2022 juli 06 Vragen over coffeeshop Tsjakka

Vragen over coffeeshop Tsjakka

Vragen over coffeeshop Tsjakka

Afgelopen maandag 4 juli 2022 stelde wij vragen over de verlenging van de exploitatie vergunning van coffeeshop Tsjakka en de voorgenomen verhuizing naar de Nijverheidsweg

Regionoordkop (klik om te lezen op de link) en het NHD schreef hier over⤵️

Mogelijke verhuizing Scholen aan Zee geen belemmering coffeeshop Tsjakka

Delano Weltevreden
DEN HELDER
Als blijkt dat coffeeshops Tsjakka niet mag verhuizen naar de Nijverheidsweg, moet het bedrijf de deuren aan de Koningstraat mogelijk opnieuw sluiten. Dat zegt wethouder Michiel Wouters. Wat het CDA betreft, moet het bedrijf dan gewoon dicht.
Tsjakka moest op 2 mei de deuren sluiten, omdat de exploitatievergunning was verlopen en het bedrijf geen zicht had op een nieuwe locatie. Inmiddels is er een nieuwe plek gevonden en mag het bedrijf de deuren heropenen. Tot uiterlijk 31 december 2023. De hele vergunningenprocedure moet nog worden doorlopen.

Wat als blijkt dat het bedrijf daar niet heen kan. Kan Tsjakka dan open blijven aan de Koningstraat. ,,Als er geen redelijk alternatief is, gaan wij heroverwegen of deze exploitatievergunning in stand kan blijven’’, zegt wethouder Wouters.

Niks heroverwegen, vindt fractievoorzitter Harmen Krul van CDA. ,,De coffeeshop had een deadline en die is verstreken. Deze ondernemer heeft diep in blessuretijd een locatie gevonden. Als die niet door kan gaan, gaan we niet weer de deadline opschuiven. Dan is het wat ons betreft einde verhaal.’’ Die discussie moet op een ander moment in een van de raadscommissies of in de gemeenteraad worden gevoerd, zegt burgemeester Jan de Boer.

Leefbaarheidsonderzoek
Behoorlijk Bestuur maakte zich zorgen om de voorgenomen verhuizing. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag verwees naar het leefbaarheidsonderzoek over de Koningstraat en omgeving. ,,Uit de rapportage van dat onderzoek kwam duidelijk naar voren dat het clusteren van drie coffeeshops één van de overlastgevende oorzaken was. Nu is het college voornemens een vergunning af te geven voor de huisvesting van coffeeshop Tsjakka aan de Nijverheidsweg 9a. Dit zou betekenen dat twee van de drie coffeeshops weer vlak bij elkaar worden gehuisvest.’’ Zij verwijst naar coffeeshop Aktama dat van de Koningstraat verhuisde naar de Industrieweg. Over die coffeeshop heeft de gemeente sinds de verhuizing overigens geen meldingen van overlast ontvangen.

Coffeeshop Tsjakka is weer open omdat er zicht is op een nieuwe locatie.

Volgens wethouder Wouters is er op het industrieterrein sprake van een heel andere situatie. ,,De overlast aan de Koningstraat kwam door drie coffeeshops die dicht op elkaar stonden in combinatie met horeca in een omgeving waarin gewoond wordt. Als Tsjakka toestemming krijgt om naar de Nijverheidsweg te verhuizen, komt dat bedrijf niet in een woonomgeving te staan. De twee coffeeshops zitten dan op 250 meter of meer van elkaar.’’ In de vergunning komt te staan dat de coffeeshop-ondernemers aandacht moeten besteden aan de veiligheid in de omgeving van hun bedrijven.

Woongenot
Tsjakka moest de deuren na 1 mei sluiten omdat de exploitatievergunning was verlopen en het bedrijf nog geen zicht had op een nieuwe locatie. Omdat er nu wél een plek is waar het college in principe mee akkoord gaat, mochten de deuren aan de Koningstraat weer open. Tot uiterlijk 31 december 2023, zegt het college. Behoorlijk Bestuur is daar niet blij mee. ,,Dit is naar onze mening best een lange tijd om te overbruggen’’, vindt Hamerslag. ,,Voor omwonenden van de Koningstraat betekent dit dat de overlast blijft. Waarom kiest het college voor het verlengen van de exploitatievergunning en niet voor de leefbaarheid en het woongenot van de buurtbewoners?’’

Wethouder Wouters verwacht dat Tsjakka ruim voor eind 2023 verhuist: ,,Het zijn ook gewoon ondernemers. De ondernemer moet geld kunnen verdienen om, onder andere, de verhuizing mogelijk te maken. Bovendien is 31 december 2023 de uiterste datum. We gaan ervan uit dat het bedrijf verhuist, zo snel mogelijk nadat de vergunning is verleend.’’

Dan heb je nog de plannen van Scholen aan Zee om te verhuizen naar de Spoorweghaven. Komt Tsjakka dan niet te dicht bij de onderwijsinstelling te staan, vraagt Behoorlijk Bestuur zich af. Wethouder Wouters vindt van niet: ,,Scholen aan Zee voert een haalbaarheidsstudie uit naar een eventuele verhuizing naar de locatie achter de Ruyghweg. Veel verder dan dat zijn we niet. Een coffeeshop moet op minstens 350 meter van het voortgezet onderwijs staan. De potentiële plek van Tsjakka is meer dan vijfhonderd meter verwijderd van de plek waar Scholen aan Zee onderzoek naar uitvoert.’’

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 zetels de grootste partij in de gemeenteraad. 

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER