2024 januari 13 *Vervolg Manifest* Helders politici gaan tijdens heidag praten over hun houding en gedrag.

*Vervolg Manifest* Helders politici gaan tijdens heidag praten over hun houding en gedrag.

*Vervolg Manifest* Helders politici gaan tijdens heidag praten over hun houding en gedrag.

*Vervolg Manifest*
❗Het manifest is bedoeld om het vertrouwen van de burger terug te winnen (hoe kan je iets kwijt raken wanneer het er al niet was?). Terwijl de burger niet gehoord wordt, hun stem niet terug zien in deze coalitie, Inspraak volgens dit college geen zeggenschap is. Bezwaarschriften terzijde wordt geschoven. Met schimmige motivatie en trucs locatie stadhuis er door werd gedrukt.
Het NHD Schreef hier onderstaand artikel over⤵️
 
Helders politici gaan tijdens heidag praten over hun houding en gedrag.
Delano Weltevreden
DEN HELDER
De gemeenteraad, commissieleden, het college, de gemeentesecretaris, de raadsgriffie en een vertegenwoordiging van ambtenaren gaan op 7 februari een dagje op de hei zitten om te praten over het Helders Manifest.
Dat manifest is op 17 april 2023 door de meeste partijen ondertekend tijdens een openbare bijeenkomst. Alleen Behoorlijk Bestuur (BB), de grootste oppositiepartij, weigerde te tekenen.
 
Lees ook: Als de fracties in de gemeenteraad serieus zijn over het Gemeentelijk Manifest, gaan zij met elkaar in gesprek |
 
Opinie
In het manifest staat, kortweg, hoe de gemeenteraad, de raadsgriffie, het college en ambtenaren met elkaar moeten omgaan om het vertrouwen van de inwoners in de Helderse politiek te herwinnen.
Leven van de Wind
Op 7 februari trekken raads- en commissieleden zich met het hele college, de raadsgriffie en een aantal ambtenaren terug in Vergaderlocatie Leven van de Wind in Wieringerwerf. Het uiteindelijke doel van de avond is dat alle betrokken concreet maken wat de afspraken in het manifest betekenen voor hun houding en gedrag in de praktijk van alledag. Dat doen zij onder leiding van een externe deskundige.
 
Lees ook: Raadsleden die vaak afwezig zijn tijdens werkbezoeken, moeten zich voortaan verantwoorden voor hun spijbelgedrag
 
Daarnaast moet de bijeenkomst zorgen voor ’een zekere positieve energie’ onder de deelnemers om het manifest dagelijks met elkaar vorm te geven en levend te houden.
 
Kwalijk
✅Behoorlijk Bestuur doet niet mee aan de heisessie, zegt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag. Haar fractie neemt het sommige coalitiepartijen nog steeds kwalijk dat zij na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 niet met BB wilden praten over de vorming van een coalitie. BB was met zeven zetels de grote winnaar van die verkiezingen. „In april is het een jaar geleden dat het manifest werd ondertekend. Het heeft nog geen enkel positief effect gehad.
Moet ik als raadslid andere raadsleden aanspreken op hun houding en gedrag? Onze fractie ziet dat manifest als een instrument om andere partijen, lees de oppositie, de mond te snoeren. Alleen mijn eigen achterban kan mij terugfluiten wanneer ik het verkeerde verhaal vertel, niet een raadslid van een andere partij.”

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER