2022 september 28 ’Kosten voor stadhuis Den Helder vele malen hoger dan 27 miljoen door omvaarroute Boerenverdriet’. Behoorlijk Bestuur trekt aan de bel

’Kosten voor stadhuis Den Helder vele malen hoger dan 27 miljoen door omvaarroute Boerenverdriet’. Behoorlijk Bestuur trekt aan de bel

’Kosten voor stadhuis Den Helder vele malen hoger dan 27 miljoen door omvaarroute Boerenverdriet’. Behoorlijk Bestuur trekt aan de bel

Marischka de Jager
DEN HELDER
 
De alternatieve route voor recreatievaart via het Boerenverdriet is volgens de raadsfractie van Behoorlijk Bestuur ’wel degelijk onderdeel van de verhuizing van ambtenaren naar Willemsoord’. ,,Daarmee liggen de kosten voor realisatie van het stadhuis op Willemsoord indirect vele malen hoger dan de 27 miljoen die de raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld.’’
 
Dat stelt Sylvia Hamerslag namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp in een reeks schriftelijke vragen aan het college van B&W. Volgens haar kan het één niet los worden gezien van het ander. ,,Een dergelijke aanpassing in de infrastructuur zoals het verlengen van kades en wachtruimte voor schepen, het verplaatsen van museumhaven en lichtschip, het nivelleren van een historische scheepshelling, het verplaatsen van steigers van de jachthaven in het natte dok, brengt zeer hoge kosten met zich mee.’’
 
Koopvaardersschutsluis
De fractie wil daarom weten waarom toch wordt ingezet op een vaarroute via het Boerenverdriet en de Zeedoksluis. In eerste instantie was er een omvaarroute nodig – ook voor de beroepsvaart – omdat de Koopvaardersschutsluis zou worden verlengd en gerenoveerd. Deze zou daardoor negen maanden buiten gebruik zijn. Er zijn onder leiding van Port of Den Helder proefvaarten uitgevoerd via deze route. Nu de grootschalige aanpak van de Koopvaardersschutsluis door de provincie is uitgesteld, is een omvaarroute in principe niet meer nodig. Toch blijft de gemeente vasthouden aan aanpassing van het Boerenverdriet. ,,Want daarmee kun je tot in lengte van dagen de infrastructurele problemen oplossen rond stremming van de Koopvaardersschutsluis, de toegang tot het bassin op Willemsoord en je kunt dat bassin ook gebruiken als getijdenhaven’’, zei toenmalig havenwethouder Kees Visser daarover eerder dit jaar.
 
Zelf ophoesten
,,Maar omdat er nu geen opdracht meer ligt vanuit de provincie zou de gemeente praktisch alle kosten van die omvaarroute zelf moeten ophoesten’’, zegt Behoorlijk Bestuur. De fractie wil weten hoe hoog die kosten in totaal zijn. Ook wil ze weten waaruit de bestuursdwang had bestaan die de gemeente wilde toepassen op het Rijksvastgoedbedrijf. Die is nu nog eigenaar van een deel van de Boerenverdrietbrug, de keersluis en de kades langs het terrein Buitenveld. De gemeente heeft dit nodig om een tweede ontsluitingsweg op Willemsoord te creëren in verband met het nieuwe stadhuis. Omdat de onderhandelingen over de overdracht stroef verliepen, overwoog de gemeente bestuursdwang toe te passen. De onderhandelingen zijn inmiddels weer opgepakt.
Afbeelding:
De Boerenverdrietbrug met keersluis linksonder.
© Foto RedMouse
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER