2024 januari 23 Schriftelijke vragen Nav de uitspraken van de Burgermeester van Schagen over de spreidingswet vs Den Helder

Schriftelijke vragen Nav de uitspraken van de Burgermeester van Schagen over de spreidingswet vs Den Helder

Schriftelijke vragen Nav de uitspraken van de Burgermeester van Schagen over de spreidingswet vs Den Helder

Hieronder onze Schriftelijke vragen Nav de uitspraken van de Burgermeester van Schagen over de spreidingswet vs Den Helder.

❗De reactie van de gemeente Den Helder in het artikel op regio Noordkop, maakt dat wij vermoeden dat er achter de schermen op regionaal nivo hierover (af)gesproken wordt.
Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft vragen over het recent verschenen artikel in Noordkop Centraal, waar de burgemeester van Schagen aangeeft dat volgens haar de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Texel de asielzoekers die hun toegewezen zullen worden in het kader van de zgn. spreidingswet, bij Den Helder kunnen worden gedropt.
 
✅Bent u het met ons eens dat Den Helder inmiddels ruim voldoende doet en heeft gedaan aan zijn verplichting tot opvang van asielzoekers?
Zo nee, waarom niet?
De provincie heeft vorig jaar aangegeven dat wij geen asielzoekers er meer bijkrijgen aangezien wij voldoende opgevangen hebben.
 
✅Bent u het met ons eens dat wij dit ter harte kunnen nemen?
Zo nee, waarom niet?
Noord-Holland doet het over het algemeen slecht met de opvang van asielzoekers.
 
✅Bent u het met ons eens dat dit mede wordt veroorzaakt door de houding van de burgemeester van Schagen, die het liefst alle asielzoekers buiten eigen gemeente houdt en niet schroomt om Den Helder er mee op te zadelen?
Zo nee, waarom niet?
 
✅De gemeente Schagen, Hollands Kroon en Texel zullen zich ook aan hun verplichtingen moeten houden en dit niet op een andere gemeente afschuiven.
Bent u het hier mee eens?
Zo nee, waarom niet?
 
✅Bent u het met ons eens dat de burgemeester van Schagen, al is zij voorzitter van de RRN, dit niet zonder overleg met Den Helder, kan publiceren?
Zo nee, waarom niet?
 
✅Kunnen wij ervan op aan dat dit onderwerp wordt besproken in de raad en niet achter gesloten deuren wordt besproken c.q. dat het college voor de burgers van Den Helder opkomt?
Zo nee, waarom niet?
 
Regio Noordkop Lianne Snel
Schreef onderstaand artikel⤵️
Deel Helderse politiek verontwaardigd over uitspraak burgemeester Schagen
Den Helder – Een uitspraak van de burgemeester van Schagen, Marjan van Kampen, over de uitvoering van de Spreidingswet in de regio Noord-Holland Noord heeft felle reacties vanuit politiek Den Helder opgeleverd. Volgens Van Kampen kunnen de asielzoekers die buurgemeenten Schagen, Hollands Kroon en Texel straks verplicht moeten opvangen worden gehuisvest in Den Helder, omdat daar genoeg opvangplekken beschikbaar zijn. Dat idee ziet een aantal Helderse fracties echter niet zitten.
 
“Mevrouw Van Kampen maakt het nu wel helemaal bont”, zegt Vincent van den Born, fractievoorzitter van de PVV Den Helder. Zijn fractie zal zo nodig vol tegen haar plannen ingaan. Ook de fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur, Sylvia Hamerslag, reageert verontwaardigd op de houding van de burgemeester van Schagen. Hamerslag vindt dat dit niet zonder overleg kan worden aangekondigd. Ook heeft zij namens Behoorlijk Bestuur schriftelijke vragen opgesteld voor het Helderse college. “Bent u het met ons eens dat Den Helder inmiddels ruim voldoende doet en heeft gedaan aan zijn verplichting tot opvang van asielzoekers?”
 
Behoorlijk Bestuur en de PVV zijn niet de enige fracties die vinden dat de gemeente Schagen, Hollands Kroon en Texel zich ook aan hun verplichtingen moeten houden en dit niet op een andere gemeente kunnen afschuiven. Zo geeft Edwin Krijns (CDA) aan dat Den Helder op dit moment al meer doet dan gevraagd wordt en dat de gemeente eerder minder, dan meer zal gaan doen. Ook Jan de Leeuw (PvdA) vindt: “De andere gemeenten zijn nu aan zet.”
Tijdens de radio-uitzending ‘De Week op Zaterdag’ van 20 januari waren Harrie van Dongen (Stadspartij) en Mirjam van Dijk (Fractie Pastoor) te gast en kwam de uitspraak van Van Kampen ook aan bod. Van Dongen vond het “belachelijk” en Van Dijk sloot zich bij hem aan. “Het is makkelijk om te zeggen: dat doen onze buren wel”, zei Van Dongen. De fractievoorzitter van de Stadspartij zou een uitruil daarentegen wel zien zitten, bijvoorbeeld als de gemeente Schagen Den Helder haar statushouders gaat huisvesten.
 
Reactie gemeente
De reactie van de gemeente Den Helder op de uitspraak van de burgemeester van Schagen is als volgt: “Het klopt dat wij in Den Helder al jarenlang de asielopvang goed georganiseerd hebben. Als de Spreidingswet wordt aangenomen zullen er ongetwijfeld regionaal gesprekken gevoerd gaan worden over de invulling van die wet. Er zijn naast de opvang van asielzoekers meer uitdagingen in de regio, denk hierbij aan de huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten en de opvang van AMV (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) bijvoorbeeld.”
 
Den Helder is van mening dat de komst van de Spreidingswet het brede gesprek in de regio op gang zal helpen waarbij gekeken kan worden hoe regionaal de huisvesting van de verschillende doelgroepen vorm gegeven kan worden. Wij willen wel benadrukken dat los van dat gesprek elke gemeente verantwoordelijk is en blijft om in deze crisissituatie zelf naar mogelijkheden en oplossingen te blijven zoeken om opvang te bieden.”
De gemeente Den Helder heeft 800 vaste opvangplekken, 200 noodopvangplekken en 100 amv’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) gehuisvest. Als de Spreidingswet wordt aangenomen, hoeft Den Helder nog maar 221 asielzoekers op te vangen. Voor Schagen zijn dat er 184, voor Hollands Kroon 192 en voor Texel 54.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER