2023 december 22 Video, Woordvoering: Complex Zuyderhorn wordt voor 5 miljoen minder dan de WOZ waarde verkocht

Video, Woordvoering: Complex Zuyderhorn wordt voor 5 miljoen minder dan de WOZ waarde verkocht

Video, Woordvoering: Complex Zuyderhorn wordt voor 5 miljoen minder dan de WOZ waarde verkocht

❌De WOZ waarde in 2023 is 140.000 per appartement en wij verkopen het voor 59000 euro.
❌De conclusie is dat we voor de 63 appartementen ruim 5 miljoen minder krijgen dan door Cocensus is getaxeerd.
Voorzitter, 5 miljoen euro. Hier moet een verklaring voor komen.
❌5 miljoen gemeenschapsgeld, laat het college verdwijnen op het moment dat we het zelf zo hard nodig hebben.⤵️

 

Over de verkoop van het Complex Zuyderhorn zijn er veel onduidelijkheden. En staan nog veel door ons gestelde vragen nog open Wel zijn we van mening dat de bewoners in de Woningstichting een veel betere huurbaas vinden dan de gemeente Den Helder. En na jarenlange onzekerheid zij blij zijn met deze overname.

Maar, het verschil tussen door Cocensus getaxeerde prijs en de uiteindelijke verkoopprijs is voor ons onduidelijk.
 
💯% LEESTIP
Het NHD schreef over onze vragen onderstaand artikel⤵️
Heeft de gemeente Den Helder ook anderen in de gelegenheid gesteld om appartementencomplex Zuyder-Horn te kopen, vraagt Behoorlijk Bestuur.
 
Delano Weltevreden
DEN HELDER
Hebben ook andere gegadigden de kans gehad om appartementencomplex Zuyder-Horn te kopen? Als alleen Woningstichting Den Helder in de race was, heeft het college mogelijk niet de juiste procedure gevolgd, zegt Behoorlijk Bestuur (BB).
Zuyder-Horn is voor 3,7 miljoen euro verkocht aan de woningcorporatie. Eerder is het voormalige stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg, dat deel uitmaakt van hetzelfde complex, aan Woningstichting verkocht.
Lees ook: De verkoop van appartementencomplex Zuyder-Horn levert Den Helder 3,7 miljoen euro op
Sylvia Hamerslag van BB verwijst in schriftelijke vragen over Zuyder-Horn naar een uitspraak van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege voor civiel recht, strafrecht en fiscaal recht. In dat arrest staat dat overheden bij de verkoop van onroerende zaken zorgvuldig moeten handelen.
 
Potentiële gegadigden
In het geval van Zuyder-Horn betekent dit volgens BB dat het college had moeten nagaan of er eventueel andere (potentiële) gegadigden waren. Het college had vervolgens criteria moeten opstellen aan de hand waarvan de koper wordt geselecteerd. Deze criteria moeten objectief, toetsbaar en redelijk zijn.
Over de beschikbaarheid van het pand, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria moet de gemeente duidelijk communiceren, zodat (potentiële) gegadigden daar kennis van kunnen nemen.
Lees ook: Ouderen in Zuyder-Horn zetten de deur open voor gevluchte Oekraïners, maar van een warm welkom is geen sprake. ’Ik geloof niet dat het een gelukkige combinatie is’
In de uitspraak van de Hoge Raad staat dat de gemeente deze procedure niet hoeft te volgen als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.
 
Voornemen tot verkoop
In dat geval moet het voornemen tot verkoop tijdig en op zodanige wijze bekend worden gemaakt, dat iedereen daar kennis van kan nemen. Het college zou daarbij moeten motiveren waarom slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.
Behoorlijk Bestuur wil van het college weten of de door de Hoge Raad beschreven procedure bij de verkoop van Zuyder-Horn is toegepast en welke stappen daarbij zijn genomen.
Zuyder-Horn telt 63 appartementen. Algemeen directeur van Woningstichting Robbert Waltmann heeft onlangs gezegd dat onderzocht wordt hoe het complex op termijn kan worden verduurzaamd. ,,Zo werken we toe naar een CO2-vrij woningbezit en zorgen we gelijktijdig voor meer woongenot en een lager energieverbruik voor de bewoners.”
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER