2024 februari 08 Asielopvang in Den Helder wordt niet verder uitgebreid

Asielopvang in Den Helder wordt niet verder uitgebreid

Asielopvang in Den Helder wordt niet verder uitgebreid

Asielopvang in Den Helder wordt niet verder uitgebreid
De beantwoording op onze vragen over de spreidingswet en uitspraken door een burgemeester uit een buurgemeente zijn binnen.
 
Lianne Snel van Regio Noordkop schreef hier over⤵️
 
Asielopvang in Den Helder wordt niet verder uitgebreid
Den Helder – Het aantal opvangplekken voor asielzoekers in de gemeente Den Helder wordt niet verder uitgebreid en de komst van de Spreidingswet verandert daar niets aan. Dat benadrukt het Helderse college in haar beantwoording van schriftelijke vragen die de fractie Behoorlijk Bestuur stelde. “Den Helder doet voldoende met betrekking tot de opvang van asielzoekers. Er is dan ook geen sprake van een uitbreiding van de asielopvang”, aldus het college.
 
De gemeente Den Helder vangt inderdaad al meer op dan volgens de Spreidingswet zou moeten. Zo zijn 1100 opvangplekken beschikbaar, terwijl Den Helder er volgens de nieuwe wet maar 257 hoeft te vullen. In buurgemeenten Hollands Kroon, Schagen en Texel zit dat anders. De bedoeling van de Spreidingswet is om de opvang van asielzoekers eerlijker te verdelen, maar gemeenten kunnen onderling afspraken maken. Denk hierbij aan een uitruil met statushouders of een deel van elkaars taakstelling overnemen in ruil voor geld. Het is aan de Provincie om hier toezicht op te houden. Nog voordat de Spreidingswet werd aangenomen, gaf de burgemeester van Schagen al aan geïnteresseerd te zijn in onderlinge afspraken tussen de gemeenten in de Kop van Noord-Holland.
 
Dat laatste was aanleiding voor Behoorlijk Bestuur om vragen te stellen aan het college. De fractie vindt dat alle gemeenten zich aan hun verplichtingen moeten houden en dit niet op een andere gemeente moeten afschuiven. Uit de beantwoording blijkt dat het college het daar volledig mee eens is. “Wij zijn van mening dat iedere gemeente eigen verantwoordelijkheid moet pakken ten aanzien van de mogelijkheden om asielopvang te creëren.” Het Helderse college zegt wel het gesprek met andere gemeenten aan te gaan en te kijken naar onderlinge afspraken, maar “feit blijft dat de asielopvang in Den Helder niet verder uitgebreid wordt.”
 
In gesprek
De gesprekken over de uitwerking van de Spreidingswet worden gevoerd aan de Regionale Regietafel en de Provinciale Regietafel. Op vrijdag 9 februari gaan de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland voor het eerst met elkaar om tafel. Het Helderse college heeft toegezegd de raad zoveel mogelijk mee te nemen in de gevolgen die de Spreidingswet met zich meebrengt. Zo staat op 4 maart 2024 een beeldvormende avond gepland, met als thema ‘Inkijk in de opvang, huisvesting en begeleiding van diverse doelgroepen nieuwkomers’. Tijdens deze avond komt ook de uitwerking van de Spreidingswet aan bod.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER