2024 februari 01 Video, Woordvoering: over het ondernemersfonds

Video, Woordvoering: over het ondernemersfonds

Video, Woordvoering: over het ondernemersfonds

Ruud van Gimst hield woordvoering en maakte verslag over de discussies over het ondernemersfonds.
 
Evaluatie Bestuur en middellijn 29 januari 2024
Bij bestuurlijke vernieuwing wilt u het een ondernemers fonds meer naar tevredenheid van sportvereniging en buurthuizen inzetten. Wij van Behoorlijk Bestuur Den Helder en Julianadorp weten dat het fonds hier niet voor bedoeld is ook al betalen ze mee en stellen dan ook voor om deze hier ontheffing voor te verlenen ? In 2022 hebben wij samen met de Stadspartij hier ook al een Motie over ingediend en was unaniem aangenomen om de bijdragen in het nieuwe Ondernemings fonds per 1 januari 2024 te laten vervallen.
 
Zoals wij begrepen hebben uit de krant zijn er al gesprekken geweest (18 oktober 2023) met de sport verenigingen en de buurthuizen en heeft de wethouder toezeggingen gedaan om een manier te vinden om ze te compenseren zoals in corona tijd. In 2020 is een raadsvoorstel aangenomen waarin staat dat na 1 Jan 2024 de bijdrage zou worden stopgezet. Dit alles is niet terug te vinden in het nieuwe contract. En zorgt ook voor grote onrust bij de bewoners, het gaat namelijk om behoorlijk grote bedragen wat tot gevolg heeft dat dit verwerkt moet worden in de contributie en/of ten koste gaat van evenementen in de buurthuizen. In de stukken staat dat er gezocht wordt naar andere compensatiemogelijkheden die losstaan van de OZB wat is de status hiervan?
 
Beeldvormende avond wordt gepland waarin voorstellen en mogelijke oplossingen aan de orde zullen komen t.a.v. compensatie boven op de € 3.500 die ze al ontvangen hebben.
Op het gebied van duurzaamheid. Wordt onderzocht of het ondernemersfonds kan gaan bijdragen aan bijvoorbeeld verduurzaming hoe moeten wij dat zien ?
 
Duurzaamheid moeten we zien in het kader van beveiligings camera en verduurzaming deelnemende partijen.
U stelt dat wij jaarlijks monitoren en controle houden op de jaarcijfers voor de toestemming van subsidie wij lezen echter in het jaarverslag dat het structureel jaarlijks met de wethouder in 2022 wederom niet plaats heeft gehad en het nu de reeds drie achtereen volgende jaren is gebeurd. Eind 2022 heeft de bestuur voorzitter daarop een oproep gedaan aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De voorzitter heeft mij ook medegedeeld dat dit inmiddels gebeurt is. Maar dit alles werkt niet echt mee aan het vertrouwen.
 
Wat Behoorlijk Bestuur Den Helder en Julianadorp meer grotere zorgen baart is, na het lezen van de jaar verslagen, het niet gehoord voelen van het bestuur van het ondernemers fonds door het college.
De overeenkomst wordt voor zes jaar verlengd omdat veel aanvragen over de termijn van vier jaar heen gaan kunt u aangeven over welke projecten dat gaat. Wij begrijpen dat Sail natuurlijk 1 van die projecten is maar alleen daarvoor lijkt ons 4 jaar voldoende.
 
Diverse duurzaamheid en ook andere contracten lopen 5 jaar of langer maar de raad heeft ten alle tijden de mogelijkheid om binnen de 6 jaar aan de bel te trekken over het budget.
Wij vinden de openheid en transparantie van de stichting ondernemen aan zee wel zeer verfrissend, dit in tegenstelling tot verbonden partijen, en wij zijn dan ook voor de voortzetting van het fonds na de toezegging dat de compensatie voor de sport verenigingen en buurthuizen rond wordt gemaakt.
Er is juridisch geen mogelijkheid om dit te regelen via de ozb, dus gaan ze een andere oplossing zoeken buiten wat al gecompenseerd is.
 
Nog even contact opgenomen met de sport federatie en die waren blij met de woordvoering en oplossing
Uiteindelijk zijn wij akkoord en gaat het als hamerpunt naar de raad
Wij zijn wel heel blij met het antwoord van de wethouder dat ook het college transparantie hoog in het vaandel heeft daar zullen wij hem dan ook aan houden in toekomstige commissies ☺

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER