2022 februari 15 Verkiezingsprogramma BEHOORLIJK BESTUUR 2022-2026

Verkiezingsprogramma BEHOORLIJK BESTUUR 2022-2026

Verkiezingsprogramma BEHOORLIJK BESTUUR 2022-2026

DOEN wat NODIG is 

Met trots presenteren wij u ons verkiezings programma, klik op de link om te downloaden

Simpel doen wat nodig is

kandidatenlijst-tbv-de-gemeenteraadsverkiezingen-2022

 

 

Wij hanterend o.a de onderstaande standpunten:

 • Geen stadhuis op Willemsoord
 • Instellen van een grondwatersteunfonds
 • 65+  gratis busvervoer in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
 • Zwemles voor kinderen tot aan behalen A-diploma
 • Meer betaalbare woningen voor starters, jongeren en senioren
 • STOP het gasverbod, behoud gasaansluiting voor alle woningen
 • Geen energietransitie op kosten van de burger
 • Geen verregaande beslissingen zonder inspraak van inwoners
 • WMO hulpmiddelen sneller toekennen
 • De wijkverpleegkundigen mogen een aanvraag voor huishoudelijke hulp indienen 
 • Wijkgericht werken vanuit de buurthuizen, met buurtbewoners
 • Invoeren SOCIAAL WIJKCONGIËRGES en snel-herstelteams
 • Meer economische groei, Onderwijs en werkgelegenhei
 • Verbetering  Veiligheid & Leefbaarheid  in buurt & Wijk
 • Opwaarderen onderhoudsniveau openbare ruimte in buurten
 • Uitbreiden toerisme aanbod, realiseren stadscamping
 • Bevriezing gemeentelijke lasten en een degelijk financieel beleid
 • Toegankelijkheid van breedtesport en sport voor de jeugd  
 • Uitbreiden toerismeaanbod, realiseren stads camping
 • Opstellen van een ouderenbeleid
 • Woonadviseur, Stop met het opjagen van senioren uit hun woningen
 • Realisatie dierenbegraafplaats
 • Meer faciliteiten voor jongeren
 • Buurt welzijnswerker,  die actief jongeren helpen bij knelpunten

Specifieke standpunten m.b.t Julianadorp zijn o.a:

 • Bereikbaarheid OV
  Wij zijn vorig jaar naar Amsterdam afgereisd en het gesprek aangegaan met Pro Rail en de NS
  Onderwerp van dit gesprek was o.a wat zijn de mogelijkheden tot een extra station/spoor naar JULIANADORP
 • Doorpakken op ontwikkeling JULIANADORP
 • Betere OV verbinding van, naar en in JULIANADORP
 • Leefbaarheid in algemene zin maar in het bijzonder in de bloemkoolwijken.
  Er is daar bv weinig verbinding met groen en de kust en zijn echt toe aan groot onderhoud. Momenteel kenmerken deze buurten zoals Middelzand, Doorzwin en Kruiszwin zich door een onsamenhangende structuur en staat de leefbaarheid en woonkwaliteit onder druk. Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp ziet dat er voor Julianadorp volop kansen zijn. Er zou meer ruimte moeten voor bewegen, spel en sport.
  Om de leefbaarheid in Julianadorp te vergroten zou groen zou meer onderdeel moeten zijn van wonen in Julianadorp.
 • De omgevingsvisie Julianadorp is nagenoeg afgerond BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP wil graag dat hier een goed uitvoeringsplan uitkomt in samenspraak met de inwoners en andere participanten van Julianadorp.
 • Gemaakte afspraken met bewoners effectueren (bv die van het Alexanderhof)
 • Groene leefomgeving en recreatie
 • Onderwijs, HAVO,VWO uitbreiding, nu dienen de leerlingen vanaf 2e klas hun VO verder in Den Helder te volgen.Wij zijn voorstander van een complete schoolloopbaan voor de jeugdige Dorpers
 • Eigen stadskantoor/publieke zaken
 • Julianadorp Park
 • Volwaardig multifunctioneel terrein voor evenementen en sportclubs in Julianadorp
 • Busverbinding via de Zanddijk en Julianadorp aan zee naar Julianadorp. Ivm bereikbaarheid kustrecreatie.
 • Voldoende parkeervoorzieningen
 • Snel fietsbaan verbinding
 • Scholieren bus verbinding Julianadorp en de regio
 • Het houden van  een referendum over voor Julianadorp belangrijke onderwerpen
 • Voldoende infrastructuur en voorzieningen bij nieuwe bouwplannen in Julianadorp
 • Meer ruimte voor eigenheid, Julianadorp heeft een eigen karakter
 • etc.

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER