2022 maart 03 # 1 – Sylvia Hamerslag

# 1 – Sylvia Hamerslag

# 1 – Sylvia Hamerslag

Sylvia Hamerslag
Lijsttrekker

Wijkgericht werken/Burgerinspraak &Participatie/Openbare ruimte.

Sylvia Hamerslag is in Den Helder geboren en getogen en werkzaam in de mondzorg, daarnaast zet zij zich al jarenlang in als vrijwilliger voor ‘haar’ buurt Tuindorp, waar zij één van de wijktoezichthouders is. Tevens was zij voorzitter van het Wijkplatform Stad Binnen de Linie waarin zij de belangen deed behartigen van buurt en wijkbewoners en maakte zij zich hard voor burgerinspraak aan de voorkant.  De gemeente is een dienstverlener en behoort zich daarin dienstbaar en klantvriendelijk op te stellen.

In de lokale politiek staat zij bekend om haar Ombuds-Politiek en haar meldpunten. ‘Klacht lokale overheid’ en ‘Meldpunt WMO’ zijn daar een goed voorbeeld van.

 • In haar ogen komt het te vaak voor dat de burgers pas voorlichting krijgen nadat een beleid of verandering al is ingevoerd. Neem als voorbeelden: het afvalinzameling systeem, het weghalen van prullenbakken, verplaatsing van Coffeeshops en huisvesting COA.
 • Ook  is zij in 2015 het burgerinitiatief  BuurtPreventieApp DEN HELDER  gestart en coördineert zij deze.

Sylvia trekt het zich aan dat de overheid zowel landelijk als lokaal zich naar burgers voornamelijk wantrouwend opstelt,zie de toeslagen affaire, toestanden zoals straffen en korten op uitkeringen. Ook de wijze waarop toewijzingen WMO en PGB plaatsvinden, zijn schrijnende voorbeelden welke haar diep raken. De burger wordt te veel als fraudeur benaderd!!
Wil je als overheid vertrouwen krijgen zou je eerst het vertrouwen moeten geven.

Zij ziet zichzelf als een ‘mensen-mens’ die zich het meest op haar gemak voelt wanneer zij door samen te werken mooie projecten in de wijk & buurt kan realiseren. Het opkomen voor belangen van burgers is haar op het lijf geschreven.

Ik sta voor zeggenschap aan de burgers zoals:

 • Bereikbaarheid buiten stedelijke gebieden,derhalve een goed (minimaal)vierbaanswegennet en Openbaar Vervoer(gebaseerd op vraag in plaats van op verdienmodel voor de vervoerder).
 • Krachtige inzet tegen het gasverbod om 2-deling in de huizenmarkt tegen te gaan.
 • Kosten energietransitie: niet bij de burger leggen en inzetten op kernenergie.      
 • Inzet tegen horizonvervuiling en zonneweides… de groene lobby is een verdien-model, deze is niet zo groen zoals de overheid ons nu  voorspiegelt.
 • Huisvuilverwerking: scheiding achteraf en het plastic probleem bij de bron aanpakken.
 • De mogelijkheid van  een raadgevend referendum…
 • De wijkagent terug in de wijk/buurt en wijkbudgetten ter beschikking stellen, met (mede)budgetrecht voor buurt/wijk vertegenwoordigers
 • Meer geld naar de (ouderen) zorg en zorgpersoneel (de handen in de wijk en aan het bed).
 • Levensbestendig wonen met een meer menselijke maat uitwerken en realiseren.
 • WMO aanvragen direct toekennen,achteraf de rechtmatigheid toetsen. Deze worden vaak door zorgprofessionals  aangevraagd zodat kan worden uitgegaan van deskundigheid.
 • De aanvragen voor huishoudelijke hulp realiseren via de Wijkverpleegkundigen.

Simpel doen wat nodig is.

Beeldmateriaal, Mart Coers, Peter v Aalst en Willem Koenes

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER