2023 oktober 14 Video: Woordvoering, Vorige week werd het jaarlijkse reclameblok van verbonden partijen opgetuigd

Video: Woordvoering, Vorige week werd het jaarlijkse reclameblok van verbonden partijen opgetuigd

Video: Woordvoering, Vorige week werd het jaarlijkse reclameblok van verbonden partijen opgetuigd

Vorige week werd het jaarlijkse reclameblok van verbonden partijen opgetuigd.
✅Hoe goed en nodig deze zijn, regelmatig gevolgd met een geldvraag.
❌Helaas is niet altijd duidelijk meetbaar wat u als inwoner er feitelijk mee opschiet.

Willemsoord BV & Citymarketing zijn 2 van de verbonden partijen die vorige week zichzelf presenteerde.
Sjoerd Oudijk sprak hier eerder over⤵️

 

Regelmatig komt Willemsoord met het verzoek voor financiële ondersteuning vanuit de gemeente.
De herhaaldelijke vraag voor financiële ondersteuning, die de afgelopen jaren door de raad zonder blikken en blozen wordt toegekend moet gestopt worden.
Wij zijn van mening dat een verbonden partij hier Willemsoord, hun eigen broek moeten ophouden. Wij vragen de wethouder deze ongebreidelde geldbehoefte aan te pakken. Als dit niet lukt desnoods de boel grondig te reorganiseren het kost de gemeenschap te veel geld. En inspraak van de bewoners over de bestedingen, bij Willemsoord is minimaal.
Het onderzoek die door Panteia wordt gestart zijn we genoodzaakt af te wachten. Maar het liefst zien we direct een positieve financiële bijdrage vanuit de BV aan de gemeente,
Helaas is het anders om. Het verzoek om bijdragen, betalen en ondersteunen.
Ik hoop dat uit het onderzoek, uitgevoerd door Panteia, concrete oplossingsrichtingen en adviezen komen.
En geen slappe conclusie dat er verder onderzoek nodig is. Het nieuwe verdienmodel van een onderzoeksbureau?
Dit benoem ik naar aanleiding van de evaluatie citymarketing vorige week.

Belangrijker is wat we met de resultaten van het onderzoek Willemsoord gaan doen.
Behoorlijk Bestuur is van mening dat elk gemeentelijke financiële Sinkhole onder controle moet komen.
Nu is het weer Willemsoord BV
Vragen A.
De geldvraag: 18 miljoen doorgeleend – wat een negatieve invloed heeft op ons weerstandsvermogen en solvabiliteit.
Voorzitter kan de wethouder garanderen of we dit uitgeleende geld terug krijgen. Zou u er nu al over na kunnen denken hoe Willemsoord dit in de huidigevorm terug kan verdienen en de mogelijke consequenties.
Vragen B.
De doelstelling van Willemsoord BV is “het (her)ontwikkelen van gronden, gebouwen en/of andere registergoederen te Den Helder, waaronder de Oude Rijkswerf Willemsoord”.
De kernactiviteiten van Willemsoord BV bestaan uit:
– het in stand houden, beheren en exploiteren van cultuur historisch erfgoed;
– het ondersteunen van huurders op Willemsoord in het aantrekken van bezoekers door middel van marketingactiviteiten en evenementen
Wij missen in het doel de positieve financiële bijdrage aan de gemeente en een positief saldo ten gunste van de BV als doel. Kortom een winst doelstelling. Zonder dit te vermelden zijn kosten overschrijdingen, verspillingen niet ongewenst volgens de doelstelling. Terwijl wij als Behoorlijk Bestuur wel vinden dat dit ongewenst is.
Voorzitter kan de wethouder de formulering en uitwerking van de doelstellingen met Willemsoord tegen het licht houden. De formulering volgens de smart methode voldoet niet. Wij vinden de doelstelling te vaag en te breed, om te kunnen controleren.
Een doelstelling volgens de Smart methode zou moet voldoen aan:
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden. Hier voldoet het niet aan.

Vragen C.
Kan de wethouder nog kort toelichten hoe de indeling Stichting Erfgoed Willemsoord BV en de financiële geldstromen voor de subsidies lopen. Door de verstrengeling, maar het willemsoord apart te gaan behandelen is lastig te beoordelen wat er gebeurt en er een totaaloverzicht over te krijgen.
De Stichting Erfgoed Den Helder en Willemsoord BV vragen structureel meer geld voor de instandhouding van het erfgoed.
Het gaat om een totaalbedrag van €1,7 miljoen voor 2024, wat ruim €800.000,- meer is dan het oorspronkelijk gereserveerde bedrag.
Naast het verzoek voor structureel meer geld, heeft Stichting Erfgoed ook een verzoek ingediend voor een incidentele bijdrage van €660.000,- ter dekking van exploitatietekorten tot eind 2023.

Vragen D.
Kan de wethouder garanderen dat door de gemeentelijke bijdragen aan Willemsoord, de ondernemers op Willemsoord niet worden bevoordeeld ten opzichte van huurders die niet op Willemsoord zijn gevestigd. We zijn geen voorstander van oneerlijke concurrentie maar van echte marktwerking. Corona en energieproblematieken hebben alle ondernemers en niet alleen de ondernemers op Willemsoord.
Door ruimhartig met huur en energie kwijtscheldingen om te gaan, en verbouwingen op kosten van Willemsoord, bestaat de kans op marktverstoring en uitholling van de ondernemers ergens anders in de stad. Dit gebeurt dan op kosten van de burger. Dit vinden wij ongewenst.

Behoorlijk Bestuur is met 7 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER