2024 mei 23 NHD over beantwoording van onze vragen, Den Helder betaalt tonnen in strijd tegen ondernemers Rechtszaken kosten gemeente 307.000 euro

NHD over beantwoording van onze vragen, Den Helder betaalt tonnen in strijd tegen ondernemers Rechtszaken kosten gemeente 307.000 euro

NHD over beantwoording van onze vragen, Den Helder betaalt tonnen in strijd tegen ondernemers Rechtszaken kosten gemeente 307.000 euro

Beantwoording van onze schriftelijk vragen zijn binnen, de krant schreef hierover onderstaand artikel.
Vervolg vragen zijn in de maakt.
Het college geeft nu selectief informatie. Het bevreemd ons dat cijfers die gevraagd worden nier geleverd zijn.
 
POLITIEK
Den Helder betaalt tonnen in strijd tegen ondernemers
Rechtszaken kosten gemeente 307.000 euro
Rechtszaken tegen lokale ondernemers hebben de gemeente Den Helder in de jaren 2021, 2022 en 2023 een kleine 307.000 euro gekost, exclusief btw.
 
Delano Weltevreden
DEN HELDER De bedragen zijn uitgegeven aan onder meer advocaatkosten, griffierechten en proceskosten. In 2021 is 173.468,24 euro betaald, een jaar later was dat 81.369,22 euro en in 2023 stopte de teller bij 52.146,05 euro.
In deze bedragen zitten niet de kosten die te maken hebben met bezwaarprocedures, kosten voor arbitrage/mediation en juridische advieskosten die niet gerelateerd zijn aan een rechtszaak.
Raadslid Gerrit Kooij (Behoorlijk Bestuur) had het college om een gedetailleerd overzicht gevraagd van de totale kosten die de afgelopen acht jaar gemoeid waren met rechtszaken tegen en schadevergoedingen aan lokale ondernemers.
 
Mediation
Kooij is voorstander van minder gemeentelijke rechtszaken tegen ondernemers en meer mediation om kosten te besparen.
Het college kon geen overzicht geven van de afgelopen acht jaar. Vanwege de overgang naar een nieuw financieel systeem zijn facturen uit de boekjaren 2020 en eerder niet gemakkelijk meer terug te vinden, zeggen burgemeester en wethouders. Het college zegt dat de gemeente jaarlijks duizenden besluiten neemt. In een beperkt aantal gevallen kiest de gemeente er zelf voor om zelf een rechtszaak aanhangig te maken.
Die zijn op de vingers van één hand te tellen, zegt het dagelijks bestuur van de gemeente: ’We gaan hier niet lichtvaardig toe over. Soms is het toch nodig, bijvoorbeeld omdat onze pogingen om het anders op te lossen, niet hebben gewerkt. We maken daarbij altijd een afweging tussen de maatschappelijke kosten en baten.’
’Als de gemeente (en bestuursorganen, zoals het college, de burgemeester of de gemeenteraad) betrokken is bij rechtszaken, is dat meestal omdat de andere partij ervoor kiest om een rechtszaak aanhangig te maken tegen de gemeente.’
 
De gemeente kan ook betrokken zijn bij een zogenoemd driepartijengeschil, bijvoorbeeld omdat een inwoner beroep instelt tegen een vergunning die aan een ondernemer is verstrekt. Dan is het aan de gemeente om in beroep de vergunning te verdedigen, zegt het college. Ook deze categorie rechtszaken is betrokken in deze beantwoording.
In 2017 meldde het college de raad dat de huisadvocaat de gemeente alleen vertegenwoordigt als dat wettelijk vereist is. Anders doen ambtenaren dat.
 
Hoger beroep
Op maandag 27 mei treffen de gemeente en de onkruidbestrijdingscombinatie Van der Wiel BV/ Huiberts-Adams BV elkaar bij het Amsterdamse gerechtshof.
De combinatie is het niet eens met de schadevergoeding van ongeveer 100.000 euro die de gemeente van de rechtbank moest betalen, omdat een onkruidbestrijdingsklus ten onrechte was gegund aan het Duitse Alba.
De rechter oordeelde in 2022 dat de gemeente de combinatie een schadevergoeding van 107.865 euro verschuldigd was. De schadevergoeding is inmiddels betaald.
De onkruidbestrijders blijven er echter bij dat zij recht hebben op het door hen geclaimde bedrag van ruim 1,3 miljoen euro.
 
Het Amsterdamse hof moet bepalen of de gemeente twee onkruidbestrijdingsbedrijven een hogere schadevergoeding verschuldigd is. archieffoto RedMouse
May be an image of 1 person and text that says 'POLITIEK Den Helder betaalt tonnen in strijd tegen ondernemers Rechtszaken kosten gemeente 307.000 euro Rechtszaken tegen lokale hebben gemeente Den Helder in de aren 021,2 2022 2en 2023 kleine gekost, exclusief btw. Delano Weltevreden Hoger beroep Opmaandag Debedragenzijnuit- kruldbestrig ngscombinatileVi crюpre Amsterdamse gerechts- de cons yan gerelateerd: zijn Behoorlijk ឈ goodingen verschuldigdis. fde euro eura ccntszaken modiation miljoen burgemcester மര wethou- hiern SE trokken makkelijk meer vinden, vingers rechtszalcen ម. k verstrekt. Dan နာင်ဒပငစ AeTecTee: kosten degemoente gaan gemeente meester bestuursor- CUR rectszan Bemeenteraad)'
 
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER