2022 september 20 BB trekt aerius-model in twijfel> welke betrekking heeft op evenementen binnen onze gemeente

BB trekt aerius-model in twijfel> welke betrekking heeft op evenementen binnen onze gemeente

BB trekt aerius-model in twijfel> welke betrekking heeft op evenementen binnen onze gemeente

  • Onze fractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over het aerius model.

  • Dit model wordt gebruikt om een stikstofberekening te maken.

  • Wij hebben twijfels over dit model.

  • Heeft het bv gevolgen voor de ambitie om evenementen te organiseren?

Hieronder de vragen⤵️
Den Helder, 19 september 2022
In het coalitieakkoord 2022-2026 gemeente Den Helder is opgenomen dat er meer evenementen georganiseerd moeten gaan worden. Het toevoegen van verplichte depositieberekeningen kunnen mogelijk een ondermijning betekenen voor deze doelstelling. Er bestaat gerede twijfel over de betrouwbaarheid van de aerius/ops als rekenmodel voor een dergelijke depositieberekening. Daarom zouden wij de volgende vragen willen stellen:
✅Welke rol speelt het aerius-model en de rekenkundige kern OPS in de huidige besluitvorming rondom toekenning van evenementenvergunningen door gemeente Den Helder?
✅Is het toevoegen van een depositie- berekening verplicht bij het aanvragen van vergunningen voor alle evenementen? Of zijn er verschillen in de toepassing of gebruik van depositieberekeningen gebaseerd op verschillende evenementen-categorieën zoals omschreven in artikel 2 van de Nota Evenementenvergunningen 2020 gemeente Den Helder.
✅Is een depositie-berekening doorslaggevend voor verlenen van vergunningen?
✅Hoe is er recentelijk besloten op toekenning van evenementen vergunningen?
✅Wat is de reden geweest voor de afwijzing het Julianadorp Power Festival? En op basis waarvan is deze beslissing genomen?
✅Op welke juridische grond neemt Gemeente Den Helder mogelijk besluiten o.b.v. het aerius-model als basis voor de depositieberekening?
✅Zijn er beleidsregels rondom de verlening van evenementenvergunningen dynamisch of statisch?
✅Is er ruimte om op dit onderwerp gemeentelijk af te wijken van nationaal beleid? Ofwel, in hoeverre is de gemeente verplicht om gebruik te maken van het aerius-model en/of staat het de gemeente vrij om gebruik te maken van andere rekenmethodes om eventuele (verplichte) depositieberekeningen op te stellen?
✅Ervan uitgaande dat het aerius-model een rol speelt in het huidige besluitvormingsproces rondom evenementenvergunningen, wordt er dan regionaal rekening gehouden met afwijkingen van het aerius-model m.b.t. lokale stikstofdepositie?
✅Wat zijn de kosten voor het laten maken van een depositieberekening?
✅Wie draagt de kosten voor de uitvoering van deze berekening?

Vragen zijn mede opgesteld door de fractie Beter voor Den Helder

Regio Noordkop schreef hier de volgende artikelen over⤵️

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER