2024 februari 01 Video, Woordvoering: over Cocensus

Video, Woordvoering: over Cocensus

Video, Woordvoering: over Cocensus

Tijdens deze vergadering kon op sommige vragen geen antwoord gegeven worden omdat de verantwoordelijke wethouder op dat moment bij de andere commissie zat. Deze vragen gaan wij schriftelijk indienen.
29 Januari 2024 ⤵️
Voorzitter,
Cocensus geeft aan in hun kadernota 2025-2029 dat zij de focus gaan richten op het leveren van diensten tegen zo laag mogelijke kosten en tegelijkertijd de hoogste kwaliteit in haar dienstverlening wilt handhaven.
Behoorlijk Bestuur is hier een voorstander van en is van mening dat meer organisaties dit zouden moeten nastreven.
De uitgaven van Cocensus worden, en zal blijvend door Behoorlijk Bestuur worden gevolgd. In het verleden is er betaald voor leegstaande gebouwen, leasecontracten voor bedrijfsmiddelen die niet gebruikt werden, en was er een afgekeurde jaarrekening wegens het onterecht gunnen van het bouwen van het hoofdkantoor aan een plaatselijke bouwonderneming.
 
✅Ter herinnering er was sprake van verspillingen van 1.1 miljoen en onrechtmatige uitgaven van 13 miljoen euro. De accountant heeft op de onrechtmatigheden de jaarrekening toen niet goedgekeurd. We hopen dat problemen uit het verleden niet meer zullen herhalen.
Behoorlijk Bestuur wilt op dit moment zijn zorgen uiten, over de afhankelijkheid van detacheringsbureau’s.
De nieuwe regelgeving m.b.t. de no cure no pay bureau’s heeft onze aandacht.
Cocensus is nu gevestigd in Heemskerk (een uur rijden met de auto, meer dan twee uur met het openbaar vervoer) De uitbesteding van taken heeft gezorgd voor vermindering van banen in Den Helder. Dit is uit het oogpunt van werkgelegenheid niet goed geweest.
 
Den Helder heeft als doel, volgens het Helders Perspectief, meer banen te creëren in de gemeente en we hebben met werkzaamheden uit te besteden aan Cocensus het omgekeerde gerealiseerd. Deze tegenstrijdigheid willen we benoemen.
❗(Heel wat taken zouden ook in Den Helder uitgevoerd kunnen worden. taxateurs, deurwaarders en het versturen van de aanslagen is geen rocket science voor de ambtelijke organisatie.)
Voorzitter een vraag,
Een van de taken van Cocensus is de waardebepaling van het vastgoed. Wij moeten als burger er alle vertrouwen in hebben dat Cocensus hun werk goed doen, als je woning, of ander vastgoed wordt getaxeerd.
❗Daarom een vraag over een bijzondere situatie
Cocensus taxeert appartementen in handen van de gemeente op 140.000, en de gemeente verkoopt hetzelfde appartement voor 58.000 aan de Woningstichting. En dat maal 63. Dit zorgt voor minder inkomsten voor de gemeente van 5 miljoen euro op het moment dat we het zelf hard kunnen gebruiken.
Indirect zegt het college dat de taxateur van Cocensus het verkeerd heeft getaxeerd, en er meer dan 100% naast zit.
Is dit niet een vreemd signaal van het college aan onze inwoners. En wat voor signaal wil het college hiermee afgeven en hoe wordt het ervaren door onze inwoners.
 
Is het niet verontrustend dat de eigenaren van onroerend goed nu nog meer gaan twijfelen aan de juiste taxaties van Cocensus als de gemeente Den Helder zelf zegt dat Cocensus hun appartementen meer dan 100% te hoog heeft getaxeerd.
Voorzitter, graag een reactie van de wethouder.
Tot zover voorzitter.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER