2018 februari 02 Wij gaan voor 6 zetels!…zie hier onze kandidatenlijst

Wij gaan voor 6 zetels!…zie hier onze kandidatenlijst

Wij gaan voor 6 zetels!…zie hier onze kandidatenlijst

Behoorlijk Bestuur presenteert hierbij hun kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018

Deze lijst met kandidaten kenmerkt zich vooral door zijn diversiteit.

Van jong tot oud, man en vrouw en van verschillende komaf en daardoor een mooie afspiegeling van onze samenleving, maar bovenal een lijst gevuld met zeer betrokken inwoners van uw stad.

Op de lijst staan kandidaten welke totaal geen eigen belang hebben bij hun deelname aan de verkiezingen

Enkel het belang van hun stad en haar inwoners staat centraal, daarbij liggen hun interesses over alle beleidsgebieden verspreid.

Hiermee zet Behoorlijk Bestuur in op een zetelwinst van zeker 6 zetel. Dit is zeker mogelijk gezien de vele volgers op Sociale Media die ons reeds van veel bijval en input hebben voorzien.

Volg Behoorlijk Bestuur op sociale media

Omdat WIJ er zijn voor UW belangen.
Uw reacties op onze berichten nemen wij mee in onze koers en debatten
Op onze kieslijst staan een aantal van onze meest betrokken volgers, die de afgelopen 4 jaar regelmatig en steekhoudend reageerde op onze sociale media en welkome input hebben gegeven.
Onze lijst staat vol betrokken en actieve mensen uit de samenleving, die signaleren wat er anders kan en moet, maar ook willen aanpakken en doorpakken zonder enige eigen belang.

Na lijsttrekker Michiel Wouters staan er hoog op de lijst twee vrouwen die hun sporen in het wijkgericht werken ruim hebben verdiend, namelijk voorzitter Wijkplatform Stad binnen de linie Sylvia hamerslag en wijkconciërge Netty Kolsteeg. 

Sylvia is bekent van de BuurtpreventieApp Den Helder en de evenementen op fort Dirksz Admiraal en Tuindorp welke zij samen met Ron van Wamel organiseert.

Ron is al geruime tijd raadscommissie lid van de partij en heeft als ‘sterkste man’naamsbekendheid verkregen door o.a een sport evenement te organiseren op de dijk.
 

Ons volgen op Sociale Media geeft u dus de gelegenheid om input te geven.
WIJ staan voor Uw belangen

 
Hieronder volgt enkele van onze kandidaten uitgelicht:

Michiel Wouters (63):

  ✔Bestuur/Financiën/Werkgelegenheid/ouderen     

 • Michiel Wouters is geboren in Jakarta (Indonesië) in 1954 en is sinds 2014 fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur, hiervoor was hij commissielid voor de partij.
 • De keuze voor een lokale partij was voor hem een logische stap, omdat dat volgens hem de enige manier is  zonder gedeelde (verstrengelde) belangen.Tevens vervuld hij vrijwilligersfuncties bij de Stichting Inloophuis Den Helder en de IJsclub Den Helder.Naast dat hij bij de Koninklijke Marine heeft gewerkt heeft hij met name ook ervaring opgedaan op het gebied van onderwijs, organisatiekunde en internationale diplomatie

Sylvia Hamerslag (52):

✔Wijkgericht werken/Burgerinspraak & participatie/openbare ruimte

 • Sylvia Hamerslag is in Den Helder geboren en getogen en werkzaam als tandartsassistente, daarbij zij zet zich al jarenlang als vrijwilliger in voor ‘haar’ buurt Tuindorp, waar zij één van de wijktoezichthouders is. Tevens is zij voorzitter van het Wijkplatform SBDL en zet zij zich volop  in voor burgerinspraak aan de voorkant.
  De gemeente is een dienstverlener en behoort zich daarin dienstbaar en klantvriendelijk op te stelen.
 • In haar ogen komt het te vaak voor dat de inwoners van onze stad pas voorlichting krijgen nadat een beleid of verandering al is ingevoerd. Neem als voorbeeld het afvalinzameling systeem, het weghalen van de prullenbakken de Coffeeshops en de huisvesting van COA-jongeren in Oud Den Helder. 
 • Daarnaast heeft zij de BuurtPreventieApp DEN HELDER opgestart en coördineert zij deze.

Niels de Haan (47):

✔Financiën/Verkeer/Bestuur

 • Niels de Haan is in 1970 geboren in Koudekerke, Zeeland. In 1976 verhuisd naar Anna Paulowna om uiteindelijk in 2002 in Den Helder aan te landen. In deze periode ook interesse ontwikkeld in het reilen en zeilen in de lokale politiek, met name door de ontwikkelingen van destijds  op Willemsoord met Cape Holland en Libéma.
 • Een van de conclusies uit het onderzoeksrapport over de bestuurscultuur in Den Helder was dat er sprake was van belangenverstrengeling van raadsleden, onderlinge vetes tussen raadsleden en een college dat weinig slagkracht bezat. Helaas zijn deze constateringen anno 2018 nog steeds actueel. Met Behoorlijk Bestuur wil ik deze negatieve cultuur doorbreken en op een positieve, eerlijke en met een kritische blik de zaken aanpakken. Alleen samen kunnen we verandering teweeg brengen.
De afgelopen 8 jaar heb ik deelgenomen aan de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling & Beheer. Hierbij heb ik mij altijd hard gemaakt voor financiële transparantie en soliditeit. Ik ben werkzaam bij een financieel dienstverlener uit Den Helder. Daarnaast probeer ik hoofd en lichaam actief en scherp te houden door te tennissen en schaken. 

Netty Kolsteeg (64):

✔Wijkgericht werken/Sociale & humane samenleving/Zorg/Openbare ruimte

 • Netty Kolsteeg is geboren in Amsterdam in 1952 uit Hongaars/Indische ouders.
 • Na haar middelbare school heb zediverse opleidingen gevolgd waaronder Economie ll en praktische en cognitieve psychologie.
  Verder heeft zij jaren bij JGZ (jeugdgezondheidszorg) gewerkt en 26 jaar in de Bijlmermeer gewoond.
  In de Bijlmer heeft zij samen met bewoners en de gemeente prachtige projecten opgezet, daar heb zij geleerd dat de stad van de bewoners is en dat daar de kracht van de gemeente ligt en dat daar de mooie initiatieven en ideeën tot stand komen.
 • In 2003 verhuisde zij naar Den Helder en kwam te werken bij de Gemeente Den Helder. Den Helder is een mooie gemeente met prachtig natuurschoon. Ik ben van mening dat Den Helder van de inwoners is en dat zij een beslissende stem dienen te hebben in de ontwikkeling van hun eigen gemeente. Beslissingen op het gebied van stedelijke en/of maatschappelijke ontwikkeling dienen dan ook in goede harmonie tussen bewoners en stadsbestuur te geschieden.

Ron v Wamel (49):

✔Veiligheid/Willemsoord/evenementen/sport

 • Ron van Wamel is geboren in 1968 te Nijmegen en verhuisde door de Kon Marine, in 1987 naar Den Helder.  Ook door de sport van Sterkste man van Nederland, wist hij door het organiseren van evenementen, Den Helder op de kaart te zetten. Momenteel zal iedereen hem ondertussen kennen van de evenementen in Tuindorp.
 • Hij heeft bij justitie reeds diverse functies bekleed. Nu de functie als afdelingshoofd. Als rode draad door zijn werkzaamheden heen waren/zijn zaken als kwaliteits- en procesverbetering. Zijn hoogst genoten opleiding is HBO Management. Ron is commissielid in commissie Stadsontwikkeling & Beheer.

Wajed Iqbal (20):

✔Jongeren/sport

 • Wajed Iqbal is geboren in Den Helder en heeft een Afghaanse afkomst. Hij is 20 jaar en is daarmee één van de jongeren op onze kandidatenlijst.
 • Zijn karakter kenmerkt zich door zijn doortastende houding en harde werken, hij helpt naast zijn school in de winkel van zijn ouders in Nieuw Den Helder. Na het behalen van zijn HAVO diploma doet hij dit jaar VWO examen. Hierna gaat hij  geneeskunde studeren, dit omdat hij graag iets voor mensen wil betekenen.
 • Door aan te sluiten bij Behoorlijk Bestuur, wil hij zich inzetten voor meer positieve lange termijn ontwikkelingen in onze stad.

Carla Brian (53):

✔Jongerenbeleid/Zorg/Kunst & Cultuur

 • Carla Brian is geboren en getogen in Den Helder. Zij is Servicemedewerker bij Shell. Zij heeft een ruime ervaring in vrijwilligerswerk en zeer actief op verschillende manieren in Den Helder. Zij zit in de regiegroep van het Wijkplatform SBDL en is toezichthouder waarin zij nauw samenwerkt met de gemeentelijke wijkcongiërge.  Daarbij is zijn cliënten ondersteuner/ervaringsdeskundige in zake project Visbuurt  voor de organisatie RCO de Hoofdzaak.
 • Haar hobby is straattheater zij is figurant bij Figurantgroep OuderwetZ, u bent haar waarschijnlijk al diverse keren tegen gekomen tijdens vele festiviteiten in onze stad.

Zij wil meer doen om haar stad Den Helder met haar inwoners op de juiste manier aantrekkelijker te maken. 

Rinus v d Gaag (55):

✔Sport/Haven/Toerisme

 • Rinus van der Gaag is geboren te Schiedam in 1962 en woont sinds 1989 in de Gemeente Den Helder. De
  eerste 26 jaar in Julianadorp en sinds 2,5 jaar op de Ruyghweg in het centrum van Den Helder.
  Zijn voorkeur gaat uit naar een lokale partij omdat dat volgens hem het dichtst bij de inwoners zal staan.
  Naast het werk bij de Marine is Rinus actief bezig voor de Parkinson Vereniging Nederland. Hij zamelt geld
  in door deelname aan diverse sportevenementen.
 • Rinus heeft als Projectleider bij de Marine veel ervaring
  opgedaan in communicatie, samenwerking en het nemen van initiatieven. Rinus is naast zijn huidige
  functie ook nog Officier Raadsman.

John Snip (49):

✔Openbare ruimte/recreatie

 • John is bedrijfsleider van een  fietsenwinkel gevestigd te Velserbroek.
 • Hij is een zeer betrokken buurtbewoners van Oud den Helder en zet zich in voor een veilige buurt, daarom neemt hij deel aan bewoners klankbordgroep van Oud Den Helder welke is opgetuigd n.a.v. de berichtgeving omtrent huisvesting COA jongeren in de J. v Heemskerckstraat. Hij wil zich zo in zetten om de buurt weer veilig en leefbaarder te maken. Hij is van mening dat de buurt momenteel zwicht onder de vele opvang faciliteiten en eerst hier naar gekeken dient te worden voordat men overgaat tot huisvesting van COA jongeren.
 • John heeft tevens een 15 jaar lange ervaring als buurthuis vrijwilliger opgedaan. Als hobby’s heeft hij vissen en wandelen.

Joël v d Kraan (30):

✔Duurzaamheid/zorg/armoedebeleid

 • Joël van der Kraan woont vanaf 2005 in Den Helder en waardeert de gemakken van het centrumwonen i.c.m. de kustrecreatie. 
 • In zijn dagelijks werk is hij werktuigbouwkundig ingenieur; gespecialiseerd in haalbaarheidsstudies, onderhoud en ontwerpen. Het centrum opknappen is belangrijk volgens hem, maar niet ten koste van mensen, die er wonen. ‘Een goed bestuur is ook een goede buur’. Gesprekken dienen open en verkennend te zijn, met elkaar en niet bewust confronterend en richting duwend. We doen het voor de mensen. Tevreden wonen betekend ook tevreden bezoeken. Financiën mogen niet een reden zijn iets tegen te houden, maar moeten wel uiterst renderend en nuttig besteed worden.
Joël was vanaf de periode 2010 tot 2014  fractie-assistent, en sinds 2010 is hij raadscommissielid Maatschappelijk Ontwikkeling. Voor Joël zich aansloot in de politiek heeft hij gezien hoe het beter zou kunnen en gaat daar graag aan bijdragen.

Sjoerd Oudijk (54):

✔Ondernemers/stadspromotie

 • Sjoerd stelt zichzelf evenvoor:Ik sta op de lijst voor de partij van  Behoorlijk bestuur, de naam zegt genoeg. Als jongste zoon geboren in Oud Den Helder in een marine gezin van 6 kinderen.
  Op mijn zesde verhuisd naar de Schooten waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Sporthal de Brug was toen  mijn tweede huis. Was het geen training, dan was het wel competitie of een toernooi.
  Ik heb goede en leuke herinneringen aan het Johannes College waar ik de havo heb gedaan. In die tijd was het Johannes College een voor die tijd moderne school waar de docenten en leerlingen trots op waren.
 • Na mijn lerarenopleiding was mijn eerste reguliere baan docent Economie en Handelswetenschappen. Na zeven jaar voor de klas te hebben gestaan ben ik ondernemer geworden. In de binnenstad had ik een computerwinkel Match en later een Internetcafé en opleidingscentrum InternetPlaza.
 • Sommige kennen mij  van de Marktkraam. De Marktkraam was echt een springplank voor startende ondernemers. Vanuit de Marktkraam zijn in de afgelopen vijf jaar acht nieuwe ondernemingen in de binnenstad van Den Helder gestart. Ook bracht het de nodige gezelligheid. Het was een gezellige locatie waar iedereen welkom was. Men genoot van de muziek het eten en drinken. Toeristen vonden het een leuke plek om naar terug te komen.
 • Ook ben ik samen met de horecaondernemers van het Breewaterplein betrokken bij de ontwikkeling van het Breewaterplein. Als pandeigenaar van de eetgelegenheden aan het plein stimuleer ik en ondersteun ik de muziek op zaterdag op het Breewaterplein” en “het Breewaterplein voor Kika”. Door onder andere de activiteiten en de mix van ondernemers is er karakter en levendigheid op het Breewaterplein gecreëerd.
 • Op het moment geef ik  Rekenen en ben ik examinator aan een ROC. Verder ben ik werkzaam in het vastgoed.
 • Getrouwd en vader van twee kinderen.
 • Hoewel NIEUW in de politiek en op   –NR 14 — wil ik u vertegenwoordigen :
  Als u vindt dat de overheid verplicht is om zuinig met het geld van de burger om moet gaan
  Als u vindt dat kinderen uit Den Helder goed onderwijs verdienen.
  Als u ook vindt dat het ziekenhuis in Den Helder moet blijven.
  Als u vindt dat ouderen de zorg behoren te krijgen die ze nodig hebben.
  Als u vindt dat de bereikbaarheid van Den Helder beter moet worden
  Als u vindt dat gestopt moet worden met projecten waarvan het financiële risico op de burger wordt afgewenteld.
  Als u ander manier van huisafvalinzameling wil.

Yvette Pasman (41):

✔Ouderen/zorg/armoede

 • Yvette Pasman is getrouwd en moeder van vier kinderen.
  Ze is geboren op 6 februari 1977 in den helder waar zij tot haar 25ste jaar woonachtig is geweest voordat ze verhuisde om een aantal jaren in Amerika te wonen. In 2009 teruggekeerd met haar hele gezin in haar mooie geboorte stad Den Helder.
 • Ze heeft veel vrijwilligerswerk ervaring opgedaan in buurthuizen en dan met name voor de jeugd. 
  Ze heeft in de thuiszorg gewerkt en was daar vooral gericht op ouderen en GGZ cliënten die weinig zelfredzaam waren en daarin ondersteund diende te worden.
 • Op dit moment maakt ze deel uit van toneelgroep Wilskracht en speelt ze straat theater bij figurantengroep OuderwetZ. 
   
  Nu haar kinderen ouder worden wil zij zich meer in gaan zetten voor de belangen van de Helderse bevolking en bouwen aan een betere toekomst voor Den helder.

Mike Pluijmers (38):

✔Verkeer/openbare ruimte

 • Mike Pluijmers is geboren in 1978 te Den Helder en werkt sinds 2011 als rijinstructeur cat. B en sinds 2017 ook voor de cat. A.
 • Hij volgt Behoorlijk Bestuur al geruime tijd en is sinds dit jaar dan ook actief lid geworden.
  Hij heeft zich de afgelopen anderhalf jaar groen en geel geërgerd aan de wijze van afvalscheiding en afvalinzameling en gaat via deze weg proberen hier iets aan te doen.
 • Uiteraard heeft de problematiek in Den Helder aangaande het verkeer (onduidelijke situaties) zijn hoogste prioriteit. Hij wil gaan voor meer éénduidigheid, veiligheid en inspraak door de weggebruiker.

Ricardo v Beveren (41):

✔Bestuur en Middelen

 • Ricardo van Beveren, geboren in 1976 en tot 1999 in Den Helder gewoond. Daarna verhuisd naar Julianadorp, waar hij nog altijd met zijn vrouw en 3 kinderen woont.
 • Ricardo is eerst werkzaam geweest in de IT, maar heeft al snel de richting van het (proces)management gekozen. Hij heeft functies vervuld als procesmanager, procescontroller en stafadviseur bij grote bedrijven (Defensie en financiële sector). Momenteel werkzaam als consultant en trainer / coach op het gebied van leiderschap en communicatie.

Ricardo is iemand die houdt van rechtvaardigheid, integriteit en transparantie. Oftewel: doe wat je zegt en zeg wat je doet. In zijn ogen onmisbare elementen als het gaat om behoorlijk bestuur. Verder zet hij zich graag in voor zijn medemens. Hij gelooft in de kracht van ieder individu en is ervan overtuigd dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een evenwichtige en prettige samenleving.

Willem v d Belt (55):

✔Haven/Veiligheid

 • Willem is 1962 geboren en tot 1986 getogen in Vlaardingen.Hij noemt zichzelf een echte “haringkop” die voor de liefde en beroepshalve zijn heil is gaan zoeken in het Helderse. Inmiddels is hij 35 jaar hier woonachtig, ruim 30 jaar getrouwd en de gelukkige vader van 2 volwassen dochters. Hij is werkzaam als Wachtcommandant bij de Defensie Bewakings en Beveiligingsorganisatie (DBBO), het voormalige Marine Beveiligingskorps (MBK).
 • Innovatief en creatief denken moet Den Helder uit het slob halen en opnieuw op de kaart gaan zetten.
  Hij ziet zichzelf als een “out-off-the-box” denktank die zijn inspiratie wil uiten door zijn stempel te drukken in het wel en wee van Den Helder.

Dat kan alleen bij een passende partij waarmee je een klik moet hebben, zegt hij.
Uiteraard is daar rechtstreekse hulp van de bewoners een van de eerste vereiste.
Progressie is voor mij dan ook van essentieel belang en zie stilstand als achteruitgang.

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER