2022 juni 26 ANBI status

ANBI status

ANBI status

Afgelopen donderdag 23 juni 2022, zijn onze leden tijdens de ALV unaniem akoord gegaan met een wijziging van de statuten. Deze wijziging houdt in dat de vereniging een officiële ANBI status krijgt.

Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: Prins voor BEHOORLIJK BESTUUR
RSIN: 815004904
KvK-nummer: 3712097

Rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Postadres Anjelierstraat 39, 1782MA Den Helder
Telefoonnummer 06 25121141
E-mailadres lennaert_van_esdonk@msn.com
Eerste inschrijving: 21-10-2005
Datum akte van oprichting: 20-10-2005
Activiteiten SBI-code: 9492 – Politieke organisaties
politieke onafhankelijke groepering

De Partij voor Behoorlijk Bestuur is een lokale politieke partij met slechts één enkel doel; ‘het opkomen voor de belangen van de inwoners in Den Helder, Huisduinen & Julianadorp‘. Dat doen wij met name binnen de gemeenteraad maar ook daarbuiten wanneer dat nodig is.

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp staat voor het omvormen van de lokale democratie zoals wij dit decennialang kennen.

Veelal gaat het in onze ogen te veel om coalitieafspraken en onderlinge belangen. De macht van het getal, dus meerderheid vs minderheid. Iedere burger en dus ook de politieke partij waar zij op gestemd hebben dient volgens ons gehoord te worden en mee te doen.

In plaats dat coalitieafspraken leidend zijn zouden inwoners van de gemeente centraal moeten staan. Dichter op de inwoners en in samenwerking met de inwoners. Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp staat voor een dienstbare gemeente en heeft daarnaast service hoog in het vaandel staan.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter Dhr.R. van Wamel
Email: ronvwamel@gmail.com
Mobiel: 06 25776887
Bankrekeningnummer BB: NL54 ABNA 053.52.14.936

 

Secretaris Dhr.L. van Esdonk
Email: lennaert_van_esdonk@msn.com
Mobiel: 06 25121141
Bankrekeningnummer BB: NL54 ABNA 053.52.14.936

 

Penningmeester Mevr. N. Kolsteeg
Email: n.kolsteeg@wxs.nl
Mobiel: 06 54271973
Bankrekeningnummer BB: NL54 ABNA 053.52.14.936

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER