2023 september 02 Ingezonden brief; Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE)

Ingezonden brief; Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE)

Ingezonden brief; Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE)

Kennelijk heeft de RCE  spijt van de blunder die zij heeft begaan door goedkeuring  te verlenen aan het vermaledijde stadhuis op Willemsoord.

Nu fluit de RCE de gemeente terug en verbiedt het gelijktrekken van de hellingbanen!

De RCE roept het college een eerder standpunt van de dienst in herinnering :

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De monumentale hellingbanen mogen niet beschadigd, gesloopt of gewijzigd worden, waardoor de monumentale kwaliteit verloren gaat.

Waar heb ik dat eerder gehoord en gelezen!  Een en ander is terug te vinden in toelichting en planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan Willemsoord.

Deze zijn evenzeer van toepassing op de monumentale status van gebouw 66, reeds getransformeerd tot stadhuis .

In samenwerking met het college van B en W en een slapende gemeenteraad, heeft de RCE deze hobbel met een hoop bla bla weggemasseerd en  toestemming verleend voor het realiseren van het stadhuis in gebouw 66

Met eenzelfde bla bla weigert de RCE nu op grond van dezelfde bepalingen haar medewerking aan het door de gemeente ingediende plan

Ze moeten in Zeist gedacht hebben beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Ik ben benieuwd naar het alternatief waar de gemeente mee komt en de reactie op de suggestie van de RCE. Overigens slaat de suggestie van de RCE nergens op, hebben zij wel ter plaatse gekeken?

Een verbeterde, verbrede brug doet nog veel meer afbreuk aan de monumentale status van de hellingbanen en het zicht daarop dan nu het geval is.

Dit circus is met de geplande brug vanaf de wandelpromenade alleen opgetuigd  voor de bereikbaarheid van het stadskantoor, dat heeft de RCE inmiddels ook wel door. 

Talloze instanties en burgers hebben kritiek geuit over de locatie en de bereikbaarheid daarvan, ook zijn er alternatieven voorgesteld maar vonden geen gehoor.

Met de  geplande ontsluitingsweg over Buitenveld zal het allemaal goed komen is de redenering. 

De genoemde 10.00 m die genoemd wordt is overigens volstrekt onvoldoende, minimaal is er 30.00 m nodig. 

Dit voor de doorstroming van het verkeer, parkeren langs de weg, de nodige manoeuvreerruimte en het laden en lossen langs de weg.

Bij het realiseren van deze weg zal, vrees ik,defensie eisen een hekwerk te plaatsen over de lengte van deze geplande weg, deze zal door voldoende groen onttrokken moeten worden aan het gezicht.

Al met al wordt het er niet mooier op, zeker is dat de extra kosten van dit alles inclusief het aanleggen van noodzakelijke infrastructuur in de miljoenen gaat lopen. Is het  stadhuis budget toereikend?

De tekorten zullen  niet gering zijn, gelukkig dat we in een rijke gemeente wonen.

Martien Rietveld

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER