2022 juni 25 Starre houding, wantrouwen en ruzie. Waarom heeft Den Helder nog geen nieuwe coalitie?

Starre houding, wantrouwen en ruzie. Waarom heeft Den Helder nog geen nieuwe coalitie?

Starre houding, wantrouwen en ruzie. Waarom heeft Den Helder nog geen nieuwe coalitie?

Vandaag in de zaterdageditie van het NHD⤵️
Starre houding, wantrouwen en ruzie

ANALYSE Waarom heeft Den Helder nog geen nieuwe coalitie?

Wanneer heeft Den Helder een nieuwe coalitie? Ruim tien weken nadat Beter voor Den Helder het initiatief nam, is daar nog geen zinnig woord over te zeggen.

Den HelderDat het zo lang duurt, heeft te maken met de ruzie in de Seniorenpartij. En aan een verkeerde inschatting van het inmiddels gedemonteerde ’motorblok’ van ’Beter’, VVD en CDA.

Glansrijk
Met zeven van de 31 zetels heeft Behoorlijk Bestuur de gemeenteraadsverkiezingen glansrijk gewonnen. De fractie van Sylvia Hamerslag vroeg informateur Hans Boskeljon om te onderzoeken welke coalities op basis van de verkiezingsuitslag mogelijk waren met de winnaars. Drie weken later moest Boskeljon erkennen dat het nog niet wilde opschieten.

Een gebrek aan vertrouwen tussen sommige partijen was de voornaamste reden. ’Beter’ en Seniorenpartij wilden niet met BB in een college en VVD zag meer in de voortzetting van de oude coalitie. BB had in de verkiezingscampagne namelijk uitspraken gedaan die bij die drie partijen verkeerd waren gevallen: geen samenwerking met partijen die voor een stadhuis zijn en wethouder Michiel Wouters mag niet opnieuw wethouder worden.

Genoeg tijd
Boskeljon zag mogelijkheden om door te gaan, maar de partijen van de vorige coalitie vonden dat hij en Behoorlijk Bestuur genoeg tijd hadden gehad. Drie weken.
Drie weken, genoeg tijd… We zijn inmiddels ruim tien weken verder, maar veel vooruitgang hebben Carlo Assorgia en zijn BvDH niet geboekt. Dat is met name te wijten aan de starre houding van ’het motorblok’, de zelfbenoemde kern van een nieuwe coalitie: ’Beter’, VVD en CDA.

Wie wilde meeregeren moest zich bij deze drie partijen aansluiten. Zij kwamen met wat inmiddels het stadhuisdictaat is gaan heten: in het coalitieakkoord moest komen te staan dat over het stadhuis op Willemsoord geen discussie meer mogelijk is. Basta! Idem over reeds genomen raadsbesluiten. Wie in zo’n coalitie stapt, reduceert zich dus tot slippendrager van de vorige coalitie en kan zijn/haar werk als volksvertegenwoordiger niet meer naar behoren doen.

PVV
Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt, zei BB. Daarna haakten ook D66, GL, Samen Actief Senioren en Fractie Bazen af. PVV wordt door een aantal partijen uitgesloten en zag het nut van gesprekken over coalitiedeelname sowieso niet in.
Toen Beter voor Den Helder het informatieroer in handen kreeg, zag de wereld er een stuk rooskleuriger uit voor de coalitie van 2018. Die had weliswaar zes zetels verloren, maar met de overgebleven zeventien kon prima doorgeregeerd worden, dachten de voormalige coalitiepartners. Op een raad van 31 zetels is het geen ruime meerderheid, maar het is te doen.
Grensoverschrijdend

Maar toen brak de hel los in de Seniorenpartij. Kees Bazen werd beticht van grensoverschrijdend gedrag en werd uit de fractie gezet. Met Fractie Bazen, zijn nieuwe fractie, wilden Seniorenpartij en BvDH niet praten over een nieuwe coalitie. Rest zestien zetels.

Goed idee
Op het moment dat het stadhuisdictaat op tafel werd gelegd, was Bazen al lang en breed bij de Seniorenpartij vertrokken en waren er dus nog maar zestien coalitiezetels over. Tegenover informateur Boskeljon had Stadspartij al verklaard geen voorstander te zijn van een coalitie met zestien van de 31 zetels. Dat wist iedereen in de oude coalitie. Toch vonden bepaalde partijen het een goed idee om gesprekspartners dat stadhuisdictaat voor te leggen. Dan heb je dus niet nagedacht over de consequenties. Iedereen kon namelijk op z’n klompen aanvoelen dat geen enkele voormalige oppositiepartij daarmee zou instemmen. Zij hebben de afgelopen vier jaar juist geageerd tegen het stadhuisplan.
Kamp
Wat nu, zullen zij in het kamp van de zestien hebben gedacht. Twee motorblokkers gingen in gesprek met GL en D66. Die wilden alleen aan de onderhandelingstafel aanschuiven als het motorblok werd gedemonteerd en het stadhuisdictaat van tafel ging. Aldus geschiedde.
Bijna anderhalve week wordt nu inhoudelijk onderhandeld over een nieuwe coalitie. Dinsdag is het elf weken geleden dat het initiatief overging van Behoorlijk Bestuur naar ’Beter’. En er is nog steeds geen witte rook.
Delano Weltevreden
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER