2024 februari 10 Motie tbv kwetsbare buurten

Motie tbv kwetsbare buurten

Motie tbv kwetsbare buurten

Komende maandag dienen wij een motie in tbv kwetsbare buurten.

Lianne Snel van Regio Noordkop schreef hier onderstaand artikel over. ⤵️
Den Helder – De gemeente Den Helder heeft op dit moment vier wijkbeheerders, namelijk voor Nieuw Den Helder, de Schooten, Julianadorp en Stad binnen de Linie. Deze wijkbeheerders zijn het aanspreekpunt voor inwoners met vragen over bijvoorbeeld de inrichting van hun straat, het organiseren van een wijkfeest of de toepassing van gemeentebeleid in hun woonomgeving. “Deze zaken zijn technisch van aard”, zegt Sylvia Hamerslag, fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur. Haar fractie wil dat de gemeente Den Helder naast de technische wijkconciërges ook twee sociale wijkconciërges instelt, die inwoners kunnen helpen met zaken als burenruzies.

Behoorlijk Bestuur gaat dat voorstel tijdens de komende raadsvergadering, op 12 februari, indienen via een motie. Deze motie is tweeledig. Enerzijds vraagt BB het college dus twee sociale wijkconciërges in te stellen en deze op te nemen in de Kadernota 2025-2028. Anderzijds wil de fractie van Hamerslag dat de veiligheidsoverleggen in buurten weer opgetuigd worden, naar voorbeeld van eerdere veiligheidsoverleggen in de Visbuurt en Tuindorp. Bij dat soort overleggen zijn bewoners belangenverenigingen aanwezig, met daarnaast de politie, welzijnswerk, verslavingszorg, de Omring, Woningstichting en de wijkconciërges(s) van de gemeente, om te praten over wat er speelt in de wijk.

Hamerslag: “Deze overleggen worden ontzettend gemist.”

De motie hoort bij het voorstel van het college om € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanpak van kwetsbare buurten, zoals de Visbuurt en Tuindorp-Oost. Behoorlijk Bestuur wil dat (een deel van) dit geld wordt besteed aan het heroprichten van de veiligheidsoverleggen. Volgens Hamerslag draagt het betrekken van de bewoners belangenverenigingen bij aan de sociale cohesie in de buurten en stimuleert het de burgerparticipatie.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER