2023 september 05 NHD: De gemeente krijgt het recht van overpad op Buitenveld. Dat kan ook een fietspad zijn.

NHD: De gemeente krijgt het recht van overpad op Buitenveld. Dat kan ook een fietspad zijn.

NHD: De gemeente krijgt het recht van overpad op Buitenveld. Dat kan ook een fietspad zijn.

Gisteravond stond aankoop Boerenverdrietsluis, kade Buitenveld en de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) omvaarroute ter discussie.

Uiteraard kijken wij hier zeer kritisch naar, bv naar de risico’s en de open eindjes.

Nut en noodzaak is er in onze ogen niet, in dit soort politieke keuzes grote uitgaven staan wij dan ook terughoudend in.

✅Noord-Hollands Dagblad schreef hier het volgende over ⤵️

De gemeente krijgt het recht van overpad op Buitenveld. Dat kan ook een fietspad zijn.

Delano Weltevreden
DEN HELDER
Het recht van overpad dat de gemeente Den Helder verwerft door een deal met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), betekent nog niet dat daar een weg komt die Willemsoord verbindt met Het Nieuwe Diep. Het zou ook een fietspad kunnen worden.
Met het RVB is een principeovereenkomst bereikt over Buitenveld. De gemeente Den Helder wordt eigenaar van de Boerenverdrietbrug, De Boerenverdrietsluis en de kade van Buitenveld tegenover Willemsoord. Daarnaast verwerft de gemeente het recht van overpad op Buitenveld. Den Helder krijgt enkele miljoenen, onder andere voor het opknappen van de kade.
 
Havenwethouder Pieter Kos zegt dat dit recht nog helemaal niet is ingevuld. ,,Dat zijn keuzes voor de toekomst.’’ Wat er uiteindelijk qua ontsluitingsinfrastructuur mogelijk is, hangt helemaal af van wat Defensie van plan is op Buitenveld. Op dit moment ligt er een plan om daar legerings- en onderwijsfaciliteiten van de marine te vestigen. Wanneer het besluit valt is nog niet duidelijk.

Het onderwerp is maandagavond besproken in de raadscommissie bestuur en middelen. D66 heeft grote zorgen over een ontsluiting via Buitenveld, zegt Henk Mosk. ,,Buitenveld aan de kant van Het Nieuwe Diep in- en uitrijden wordt een ramp’’, voorspelt hij. ,,Het vergt draconische maatregelen met daarbij passende bedragen.’’ Kees Visser (VVD) vindt dat de gemeente eerst het recht van overpad moet verwerven voordat kan worden nagedacht over de invulling daarvan.

De raadscommissie heeft zich ook gebogen over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de provincie over een doorvaarroute via de Boerenverdrietsluis.
De oude overeenkomst was gesloten om een omvaarroute te maken als de Koopvaardersschutsluis er vanwege een renovatie en verlenging uit zou liggen. De provincie heeft de verlenging vorig jaar opgeschort. Tijdens de renovatie kan de sluis normaal gebruikt worden. Daardoor is de omvaarroute niet meer nodig.
De gemeente houdt echter vast aan de overeenkomst. Onder meer om meer reuring op Willemsoord te brengen en om een calamiteitenroute voor de beroepsvaart te maken.

Maar dat laatste is helemaal geen gemeentelijke verantwoordelijkheid, zegt Mosk. De provincie zegt bovendien dat de gemeente zelf opdraait voor de kosten als een schutsluis uiteindelijk duurder uitvalt.

✅Sylvia Hamerslag (Behoorlijk Bestuur) is het eens met D66.

Zeedoksluis
Volgens haar is het verlengen van de sluis nergens voor nodig. Bovendien voorziet haar partij grote problemen als de Zeedoksluis vaak open moet en het wegverkeer ook op die route gestremd wordt.

Wethouder Kos zegt dat de nieuwe overeenkomst met de provincie alleen gaat over de vraag of de gemeenteraad de eerder beschikbaar gestelde 3.5 miljoen voor de doorvaarroute wil gebruiken. De provincie steekt er ruim 11 miljoen in. Over een eventuele schutsluis wordt later een besluit genomen.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER