2024 februari 27 Video, Woordvoering: Startersleningen en de Fiets visie

Video, Woordvoering: Startersleningen en de Fiets visie

Video, Woordvoering: Startersleningen en de Fiets visie

Woordvoering SOB 26 feb 2024
✅04. Voorstel tot het verhogen van het budget voor startersleningen
Voorzitter dank u voor het woord.
In januari 2023 gaf Behoorlijk bestuur voor Den Helder en Julianadorp het volgende aan: (woordvoering Sjoerd)
Een starterslening is een vriendelijk gebaar, in deze situatie van de gemeente Den Helder, om voor starters op de woningmarkt hun woning bereikbaar te maken.
De te dure woning voor je inkomen wordt nu toch bereikbaar, door deze extra lening die je kan afsluiten.
💙❤️Maar er zijn ook nadelen. Welke nadelen zien wij?
Als starter wordt je opgezadeld met extra schuld. De eerste geldverstrekker geeft je voor de veiligheid een hypotheekbedrag waarvan ze verwachten dat je de aflossing en rente kan betalen. Door toch extra te lenen, zet je jezelf als starter direct voor hogere lasten. Misschien wel te hoog. En gaat pas 3 jaar later in…
Een ander aspect is dat hierdoor huizenprijzen kunstmatig worden opgedreven. Je kan meer lenen en daardoor ook hoger bieden op je gewenste huis.

De hogere opbrengsten komen in de zakken van de verkopende partijen, terwijl de regeling juist is bedoeld om starters te helpen.

Voorzitter:
U geeft aan dat het aantal aanvragen tov 2022 in 2023 is verdubbeld. Dat betekent nu de aanvragen oplopen maar we lopen nog niet in op het opstaande bedrag.
Behoorlijk Bestuur wilt er vooral voor de eigen inwoners zijn maar door deze regeling staan we wel in een spagaat. Gemeente heeft zelf ook het geld hard nodig. BB is zeker voorstander om onze eigen inwoners bij te staan maar wil voor in de toekomst meer duidelijkheid. Positief maar ook onze zorg.
➡️Vraag:
hoeveel jaar wilt u hiermee doorgaan en waar ligt de grens?
Antwoord: dat is ook aan de raad

Door de mogelijk een grens te stellen tot bijv een maximale aanvulling van 10 miljoen of een max te lenen bedrag van 25K ipv 35K geeft het de inwoner en gemeente een vooruitblik en duidelijkheid wanneer we wanneer wel of niet hiermee door moeten gaan ipv jaarlijks te bekijken.

Volgens het SVN is het fonds na gemiddeld 7 jaar revolverend. Hoe komen zij aan deze berekening, want de verwachting is dat dit voor Den Helder veel hoger ligt. Betekent elk jaar 2 miljoen erbij terwijl we voor 2026 dit zelf hard nodig hebben. Berekening is door het gemiddelde landelijk.
Betekent elk jaar een nieuwe aanvraag? Hoe diep is onze put?
Antwoord: de raad kan er een halt in roepen op het moment dat we financieel knijp lopen.
Wat betekent het dat als we elk jaar opnieuw het fonds aanvullen maar we lopen niet in? Welke gevolgen heeft dit uiteindelijk voor de begroting? Antwoord: Dat is aan de raad
Volgens de wethouder is het succes te danken aan:
2022 32 aanvragen
2023 77 aanvragen
66% uit DH, rest buiten Den Helder
 
✅Woordvoering 26-02-2024, voorstellen tot het vast stellen van de fietsvisie.
Voorzitter dank u voor het woord,
Vandaag hebben wij het over de Fietsvisie die van Den Helder een Fietsstad moet gaan maken.

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp is blij te lezen dat de wethouder Den Helder verder wil brengen op het gebied van fietsen.

💙❤️Wij van Behoorlijk Bestuur vinden dat de mogelijkheden en vooral de veiligheid van groot belang is voor de fietsers. We hebben meermaals gevraagd om de bekende Onveilige situaties aan te pakken, Worden deze plekken ook benoemd in het verbeter plan onderhoud en routes?
Denk hierbij o.a.Fabrieksgracht/ Ruyhgweg Spoorgracht en /of Keizersgracht Beaxtrixstraat en de andere eerdere opgenoemde punten vanuit eerdere woordvoeringen.
De huidige staat van veel fietspaden dragen niet echt uit dat dat Den Helder een fiets vriendelijke gemeente wil zijn. Wij zijn dan ook blij dat dit gaat worden aangepakt en dat er een plan uitgewerkt gaat worden om in het onderhoud te voorzien. Wij zijn van mening als mensen meer de fiets pakken de parkeer druk o.a. het centrum verminderd. Mooie oplossingen zoals eerder in de commissie besproken om de fietsen te stallen op verschillende plekken en het plaatsen van oplaadpalen staan wij achter als Behoorlijk Bestuur.
Het geld voor de educatie word enkel en alleen genoemd voor asielzoekers en statushouders is dit voor een jaar of over vele jaren uitgesmeerd. Wie gaat deze educatie geven? Word het traject doortrappen ook uit dit budget betaald?

Wat gaat de gemeente Den Helder doen voor de burgers die niet kunnen doortrappen? Verbeterde en betaalbaar openbaar vervoer?

Behoorlijk Bestuur is van mening dat de veiligheid op de fietsroutes van groter belang is dan overal zo maar door te kunnen fietsen zoals we in een eerdere commissie hebben aangegeven.
Een aansluitende route voor de fiets is een goed iets, lekker makkelijk van A naar B, echter blijft veilig aankomen op de bestemming natuurlijk het belangrijkste.
Wij zullen ons blijven verzetten tegen de voorrang wensen van de wethouder.
Tot zover voorzitter.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER