”
,,Ik ken groepen met 240 deelnemers. Sommige hebben 50 tot 70 deelnemers en er zijn groepen van meer dan honderd mensen. Als je weet dat er 52 groepen zijn, kun je nagaan hoeveel inwoners erbij betrokken zijn.’’
Fractievoorzitter Vincent van den Born van PVV vindt het bizar dat het buurtinitiatief onder vuur ligt. Zijn partij maakt zich zorgen omdat het ’niet alleen met hart en ziel door onze burgers wordt gedragen, maar ook een waardevol steentje bijdraagt aan een veiliger Den Helder’.

Waarom
De Helderse fractie wil onder meer van burgemeester en wethouders weten waarom de activiteiten niet onder de nieuwe richtlijnen vallen en hoe het stoppen van de vergoeding positief gaat bijdragen aan het betrekken van Helderse burgers bij de samenleving.
PVV vindt dat er voor zulke initiatieven altijd geld moet zijn en hoopt dat de gemeente en Woningstichting de buurtpreventieactiviteiten blijven subsidiëren.
Sander Quartel van Woningstichting is om een reactie gevraagd. Hij zegt dat de corporatie later deze week een gesprek heeft met Hamerslag. ,,Wij wachten eerst dat gesprek af.’’
May be an image of text that says 'Helder ophelde- Buurtpreventie wordt om zeep geholpen' Delano Weltevreden sluiten landelijke dan betaalj voor eborden, flyers. voor deciname, partij ruim deelne- wijken. houden elkaar verdachte waarschuwen nodig activiteiten politic het Sommige hebben deelne- Helders nonderd voor crbuj Javastraat. Woningstichting. debchecrder. vakantie wordt steentje choren handen wil waren ontheven. Veranderd wijktoczichthouder hoc nict politie dats waren die Facebookgroep heeft gedaan. flyers, allerici reactie corporatic heeft deelnemers over dwang achter, ik betalen van mer kosten Er zijn in de gemeente 52 Whatsapp groepen voor buurtpreventie deelname nde'
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER