2023 september 07 Video: Woordvoering,aankoop Boerenverdrietsluis en Kades Buitenveld

Video: Woordvoering,aankoop Boerenverdrietsluis en Kades Buitenveld

Video: Woordvoering,aankoop Boerenverdrietsluis en Kades Buitenveld

Afgelopen maandag werden de eerste commissievergaderingen na het zomerreces gehouden.
Gelijk een zwaar onderwerp, aankoop Boerenverdrietsluis en Kades Buitenveld.
Naar onze mening een veel te complex voorstel en met te veel open eindjes en onduidelijkheden.
Sjoerd Oudijk hield hierover woordvoering, in tekst leest u de eerste instantie, op videobeeld kan u tevens de 2e instantie terug zien ⤵️

 

Voorzitter

In het voorstel worden uitspraken gevraagd over minimaal vijf belangrijke onderwerpen. Deze onderwerpen of beslispunten staan met elkaar in verband en lopen door elkaar heen. En worden in één gevraagd besluit gepresenteerd.
Dit zijn :

1. De aanschaf van de halve Boerenverdriet keersluis, de kades aan de buitenveldzijde, en het verkrijgen van het recht van overpad.
2. De financiële afhandeling van het Multi metaal dossier
3. 2.5 miljoen beschikbaar stellen voor de renovatie van de Boerenverdrietbrug.
4. Uit de reserve RWS+ 400.000 euro halen voor de aanpassing kades en steigerwerk in Museumhaven.
5. Een regionale bijdrage vragen van 300.000 voor de ontsluiting buitenveld.
Ik loop ze punt voor punt af.

Punt 1. Aanschaf Boerenverdriet-sluis, en kades, waar we een bruidsschat meekrijgen van 2.439.180. Een extra bedrag van 2.4 miljoen op je rekening klinkt altijd goed. Maar zoals het stuk vermeld. Daar gaat direct een miljoen van af voor het afkopen van de Multimetaal-claim .
€ 334.700,- zijn ook weg aan plankosten En er blijft dan over, 1.1 miljoen voor onderhoud.
Voorzitter Is deze 1.1 miljoen in lengte van dagen voldoende, we krijgen geen onderhoudsplan. Hoeveel onderhoudskosten zitten hier aan vast.
Bij dit voorstel lijkt het me eenvoudig een plan van onderhoud bij te voegen en mogelijke andere financiële consequenties weergeven.

Het vervolgtraject is voor ons ook onduidelijk. Wordt de brug overgedragen aan Port of Den Helder-of Willemsoord of blijft het in eigendom van de gemeente. Als het wordt overgedragen tegen welke voorwaarden. Hoe verder.
Voorzitter. Kan de wethouder hier meer informatie over geven.

een ander beslispunt is:
De afhandeling van de claim Multimetaal. Deze claim ontstaan in 1996 moet nog steeds afgehandeld worden.
Ter herinnering. Deze claim is ontstaan doordat de gemeente gebouw 92 op Buitenveld huurde van Defensie, en het ging onderverhuren aan Multimetaal.

Niks mis mee zou je zeggen. Nee dat klopt. Alleen de gemeente verhuurde het aan Multimetaal voor een afgesproken huurprijs, zonder te weten wat men zelf moest betalen aan Defensie. Het ideale recept voor een zeper of financiële uitglijder. En de uitglijder was er zeker. 1.6 miljoen euro schade voor de gemeente. Sorry, foutje, bedankt.

➡️Voorzitter nu naar de vraag:
Na de geld kostende rechtszaken, is in 2016 afgesproken dat dit gecompenseerd en afgehandeld zou worden, door te investeren van 1.6 miljoen in het civiel medegebruik van Defensie terreinen. De RWS+ Dit bedrag is in 2016 gereserveerd door de raad.
Waarom wordt deze reserve niet gebruikt voor de afhandeling van de claim. Het is ons onduidelijk waarom we 1.000.000 direct teruggeven voor afhandeling Multimetaal-claim
Hier zijn in onze beleving afspraken over gemaakt.
Voorzitter kan de wethouder hierop ingaan en het verduidelijken. Een overzicht met uitleg van de Multimetaal claim zou verhelderend zijn.
 
Voor aanpassing van de kades en steigerwerk vraagt u 400.000 in de Museumhaven. Bij dit besluit missen we het advies van de Rijksdient voor het Cultureel Erfgoed, het RCE die een brief heeft gestuurd aan het College..
Voorzitter. Waarom, is deze essentiële brief met het negatief advies, niet bijgevoegd!!
Het wekt de indruk van bewust verzwijgen van informatie, die het college niet bevalt. Deze brief is relevant voor de besluitvorming in commissie en raad.

Voorzitter, het bewust achterhouden van informatie hoort niet. Het onbewust achterhouden is erg slordig.
We moeten helaas constateren dat het achterhouden, bewust of onbewust toch is gebeurd.
Om de kades aan te passen wordt de 400.000 uit de reserve RWS+ gehaald. Dit is een onjuiste weg. RWS+ is de bestemmingsreserve in 2016 gecreëerd voor afhandeling van de Multimetaalclaim. Alleen daar voor hoor je het te gebruiken.
Voorzitter, is de wethouder dit met mij eens?

Voorzitter ik ga afronden.
Over het bedrag beschikbaar stellen voor de renovatie van de boerenverdrietsluis is de mening van Behoorlijk Bestuur bekend. Het geheel is alleen in een versnelling gekomen omdat dit grotendeels het nieuwe stadhuis voor verkeer bereikbaar te maken als doel heeft.

Daarom vindt Behoorlijk Bestuur dat het bedrag uitgegeven aan deze renovatie ook grotendeels toegerekend moet worden aan de kosten van het realiseren van het stadhuis. Dit wordt niet gedaan. Zou dit wel gebeuren, dan praten we over enkele miljoenen hogere realisatiekosten van het stadhuis
Op grond van bovenstaande punten en opmerkingen onvolledigheden en onduidelijkheden vindt de fractie van Behoorlijk bestuur het stuk niet besluitrijp.

Behoorlijk Bestuur wil graag duidelijkheid en geen mooi klinkend vaag verhaal.
Tot zover voorzitter.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER