2023 oktober 02 Video’s: Woordvoering WMO indicatie, Culturele sector en Armoedebeleid/schuldhulpverlening/FFDH

Video’s: Woordvoering WMO indicatie, Culturele sector en Armoedebeleid/schuldhulpverlening/FFDH

Video’s: Woordvoering WMO indicatie, Culturele sector en Armoedebeleid/schuldhulpverlening/FFDH

Vorige week maandag namen commissieleden Netty Kolsteeg en Carla Brian deel aan de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling.
De agenda werd omgedraaid omdat de betreffende wethouder ook bij een andere commissievergadering aanwezig moest zijn, dus we begonnen met de staat van de
Culturele sector in Den Helder. Opmerkelijk is dat er een duur extern bureau uit Amsterdam is ingehuurd voor het maken van een rapport, volgens de wethouder gebeurt deze inhuur volgens aanbestedingsregels.
Wat in de krant stond over de bezuinigingen op Triade, school7, Kampanje en de Helderse Vallei, daar zit kennelijk een bedenktijd van 2 jaar aan vast, daarbij gaat de wethouder er van uit dat deze vaste subsidiepartners in 2026 meer subsidie krijgen dan nu het geval is (?)
Bijzonder is dat in deze tijd van bezuinigingen zes ton te vergeven is aan cultuursubsidie, dit geld is niet gelabeld en zal ook niet helemaal worden besteed aan cultuursubsidie, aldus de wethouder, het resterende geld zal worden teruggestort in de algemene middelen.
Wat betreft de vraag langs welke lat er gemeten wordt en welke prioriteiten de gemeente hanteert bij/voor de verstrekking van cultuursubsidies, blijkt dat er geen echte strikte prioriteiten worden gehanteerd.
Verder gaat de gemeente zich inspannen om meer vrijwilligers te werven. Er werden vanuit de commissie verschillende voorstellen gedaan, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inschakelen, meer jongeren betrekken.
Ook werd er voorgesteld eerst te onderzoeken welke culturele instanties nog in trek zijn, een meer actieve rol voor de cultuurmakelaar en eventuele fusies van culturele instanties. Laten we hopen dat er voor dit onderzoek geen duur extern bureau wordt ingeschakeld, hier kan de cultuurmakelaar wellicht zijn waarde bewijzen.
Deze week zullen wij een RIB ontvangen over de planning van het cultuurbeleid van de gemeente.

Indicering WMO
BB is voorstander van het laten indiceren door een professional, b.v. een wijkverpleegkundige die op de hoogte is van de situatie, zowel fysiek als van de omstandigheden van de aanvrager.
Er zijn kennelijk drie redenen waarom de gemeente dit niet wil doen:
De gemeente betaalt de rekening dus doet ook de indicering.
De aanvrager weet niet wat hij/zij nodig heeft.
De wijkverpleegster/professional is niet op de hoogte van alle juridische regels.
Komt erop neer dat de gemeente dit verzoek van BB zelfs niet in overweging wil nemen. Volgens de gemeente heeft de WMO-consulent, die volgens het vorig overleg mee is genomen in de hernieuwde keten zorgaanpak een “breder zicht” op het geheel, echter heeft deze consulent geen medische achtergrond en niet het close contact dat een wijkverpleegster met de aanvrager heeft.
Om de aanvraag eerst te honoreren en dan pas te onderzoeken, ervan uitgaande dat er doorgaans geen frauduleuze overwegingen meespelen bij de aanvrager, was het antwoord van de gemeente dat dit niet kan. Want stel dat de aanvrager en de indicerende partij het verkeerde aanvragen, dan duurt het te lang om dit terug te draaien. Verder kregen wij een A4’tje over het verloop van een zorgaanvraag dat zo in een kinderschoolboek kan worden opgenomen. Helaas blijkt uit deze eenvoudige beeltenis, dat de wachttijd van een aanvraag minimaal 6 weken duurt en dat de zorgaanvrager al die tijd ontstoken blijft van de aangevraagde/of enige hulp c.q. op een houtje kan bijten. Ook hieraan zal niets worden veranderd.

Armoedebeleid/schuldhulpverlening/FFDH
Er werd doorgaans positief gereageerd op de presentatie, de evaluatie was van 2017-2020 dus dat was wel opmerkelijk. De asielzoekers, die niet mogen werken, zijn niet meegenomen in de cijfers.
Ook is er een nieuwe wet aangenomen die woningbouwverenigingen, nutsbedrijven, verzekeraars verplicht om te melden als er een achterstand in de betaling wordt geconstateerd. Ze hoeven niet te vragen aan de betreffende schuldenaar of die het er mee eens is, ze melden alleen dat er achterstand in de betaling is. Volgens de gemeente vervalt de wet op de privacy voor mensen die een schuld hebben, dus daar maakt de gemeente zich verder niet druk om.
Verder weten al meer mensen de weg te vinden naar FFDH, van mei vorig jaar tot mei dit jaar 900 mensen. De activiteiten zijn inderdaad buurthuisachtig, want via deze manier wordt er onderricht gegeven in het zgn. consuminderen.
 
De deelname aan CZM is vrijwillig, dus daar hebben de mensen een keuze in, voor de ene werkt het wel en voor de andere niet. Verder zijn er ontstellend veel projecten, hulpverleningsdiensten, dus heel moeilijk om te bepalen voor de mensen wie wat doet en op welke manier.

Het CDA nam de gelegenheid te baat om wat propaganda te maken in het zicht van de landelijke verkiezingen, dus dat de Gemeente de schuldenlast overneemt. Persoonlijk een heel leuk idee, ware het niet dat de belastingbetaler uiteindelijk al die gulle gaven moet ophoesten.
Ook was er een vraag over de armoedeval, daar is wat voor geregeld, echter, volgens de wethouder wordt hier geen of nauwelijks gebruik van gemaakt.
Tot zover.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER