2021 juni 18 Amendementen Nestkasten, bossages en rijwielstalling halter Bellevue overgenomen

Amendementen Nestkasten, bossages en rijwielstalling halter Bellevue overgenomen

Amendementen Nestkasten, bossages en rijwielstalling halter Bellevue overgenomen

Afgelopen maandag zijn onze 2 amendementen tbv onwikkeling Halter bellue over genomen
de amendementen betroffen Nestkasten,bossages  en rijwielstalling Halter Bellevue

Amendement Nestkasten_Bossages halter bellevue Behoorlijk Bestuur v DH&Julianadorp

de volgende passage toe te voegen aan de plantoelichting:
–  Aan pagina 37, artikel 4.2.1; conclusie, als nieuwe alinea:

Desondanks, omdat wij een diervriendelijke gemeente willen zijn en uitdragen, eveneens met het oog op de toekomst, zullen wij enkele nestkasten en/of grotere bossages plaatsen ten behoeve van de huismus, omdat de huismus bij vaststelling in 2021, op de rode lijst voor soortgroep vogels, als zijnde beschermd diersoort ‘gevoelig’ wordt geacht. Deze nestkasten/bossages zullen door de gemeente jaarlijks worden onderhouden.

Toelichting:

Wij willen een diervriendelijke gemeente zijn en blijven. In de huidige situatie zijn er een aantal bosjes aan de zuidzijde van dit plan, waar een nest is gevonden. Het stadspark wordt weliswaar groen-ogend, maar zoals de situatie nu is, zijn er weinig bosjes in de omgeving. Als wij het stadspark doortrekken zullen er wel bomen komen, maar wij vrezen geen bossages met eventuele mogelijke nestgelegenheid of schuilgelegenheid. Mussen broeden graag in kolonieverband, vandaar de vraag om enkele kasten en/of bossages. Het gebied is uitermate geschikt volgens de quickscan, het zou een gemiste kans zijn dit nu niet te realiseren.

Huismussen broeden graag onder losse dakpannen, schuilen graag in bosjes, eventueel een nest in de bosjes. In het bestemmingsplangebied worden zowel nestgelegenheid als voedselbeschikbaarheid niet meegenomen. Oorzaken zijn, dat er in de beoogde woningbouw er geen losse dakpannen zijn en met het beheer van stedelijk groen  er geen rekening mee is gehouden (minder onkruid- en insectenrijke vegetaties en dus voedselprobleme), maar ook minder struiken om te schuilen en verstening van tuinen.

Citaat uit de quickscan: ‘Opvallend is dat nabij de kerk verschillende broedparen in de struiken een nest hebben. Dat kan erop duiden dat er een gebrek aan geschikte nestgelegenheid is in de omgeving. Voorgesteld wordt om de broedgelegenheid verder uit te breiden door in de omgeving nestgelegenheid te bieden (nestkastjes). Van belang is dat in de omgeving effecten op het voorkomen van de huismus voldoende groen overblijft als voedselbron.’

 
Amendement Halter bellevue, rijwielstalling BBvDH&J

‘Tot een gebruik, overeenkomstig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerealiseerd:’
‘a. minimaal 10 parkeervoorzieningen voor het parkeren van een rijwiel.’

Toelichting:

Wij willen een fietsvriendelijke gemeente zijn en blijven. In de huidige situatie zijn er meerdere fietsstallingen cq. mogelijkheden om je fiets vast te zetten in de omgeving van het huidige plan. Wij constateren dat de fietsenrekken bij de McDonalds en vishandel regelmatig vol staan, door gebruik van incidentele bezoekers. Ook constateren wij dat jeugd vaak op de fiets naar de McDonalds gaan, deze minder bereidwillig zijn hun rijwiel op een dergelijke afstand te plaatsen waardoor wild vorming van fietsen kan ontstaan, mocht dit niet gerealiseerd worden. Ook voor de ondernemers van het detailhandel gedeelte, zouden minimaal 10 parkeervoorzieningen voor rijwielen aan hun kant van het plan, kunnen bijdragen tot toename van klanten cq. geen afname van klanten door het niet te voorzien. Klanten die op de fiets ‘springen’ voor een afname van hun producten, kunnen sneller geneigd zijn de fiets te blijven pakken door een goede voorziening, als dat meer mogelijk is.

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER