2023 december 30 20 miljoen naar adviesbureaus en externen, BB standpunt Bezuinig hierop

20 miljoen naar adviesbureaus en externen, BB standpunt Bezuinig hierop

20 miljoen naar adviesbureaus en externen, BB standpunt Bezuinig hierop

Standpunt❗Bezuinigen doe je hierop en niet door te hakken in het sociaal domein⤵️
Eerder dit jaar stelde wij middels kritische vragen de kosten van adviesbureaus en externe inhuur aan de kaak, hierop volgend diende wij in november een gezamelijke motie in.
 
Het NHD schreef hier onderstaand artikel over⤵️
20 miljoen naar adviesbureaus en externen.
Delano Weltevreden
Den HelderBijna 3 miljoen euro heeft de gemeente Den Helder in 2022 en 2023 voor allerlei werkzaamheden betaald aan adviesbureaus. Dat blijkt uit een overzicht dat het college op verzoek van de gemeenteraad heeft opgesteld. Ruim 17 miljoen ging naar de inhuur van extern personeel.
In de raadsvergadering van 1 november heeft een raadsmeerderheid zich geschaard achter een motie van Behoorlijk Bestuur, Samen Actief en de Stadspartij. De raad wilde een overzicht van externe bureaus die in deze coalitie zijn ingehuurd. Dat overzicht moest worden gespecificeerd per opdracht en per bureau.
Uit het overzicht blijkt dat in 2022 en 2023 ongeveer evenveel is uitgegeven aan de inhuur van externe adviesbureaus. In 2022 is een bedrag van 1.426,018 euro uitgegeven, dit jaar is daar 1.409,829 euro bij gekomen. Bij elkaar is dat 2.835,847 euro. Het college houdt wel een slag om de arm: omdat er jaarlijks veel facturen worden verwerkt, is een honderdprocentcontrole niet te garanderen. Het bedrag kan dus hoger liggen.
 
Prommenz
Uit het door het college opgestelde overzicht blijkt dat adviesbureau Prommenz in 2022 het meest heeft ontvangen: 207.967 euro voor diverse werkzaamheden, onder meer 108.714 euro voor diverse projecten op het gebied van bodemonderzoeken en archeologische begeleiding. Prommenz Milieu BV declareerde daarnaast bedragen voor verkennend bodemonderzoek: 33.701 euro en 10.870 euro.
 
Schenkeveld
Schenkeveld Advocaten heeft in 2022 een bedrag van 138.439 euro ontvangen voor juridische diensten. In datzelfde jaar heeft Sweco Nederland B.V. 135.066 euro ontvangen voor ingenieursadviezen ontwerp en inrichting openbare ruimte.
 
Prommenz voert de lijst van grootverdieners ook in 2023 aan: 182.892 euro voor diverse werkzaamheden op het gebied van ruimte infra en ontwikkeling. Daarnaast ving Prommenz Milieu BV lagere bedragen voor verkennend en civieltechnisch bodemonderzoek: 8.323 euro en 5.073 euro.
HB Adviesbureau B.V. ontving 111.925 euro voor advies en praktische ondersteuning op het gebied van infra, milieu en natuur. West 8 urban design & landscape architecture ontving 106.640 euro voor stedenbouwkundige supervisie en gebiedsvisie.
 
Omdat de raad alleen heeft gevraagd om een overzicht van adviesbureaus die diensten voor de gemeente hebben verricht, heeft het college de raad geen informatie gestuurd over ingehuurd personeel. Die informatie daarover is wel openbaar geworden door een verzoek van een mediabedrijf op basis van de Wet open overheid, voorheen Wet openbaarheid van bestuur.
In 2020 is een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro uitgegeven aan de inhuur van extern personeel. In 2021 was dat ruim 5,6 miljoen euro, in 2022 is iets meer dan 7 miljoen euro aan de inhuur van personeel uitgegeven.
Prommenz heeft het meest ontvangen: bijna 208.000 euro

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER