2023 september 21 Video: Woordvoering, aankoop en die nieuwe samenwerking overeenkomst (SOK) BoerenverdrietSluis, Brug, Kades

Video: Woordvoering, aankoop en die nieuwe samenwerking overeenkomst (SOK) BoerenverdrietSluis, Brug, Kades

Video: Woordvoering, aankoop en die nieuwe samenwerking overeenkomst (SOK) BoerenverdrietSluis, Brug, Kades

Afgelopen maandag 18 september stond de aankoop en die nieuwe samenwerking overeenkomst (SOK) BoerenverdrietSluis, Brug, Kades ter discussie.
Sjoerd Oudijk heeft namens onze fractie geprobeerd om middels een orde voorstel deze 2 agendapunten van de agenda te halen.
❌Helaas is dit niet gelukt en zijn beide voorstellen aangenomen.
Bij agendapunt 15, missen we een belangrijk document.
Dat is het document van finale kwijting ondertekend door Defensie en gemeente
Dit stuk is belangrijk omdat de originele afspraak een andere was. En we bij dit agendapunt voor een andere uitvoering en bedrag kiezen.
 
✅Wanneer we als raad akkoord gaan met de uitvoering zoals het in het voorstel staat, ontstaat er de ruimte en de mogelijkheid op een dispuut.
Als we de mogelijkheid willen voorkomen dat er later een discussie over bestaat, is het veiliger pas akkoord te gaan als dit document ter inzage ligt voor de raad
Vandaar dit verzoek voorstel 15 van de agenda te halen, waar de afhandeling Multimetaal claim een substantieel onderdeel van is.
Aankoop BoerenverdrietSluis, Brug en Kades⤵️
 
Voorzitter.
De omvaarroute is onnodig geworden waardoor de grootste noodzaak van deze hoge investeringen in de Boerenverdrietsluis niet meer nodig is. Hiermee besparen we aan gemeenschapsgeld ruim 16 miljoen.
✅Over de gehele renovatie van de boerenverdrietsluis is de mening van Behoorlijk Bestuur bekend. Het geheel is alleen in een versnelling is gekomen omdat hoofdzakelijk de bereikbaarheid van het stadhuis als doel heeft. Het bedrag uitgegeven aan deze renovatie moet ook mede toegerekend moet worden aan de kosten van het realiseren van stadhuis. Dit wordt niet gedaan.
De onderhoudskosten van de brug en kades zijn niet duidelijk en uit de stukken kunnen we niet concluderen of het te ontvangen bedrag voldoende is. Zonder inzicht kunnen we er geen goed oordeel over vellen.
✅De Rijksdienst voor Cultureel erfgoed geeft een negatief advies, we zijn van mening dat we dit advies ter harte moeten nemen.
De noodzaak om Museumhaven te verplaatsen is overbodig. Dit zorgt voor rust en bespaart geld.
Op het moment kan niet worden gegarandeerd dat de ontsluiting voor het verkeer over de boerenverdrietbrug veilig zal zijn en ook de kosten hiervan volkomen onduidelijk zijn.
✅Er geen concreet voorstel ligt of het een voetpad, fietspad of geschikt voor autoverkeer wordt.
Afhandeling Multimetaal claim is een beslispunt van het voorstel, en deze claim zal de mogelijkheid tot discussie oproepen door het ontbreken van het stuk ter finale kwijting.
✅Het voorstel heeft meerder beslispunten, onduidelijkheden een slechte onderbouwing. En er ontbreken stukken.
We van mening zijn dat we moeten voorkomen dat de indruk gewekt wordt, dat dit opzet is.
✅Het college in haar eigen RIB extra tijd voor onderzoek nodig heeft. Het daarom op de plaats rust in deze situatie een goede oproep vinden.
✅Daarom willen we de raad oproepen, om tegen het voorstel te stemmen. Daarmee krijgt het college de kans eerst met alle feiten op tafel te komen zodat de raad een gewogen oordeel kan vellen.
 
Samenvattend:
We van mening zijn dat de raadsinformatiebrief alleen maar meer vragen op roept. U vraagt tijd voor een archiefonderzoek naar de opbouw van de Multimetaalclaim. Verder geeft u aan dat u met belanghebbenden over de aanpassing van het plan gaat hebben, maar pas in het vierde kwartaal een gewijzigd plan te kunnen beoordelen.
❌Er is geen onderbouwing welke financiële verplichtingen we aangaan. Er is totaal uitleg is over de RWS+ en waarom de 400.000. Wij zijn van mening de aanschaf en onderhoud boerenverdrietsluis grotendeels door de ontwikkeling van de stadhuis komt, en daarom de 0 euro toegerekend aan realisatiekosten van het stadhuis heel bijzonder vinden.
Behoorlijk Bestuur zal daarom tegen stemmen
 
1. Aanschaf van de halve Boerenverdriet keersluis, de kades aan de buitenveldzijde, en het verkrijgen van het recht van overpad.
2. De financiële afhandeling van het Multi metaal dossier
3. Het geld beschikbaar stellen van 2.5 miljoen voor de renovatie van de Boerenverdrietbrug.
4. Uit de reserve RWS+ 400.000 euro halen voor de aanpassing kades en steigerwerk in Museumhaven.
5. Voor 300.000 een Regionale bijdrage vragen voor de ontsluiting buitenveld.
Stemverklaring mbt de SOK, er is geen noodzaak voor een omvaarroute er is namelijk al een bevaarroute (recreatievaart kan nu al door de Boerenverdrietsluis)
Wij zijn geen voorstander van een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst, willen de oude overeenkomst opheffen en stemmen dus tegen dit voorstel.

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER