2024 maart 19 Video, Woordvoering: Leerlingen vervoer

Video, Woordvoering: Leerlingen vervoer

Video, Woordvoering: Leerlingen vervoer

Ons commissielid Netty Kolsteeg hield woordvoering verordening leerlingenvervoer MO 18/3/24⤵️


Voor ons ligt ter advisering een wijziging op een verordening, het gaat hier om een bezuinigingsmaatregel en wel een die wordt toegepast op een kwetsbare groep in onze samenleving. Hiervoor wil de gemeente o.a. “procesregie” gaan toepassen, een mooi woord voor het bekijken van de zelfredzaamheid/netwerk van de ouders en ook om de kinderen te leren fietsen (MEE&de Wering) zolang ze maar geen gebruik hoeven te maken van de regeling leerlingenvervoer.
Er is eerder de wens geweest om naar de 6 km grens over te stappen, daar is tot nu toe van af gezien vanwege de grote maatschappelijke impact, volgens mij is dat onveranderd. Het houdt ook in dat de kinderen uit Den Helder buiten de boot komen te vallen, dan praten we over meer dan 70 leerlingen volgend jaar. Julianadorp zou dan nog wel gebruik kunnen maken van het leerlingenvervoer.

Er wordt dan ook het SMA ingeschakeld, een bureau van professionals, voor adviesering.
Er komen gesprekken en ieder jaar wordt bepaald of een kind nog wel recht heeft op een regeling.
💙❤️Volgens mij moet er een heleboel worden opgetuigd op ambtelijk niveau en wij vragen ons af hoe hoog de kosten hiervan zijn. Wij zijn bang dat er van veel schoolverzuim sprake gaat zijn onder de kinderen die buiten de boot vallen in Den Helder. Wij als partij zijn zeker geen voorstander van deze verordening en vinden het jammer dat bezuinigen over de rug van een zeer kwetsbare groep in onze samenleving gaat.

✅Impressie MO-vergadering 18 maart 2024
Wijziging op de verordening leerlingenvervoer⤵️
Bij de wijziging op de verordening leerlingenvervoer is iedereen het er mee eens dat de 2 km afstand moet worden gehandhaafd. Dat er geen bezuinigingen moeten plaatsvinden over de rug van deze kwetsbare groep kinderen. Er is ook sprake van een Eigen Bijdrage. De raad is vorig jaar met de bezuiniging van €.150.000,– akkoord gegaan.
Het college zet in op zelfredzaamheid, dus het leren met het OV gaan, fietsen. Mocht dit niet gaan dan is er een regeling mogelijk. Wij zijn als partij tegen het instellen van de 6 km regeling. Uiteraard zijn hier ook de nodige kosten aan de inzet op zelfredzaamheid verbonden. Uiteindelijk houdt men vast aan de 2 km afstand en wordt dat het uitgangspunt. Dit gesteld hebbend ging het stuk als een hamerpunt naar de raad. Uiteraard kan er altijd een amendement in worden gediend om er uiteindelijk een bespreekpunt van te maken. Wij als partij hebben altijd tegen iedere vorm van bezuiniging op het leerlingenvervoer gestemd.
 
 
 
 

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER