2023 september 09 Afgelopen maandag stond de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst vaarverbinding Boerenverdrietsluis. (SOK) ter discussie

Afgelopen maandag stond de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst vaarverbinding Boerenverdrietsluis. (SOK) ter discussie

Afgelopen maandag stond de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst vaarverbinding Boerenverdrietsluis. (SOK) ter discussie

  • Er is echter geen opdracht van de hogere overheid om deze aanpassing te realiseren. Er is namelijk al een bevaarbare route. Het verlengen van de sluis heeft dus geen noodzaak.
Wij kregen geen antwoord op onze vraag wat de exacte voordelen zjjn van het creëren van een 2e calamiteitenroute voor de beroepsvaart of 2e recreatie vaarroute.
 
❗Wij stelde de vraag, wat schiet de burger concreet hiermee op?
 
❌Verder stelde wij de vraag over de ontsluiting Nieuwe Diep/Paleiskade.
Een omvaarroute, zo wordt door het college gesteld, zou zorgen voor een betere ontsluiting op het water en bruggen. Echter, met deze ontsluiting wordt niet rekening gehouden met het verkeer op het Nieuwe diep.
Want door het vaker gebruiken van de Zeedoksluis zal de brug vaker open staan. Een belangrijke verkeersader zal dus hierdoor regelmatig verstopt raken met alle gevolgen van dien. Ook hier kregen wij geen antwoord.
❌Ook stelde wij de vraag, waarom het advies van 22 juni van de Rijk cultureel Erfgoed niet toegevoegd was aan de stukken?
 
Deze brief was al bekend voor het zomerreces. Waarom is deze brief niet met de gemeenteraad gedeeld?
❗Gaat het college dit advies over nemen?
➡️De wethouder gaf geen concrete antwoorden op onze vragen, het gaat volgens het college om een administratieve wijziging van een oude Overeenkomst.
Nog steeds zijn wij het niet mee eens met deze overeenkomst,
Hef de oude overeenkomt op en ga zeker geen nieuwe aan. Er is geen nut en noodzaak. Het financieel risico is te groot en wij zijn geen voorstander van miljoenen verslindende projecten waar de burger niets aan heeft.
Regio Noordkop Lianne Snel schreef hierover onderstaande artikel (de reacties op dit artikel zijn de moeite van het lezen waard) ⤵️
Toekomst Boerenverdriet blijft onduidelijk - Regio Noordkop

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER