2024 februari 12 TEGEN: Akkoord gaan met Dijkkwartier tussen mosterdbrug, betekend akkoord gaan met met alle fasen van dit plan

TEGEN: Akkoord gaan met Dijkkwartier tussen mosterdbrug, betekend akkoord gaan met met alle fasen van dit plan

TEGEN: Akkoord gaan met Dijkkwartier tussen mosterdbrug, betekend akkoord gaan met met alle fasen van dit plan

Vandaag stond er een artikel in het NHD

❗Dit is exact wat ons bezig houdt, want gaat de gemeenteraad akkoord met bouwen Dijkkwartier tussen postbrug en mosterdbrug, gaan zij akkoord met alle fasen van dit plan. Dus ook flats Kanaalweg, huizen ter hoogte van het carillon, Dorus Rijkerstraat en hofjes.
❗Wij blijven de gemeenteraad hierop wijzen. Ga mede hierom niet akkoord met dit plan.
❗Inpraak is er voor de inwoners absoluut niet, deze is slechts gericht op het informeren van de inwoners.

NHD ⤵️
Bewoners hofjes Rijkersstraat in verweer tegen nieuwbouwplannen Dijkkwartier
Buurt vreest verdwijnen historisch stadsgezicht
‘Pittoresk’, ‘beeldbepalend’ en ‘historisch’ buurtje van Den Helder. 

Een groep bewoners van de hofjes aan de Theodorus Rijkersstraat komt in verweer tegen nieuwbouwplannen van het Dijkkwartier. Ze vrezen dat de hofjes worden opgeofferd en dat daarmee een historisch stadsgezicht verdwijnt.
Lars van der Bel

DEN HELDER Het is maar de vraag of ze het bij leven meemaken, en of dat ze er nog wonen tegen de tijd dat het zover is. Maar dat maakt inwoners van de hofjes aan de Theodorus Rijkersstraat niet uit. Ze komen in verweer tegen de plannen waarin hun buurt is aangemerkt als zoekgebied voor het nieuwe Dijkkwartier.
„We hebben ooit een brief van de gemeente gekregen dat het om een historisch stadsgezicht gaat”, verklaart Peter Kries zijn keuze om de plannen nog eens tegen het licht te houden. „Aan de voorzijde van de huizen mogen geen grote veranderingen plaatsvinden.”
Kries is, samen met de vandaag aanwezige Edith Vos, onderdeel van een driemanschap dat zich sinds oktober 2022 heeft opgeworpen tegen de plannen. Gesteund door huizenbezitters in de hofjes pleiten zij voor het behoud van wat zij als een ‘pittoresk’, ‘beeldbepalend’ en ‘historisch’ buurtje van Den Helder beschouwen.
 
Zeeredders
Pittoresk en beeldbepalend is het volgens de bewoners vanwege de uitstraling van de huizen en de ligging tot elkaar en de dijk. Historisch is het vanwege de verbondenheid met de geschiedenis van Den Helder.
„De hofjes boden onderdak aan oud-zeeredders”, memoreert Kries. „Die konden er wonen als ze met pensioen waren. Hoe Helders wil je het hebben? Ik moet zeggen dat het de afgelopen jaren beter is en dat we in deze stad beter omkijken naar erfgoed. Er is zoveel moois in Den Helder verloren gegaan omdat er altijd nieuwbouw moest komen. Laat dit niet terugkomen in dat rijtje.”
 
Als we het hebben over de tijdspanne kan gesteld worden dat de buurtbewoners er op tijd bij zijn. Zo zijn de hofjes net als de Kanaalweg aangemerkt als zoekgebied voor het Dijkkwartier indien ook ná 2030 nog vraag blijkt naar nieuwbouw. Voor de bewoners geldt: beter mee verlegen dan om verlegen.
Vandaar dat er ook met teleurstelling gereageerd is op het besluit van de gemeenteraad om de omgevingsvisie goed te keuren, waarmee zij de mogelijkheid open lieten om beide hofjes tegen de vlakte te gooien.
 
Verontwaardigd
Vos: „Wie ik ook spreek in Den Helder, iedereen is verontwaardigd hierover. Wij hebben gevraagd of de grens van het zoekgebied kan worden opgeschoven: net vóór de hofjes in plaats van net voorbij de hofjes.”
Kries: „Zeg maar tot waar het carillon staat (Monument voor het Reddingswezen). De gemeente nam er kennis van en daarna werden we uitgenodigd voor een gesprek. Maar dat was dan wel met iemand van Zeestad en iemand van Woningstichting.”
 
Ze konden er vragen stellen, en dat was volgens de afgezanten van de buurt verhelderend, maar vreemd is het wel: een brief sturen richting de gemeente en een reactie krijgen van andere partijen.
 
Inspraak
De buurt vraagt zich daarmee af hoe definitief de plannen precies zijn en waar nog mogelijkheden voor inspraak liggen.
Kries: „Het is voor ons ook nog onduidelijk waarom het verbreden en verhogen van de dijk, wat onderdeel is van het plan, kennelijk wel direct na de hofjes kan stoppen maar niet net daarvoor.”
Vos: „Ik woonde lange tijd in Julianadorp. In die periode heb ik altijd de droom gehad om hier te komen. Dat wist ik vanaf het moment dat ik dit voor het eerst zag. Voor die droom wil ik best opkomen.”
De gemeente Den Helder meldt in een reactie dat de hofjes zijn opgenomen als zoekgebied en dat het ’daarmee geen uitgemaakte zaak is dat daar een ontwikkeling plaatsvindt’.
 
„Op dit moment ligt de focus voor het Dijkkwartier op realisatie van de eerste fase in oostelijke richting van de dijk. Dit gaat om de combinatie van dijkversterking en woningbouw. Vanuit dat perspectief en mogelijke noodzaak dat in de toekomst de hele dijk versterkt moet worden, is het een logisch gevolg dat in de omgevingsvisie het hele gebied langs de dijk wordt opgenomen. Bij een eventuele ontwikkeling in de toekomst gelden de gebruikelijke procedures en inspraakmomenten. In dit traject zijn er vele beslismomenten. Bestuurlijk gezien via het college en de raad, en ook voor bewoners door het organiseren van participatie.”
 
Dijkverzwaring
Het Dijkkwartier betreft volgens de initiators ’een unieke samenwerking’ waarin gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzoeken of de zeedijk kan worden verzwaard in combinatie met het bouwen van een nieuwe stadswijk. ’Zo ontstaat een verbinding tussen Den Helder en de zee en zorgen we voor de waterveiligheid tot in de verre toekomst. Het maakt Den Helder weer tot ‘Stad aan Zee’’, aldus de website over het Dijkkwartier.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER