2024 maart 12 Video, Woordvoering: Kunst Station-Zuid

Video, Woordvoering: Kunst Station-Zuid

Video, Woordvoering: Kunst Station-Zuid

Wij hebben 11 maart geprobeerd 2 kunststukken van de Nollen uit de grondexploitatie van Station Zuid te halen. Helaas behaalde ons voorstel geen meerderheid.
❌De prijs van deze kunst wordt doorberekend in de prijs van de woningen.
Van de 4 mlj grondexploitatie is 1 miljoen voor de kunst, aangekocht bij de Nollen, in onze ogen is er al genoeg subsidie die kant opgegaan. Het zou de Nollen sieren deze kunst uit hun opslag uit goodwill te plaatsen. Juist omdat gesteld wordt dat de bouw van deze woningen te samen met de kunst de Nollen ook versterkt.
Waar in andere projecten investeringen voor de leefomgeving zoals kunst slechts 3% van de exploitatie wordt gereserveerd is dit bij het bouwproject Station Zuid maar liefst 25%. Dit is naar onze mening extreem hoog.
Helaas betalen straks de huiseigenaren de prijs.
📌Citaat inwoner op sociale media’ Met andere woorden de grondprijs gaat weer uit zijn dak, de bouwkosten zullen daardoor stijgen en Jan met de Pet heeft het nakijken want de woningen zijn veel te duur’
Ruim 2 jaar geleden heeft Behoorlijk Bestuur weten te voorkomen dat een deel van het Rehorst park tbv woningbouw gekapt zou worden. Wij zijn uiteraard voorstander van het bouwen op de locatie zoals nu het geval is.

Woordvoering:
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 11 maart 2024, Motie: de grondexploitatie Station Den Helder Zuid

De Nederlandse gemeenten voelen momenteel de druk op de begroting, zo ook Den Helder.
Het college zoekt momenteel samen met de gemeenteraad naar de benodigde bezuinigingsvoorstellen en dat gaat pijn doen. Met deze motie verzoeken wij u om te overwegen de aankoop van twee kunstobjecten van Rudi van der Wint (ongeveer 950.000 euro) voorlopig in de ijskast te zetten en nu niet ten laste brengen van de
grondexploitatie, maar de de grondexploitatie Station Den Helder Zuid zelf wel voort te zetten zonder de aanschaf van deze kunstobjecten.

Overwegende dat:
· Deze uitgaven van bijna een miljoen euro op dit moment een verkeerd signaal zou zijn en niet begrepen zal worden.
· De grondexploitatie primair bedoeld is voor de ontwikkeling en het beheer van gronden binnen de gemeente;
· De stationslocatie al een geweldige gebieds kwaliteitsimpuls zal krijgen met de uiteindelijke realisatie van het Nollenproject zoals eerder besloten;
· Het scheiden van de investeringen in kunst van de grondexploitatie zorgt voor een heldere financiële structuur;
· Het noodzakelijk is om de middelen van de grondexploitatie te reserveren voor de hoofddoelen waarvoor deze zijn bedoeld;
· Het natuurlijk mooi is als het kan om kunstwerken aan te kopen binnen een nieuwbouwproject;
· College en gemeenteraad momenteel zoekende zijn naar benodigde bezuinigingen;

Verzoekt het college:

· Om de aankoop van de twee kunstobjecten voorlopig uit de grondexploitatie weg te laten tot dat er meer bekent is over de stand van zaken van de benodigde bezuinigingen;
· De gemeenteraad te informeren over de voortgang van de grondexploitatie zonder de aanschaf van de kunstobjecten; en over de alternatieve
· (financierings) mogelijkheden voor de kunstobjecten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp,

 
De krant schreef hierover⤵️
NHD
Delano Weltevreden
Twee kunstwerken van samen bijna een miljoen euro bij nieuwe woningen rond station Zuid
De ontwikkelaar zal de prijs van de kunstwerken, zo’n 950.000 euro, naar verwachting doorberekenen aan de kopers.
 
Het project omvat de bouw van zestig woningen, waarvan 45 appartementen aan de kant van De Schooten en 15 laagbouwwoningen aan de Nollenzijde van het station. Behoorlijk Bestuur, PVV, Stadspartij en Samen Actief vinden dat de kunstwerken niet in de grondexploitatie moeten worden verwerkt, omdat het om ongeveer een kwart van de kosten gaat.
 
De informatie over de kunstwerken en andere details van de zogenoemde grondexploitatie waren alleen in te zien door raads- en commissieleden. In de grondexploitatie staat wat de grond opbrengt en wat de kosten zijn van onder meer de riolering, straatverlichting en groen. Als alle kosten en baten op een rijtje worden gezet, blijft er een bedrag van 3973 euro over.
 
Sjoerd Oudijk (Behoorlijk Bestuur) vindt dat het geld dat voor de kunstwerken is uitgetrokken beter kan worden gebruikt voor zaken waar bewoners meer behoefte aan hebben zoals trapliften en huishoudelijke hulp.
Maar volgens wethouder Michiel Wouters betekent schrappen van de kunstwerken niet dat die 950.000 euro ergens anders aan kan worden besteed. Dat bedrag is verwerkt in de prijs die de ontwikkelaar voor de grond moet betalen. De kunstwerken moeten de kwaliteit van het woningbouwproject opkrikken en sluiten mooi aan op kunstproject De Nollen waar het aan grenst, zegt Wouters
 
Oudijk denkt dat er een alternatief is: De Nollen kan worden aangeboden om kunstwerken in het gebied te plaatsen. „Als reclame voor het gebied.” Het voorstel van de vier partijen is door een meerderheid afgewezen (19 tegen, tien voor). Alle partijen zeggen voor het woningbouwproject te zijn, omdat inwoners zitten te springen om huizen.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER