2023 september 08 Video: Woordvoering, Rapport Rekenkamer Commissie & Anders omgaan met subsidies voor zorg en ondersteuning

Video: Woordvoering, Rapport Rekenkamer Commissie & Anders omgaan met subsidies voor zorg en ondersteuning

Video: Woordvoering, Rapport Rekenkamer Commissie & Anders omgaan met subsidies voor zorg en ondersteuning

Hieronder Verslag en woordvoering door Netty Kolsteeg  in beeld in de commissie maatschappelijke Ontwikkeling vergadering d.d. 4 september 2023.  In deze video’s staan tevens de presentatiesheets.

 

Verslag
Agendapunten:
1. Rapport Rekenkamer Commissie
2. Anders omgaan met subsidies en ondersteuning

Rapport RKC(rekenkamer Commissie):
Dit rapport met belangstelling gelezen hebbende vallen mij een aantal zaken op, overigens mijn
complimenten voor de RKC, die kennelijk met een klein budget behoorlijk wat werk verzetten.
Wat betreft de raad, die hebben wat tips gekregen waar zij in hun vraagstelling tekortschoten
waardoor het college doorvoering van een aantal RKC-aanbevelingen niet nodig vond en tevens ook
niet het informeren van de raad waarom er geen doorwerking van de RKC-aanbevelingen heeft
plaatsgevonden. Ook komt uit het rapport naar voren dat, doordat de GGD een verbonden partij is,
alles regionaal wordt opgepakt, ergo de raad staat hierin buiten spel. Ook is gebleken dat er voor dit
specifieke, doch hele belangrijke onderwerp geen “eigenaar” is en er is ook geen ambtenaar
aangewezen door het college.

Opvallend in het rapport is de hoeveelheid keren dat het college de
raad niet geïnformeerd heeft, terwijl dit wel in de aanbevelingen stond.
Hoe kun je als raad grip krijgen op deze informatie/aanbevelingen, hoe wordt hier structuur in
gebracht, hoe worden deze aanbevelingen onder de aandacht van de raad gebracht. Voorgesteld
werd een dashboard te maken, zodat de aanbevelingen zichtbaar en makkelijk bereikbaar zijn voor
de raad en aanbevelingen opnemen in de kadernota. De RKC is er ter ondersteuning van de raad,
dus maak daar gebruik van, een aanbeveling kan door de raad zo zwaar worden gemaakt als de raad
dat nodig vindt.

Anders omgaan met subsidies voor zorg en ondersteuning:
De presentatie werd gegeven door een ambtenaar die ik nog niet kende, maar die behoorlijk breed
van stof was. Dus dan is het zaak om daar zelf de kersen uit te plukken.
Wat voor mij naar voren sprong was het feit dat de wijkteams toch niet voldoen als het gaat om
WMO.

Er wordt nu gedacht aan de samenwerking met 5 grote zorgaanbieders die een zorgaanvraag
onder elkaar verdelen, dus er wordt een keten ingeschakeld, geen nieuw fenomeen.
De consulenten, die speciaal waren aangenomen voor de wijkteams, komen nu in deze keten te
werken. De enige reden waarom de wachtlijsten korter zullen worden volgens dit concept, is de
hoopvolle gedachte/aanname dat de samenwerking tussen de 5 aanbieders zo goed zal verlopen dat
mensen afzien van specialistische hulp.

De lijnen die in de presentatie stonden werden niet echt
besproken, zo ging de voorkeur uit naar opdracht gericht werken maar daar heb ik niets van terug
gehoord in het brede verhaal wat werd verteld, zeker niet duidelijk genoeg, want er worden diverse
zorgaanbieders ingeschakeld, wel wordt er gescreend op zorgcowboys, want dat heeft de
belastingbetaler een hoop geld gekost in voorgaande jaren, en door een tekort aan specifieke
handhaving is dat geld niet teruggehaald. Dus Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp is
hier zeer scherp op.

Er zijn ook geen specifieke vragen over de presentatie gesteld, aangezien deze niet is behandeld
maar er een breed verhaal is gehouden.
Tot zover

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER