2022 februari 04 Schriftelijke vragen over gerechtelijke uitspraak van 26 januari 2022

Schriftelijke vragen over gerechtelijke uitspraak van 26 januari 2022

Schriftelijke vragen over gerechtelijke uitspraak van 26 januari 2022

Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak van 26 januari heeft onze fractievoorzitter Sylvia Hamerslag schriftelijke vragen gesteld

3 februari 2022

Geachte college van burgemeester en wethouders,

Wij nemen u even mee terug in de tijd:

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp, heeft deze bestuurperiode middels schriftelijke vragen, vervolgvragen, vragenkwartier, maar ook in diverse raadscommissies het college gevraagd om de afspraken met bewoners van de woonwagencentra na te komen.

Waar u als college eerst volhield dat deze afspraken niet bestonden, werd later net zo makkelijk alsnog door u een document boven water gevist en als middel gebruikt om vooral aan te kunnen tonen dat wij en de vertegenwoordigers van de woonwagenbewoners onwaarheden verkondigden.
De belangrijkste afspraak met de woonwagenbewoners was zelf op uw document van het letterbord gevallen. Dit terwijl wij u bij onze eerdere schriftelijke vragen de juiste documenten hebben overhandigd.
Nu heeft de rechtbank op 26 januari jl. uitspraak gedaan en deze liegt er niet om. Het vonnis gelezen hebbende, mogen wij concluderen dat de rechter gehakt maakt van het verweer van de gemeente.
Volgens punt 4.13 in het vonnis heeft u als college de gemeenteraad verkeerd voorgelicht, hetgeen een politiek doodzonde is.
Voorts stelt de rechter de woonwagenbewoners in alle punten in het gelijk.

Feit is dat vele collega-raadsleden wegkeken, dat mag ieder raadslid zichzelf aanrekenen.

Wij willen nogmaals onder de aandacht brengen dat:

Sinds februari 2019 het college deze zaak heeft getraineerd, waarbij de leugen regeerde, terwijl dit diezelfde maand met één pennenstreek opgelost had kunnen worden.
Gevolgen van deze houding:
Onnodige stress bij alle woonwagenbewoners, zowel die aan de G.P. Blankmanstraat als aan de Korvetstraat.
Laakbare krantenartikelen over deze zaak voor wat betreft kwalijke uitspraken gebaseerd op leugens van wethouder Wouters daarin richting de woonwagenbewoners.
Onnodige advocaat- en proceskosten ten laste van de gemeenschap.
Het verlies van vertrouwen van de woonwagenbewoners en hun medestanders in de lokale politiek.
Het verlies van de woonwagenbewoners en hun medestanders van hun vertrouwen in de (gemeentelijke) overheid, door het door de overheid ontkennen van het bestaan van een met de overheid gemaakte afspraak.

Dit zijn geconstateerde feiten. En nu, hoe staat het er nu voor?

Van uit het college is het verdacht stil na het vonnis van de rechter.
Waar normaliter bij gerechtelijke uitspraken het college met een persbericht en raadsinformatie brief naar buiten komt horen wij, de gemeenteraadsleden, nu al één week niets.
Voor onze fractie reden genoeg om u de volgende vragen te stellen:
 • Bent u voornemens de gemeenteraad als hoogste bestuurorgaan op de hoogte te stellen dat u bij de rechter in het ongelijk bent gesteld?
  Zo ja, wanneer?
  Zo nee, waarom niet?
 • Hoe en wanneer gaat u het vonnis door de rechter recht doen?
 • Heeft u al contact opgenomen met de bewoners van de woonwagencentra?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wat is de uitkomst van dit contact?
 • De van de rechter verkregen gerechtigheid verdient nu gevolgd te worden door gerechtigheid van de zijde van de gemeente, bent u dit met ons eens?
  Zo nee, waarom niet?
 • Bent u het met ons eens dat u wederom uw passieve en actieve informatieplicht naar de gemeenteraad niet nagekomen bent? (Wij verwijzen in deze naar onze bijsluiter)
  Onderbouw uw antwoord
 • Wat gaat u richting de gemeenteraad ondernemen, nu de rechter heeft uitgesproken dat u als college de raad verkeerd geïnformeerd heeft?
Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor DH & Julianadorp

Sylvia Hamerslag

Dowmoad het vonnis 26 januari 2022 →VONNIS

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER