2022 september 30 Investering Boerenverdrietsluis en brug heeft betrekking op Stadhuis Willemsoord

Investering Boerenverdrietsluis en brug heeft betrekking op Stadhuis Willemsoord

Investering Boerenverdrietsluis en brug heeft betrekking op Stadhuis Willemsoord

✅Zo langzaamaan komt veel van wat wij van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp aankaartte uit
Stijn Vos van Regio Noordkop zag onze vragen, ging op onderzoek en schreef onderstaand artikel.
 
College wil investeren in Willemsoord, relatie met stadhuis betwist
30 september 2022
Den Helder – De gemeente Den Helder gaat flink investeren in Willemsoord: Zo trekt het college bijna twee miljoen euro uit voor een extra investering in de openbare ruimte en staan er dure renovaties van de boerenverdrietbrug en -sluis op de agenda. Volgens Behoorlijk Bestuur overschrijdt de gemeente daarmee het voor de nieuwbouw van het stadhuis beschikbaar gestelde budget ruimschoots. Volgens het college gaat het om aparte projecten.
De noodzaak voor de ontsluiting van Willemsoord voor autoverkeer via de Boerenverdrietbrug is volgens wethouder Michiel Wouters wel een direct gevolg van de verhuizing van het stadhuis. In bredere zin is de intensivering van het gebruik van de Oude Rijkswerf de aanleiding. Ook door grote evenementen als Sail wordt de beschikbaarheid van een tweede ingang steeds belangrijker. Autoverkeer kan straks als alles meezit via Buitenveld en langs Het Nieuwe Diep op Willemsoord komen. Daarmee wordt de verkeersdrukte als het ware verdeeld.
Over de ontsluiting onderhandelt de gemeente nog steeds met het Rijksvastgoedbedrijf, voor de helft eigenaar van de brug. Het bijzondere belang blijkt ook wel uit het feit dat de gemeente zelfs bestuursdwang heeft willen toepassen. Zo valt te lezen in een collegebesluit van 20 september jongstleden. Daarin staat ook dat de gemeente 1,3 miljoen wil krijgen voor de renovatie en het onderhoud. Medio 2020 gaf het college aan dat de totale investering 2,5 miljoen euro zou bedragen. Daarbij komt dat ook de Boerenverdrietsluis een renovatie nodig heeft. De kosten daarvan bedragen nog eens enkele miljoenen en ook daar is de gemeente Den Helder nog verwikkeld in een discussie met andere overheidsinstanties.

✅Budget voor het stadhuis
De fractie van Behoorlijk Bestuur reageerde naar aanleiding van het collegebesluit kritisch op het nieuws over de brug en de sluis. In politieke vragen stelt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag dat deze ontwikkelingen niet los kunnen worden gezien van de realisatie van het nieuwe stadhuis. De financiële gevolgen daarvan moeten volgens Hamerslag dan ook gerekend worden bij het totale kostenplaatje van dat stadhuis. Daarmee wordt het budget volgens Behoorlijk Bestuur flink overschreden. Hamerslag is van mening dat het college de renovatie onterecht koppelt aan de werkzaamheden aan de bijbehorende sluis.

Nu blijkt dat het college nog eens 1,9 miljoen wil vrijmaken voor onder andere parkeerplaatsen en de ontwikkeling van het entreegebied van Willemsoord, zoals gepresenteerd in de begrotingswijziging, kan dit volgens Behoorlijk Bestuur niet door iets anders dan het stadhuis veroorzaakt zijn: “Al vanaf het begin hebben wij gezegd dat het budget niet voldoende zou zijn voor de bouw van het stadhuis. De realisatie van parkeerplaatsen hebben wij toen ook specifiek genoemd.” Volgens het college klopt de koppeling die Behoorlijk Bestuur maakt niet: “Deze investering staat los van de bouw van het stadhuis en had ook moeten plaatsvinden als het stadhuis ergens anders was gekomen”, aldus Wouters. Gevraagd naar een toelichting over de beoogde uitgave van 1,9 miljoen zegt het college dat 0,8 miljoen ervan bestemd is voor kostenstijging van bestaande projecten. De rest is voor de ontwikkeling van het entreegebied.

lees hier onder onze schriftelijke vragen:
Schriftelijke vragen BBvDHJ over Boerenverdrietsluis omvaarroute ed

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER