2022 oktober 18 Behoorlijk Bestuur is tegen het Hotel plan ‘kleine Werf’ op Willemsoord

Behoorlijk Bestuur is tegen het Hotel plan ‘kleine Werf’ op Willemsoord

Behoorlijk Bestuur is tegen het Hotel plan ‘kleine Werf’ op Willemsoord

Hotel plan genaamd ‘kleine Werf’

Is het nieuwe debacle wat onze gemeente ‘zomaar kan overkomen’

Hieronder vindt u de tekst die onze fractievoorzitter als reactie naar de krant heeft gestuurd.

Daaronder leest u het artikel wat het NHD schreef⤵️

✅Behoorlijk Bestuur v DH&Julianadorp is absoluut geen voorstander van plan kleine werf en tegen een hotel op Willemsoord.

Het eerdere ladderonderzoek uitgevoerd op initiatief van Zeestad is ons zelfs flink in het verkeerde keelgat geschoten. Zeestad heeft erg creatief en sturend op een gewenst uitkomst hun ladder onderzoek uit laten voeren. Of er nu wordt uit gegaan van 95 of 55 kamers maakt namelijk een groot verschil.

✅2 flinke gebouwen en dan ook nog 8 verdiepingen hoog, nee, een absolute nee. Het is nu echt,… echt mooi geweest. Gisteren werd  tijdens de presentatie van het rapport uitgevoerd in opdracht van Horeca Nederland, ook duidelijk dat dit het einde betekent voor Dok 2, de weinige nautische activiteit wordt hiermee verder om zeep geholpen.

✅De Pinas moet hiervoor worden verplaatst, dat kost kapitalen… Euro’s die er niet zijn.

✅Terwijl we landelijk allemaal aan de vooravond van een economisch en financiële hervorming staan, werkelijk het hele systeem staat op instorten, wil Zeestad de gemeente en onze ondernemers verder de afgrond in duwen.

✅Daarnaast wordt de omgekeerde route gelopen, iets wat ons verweten werd toen Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp graag een stadscamping wilde realiseren, werd er gesteld dat wanneer er een partij zou zijn die dit zou willen er dan pas gekeken wordt of het kan op de locatie die deze initiatief nemer voor ogen heeft. Hoe anders is het nu. Gisteren werd gesteld ‘maar dan zijn we te laat’ , dikke kletskoek natuurlijk.

✅Verder valt het niet uit te leggen dat we vorige week een paraplu detailhandel beleid hebben vastgesteld, wat maakt dat supermarkten enkel in de daarvoor bestemde winkelcentra mogen vestigen. Met als reden, dat we de bestaande winkeliers en ondernemers willen beschermen en behouden.

⛔Maar onze hoteliers en horeca ondernemers gooien we nu wel voor de bus. Tja maar,…. werd er gisteren tijdens de bijeenkomst gesteld een hotel realisatie in het hogere segment 4 sterren plus, trekt andere hotels ook omhoog want die gaan er dan ook een schepje bovenop doen. Wij vinden zo een uitspraak ronduit beschamend..

✅Het toerisme is aan verandering onderhevig een groot, hoog, log en duur hotel past wat ons betreft daar niet in. De gekozen locatie is fout, we raken nog meer van nautisch Willemsoord kwijt, er is geen behoefte aan extra bedden (die extra die er waarschijnlijk nodig zijn, over 10 jaar 69 stuks, in het basis scenario berekening kunnen en worden door bestaande hotels zelf gerealiseerd).

✅Laat onze huidige hoteliers niet in de kou staan, we zitten in een barre tijd en daar blijven we voorlopig ook nog in zitten. De wereld veranderd laat die absurd grote ambitie gebaseerd op luchtfietserij en luchtkastelen nu eens los en richt je op de huidige inwoners en ondernemers, gemeente zorg dat deze het goed hebben en het goed houden, daar ligt als bestuurder je prioriteit en niet bij te hoge ambities waar niemand om gevraagd heeft, behalve een ontwikkelaar en een verbonden partij welke geen financiële transparantie biedt en zich te sturend opstelt. We leven in een democratie, dat betekent dat het volk de baas is en niet een selecte groep, welke alles maar even bepaalt.
NHD⤵️
In de coalitie is er onvoldoende steun voor een hotel op Willemsoord. Het plan verdwijnt mogelijk in de ijskast
Delano Weltevreden
 
Stadspartij en GroenLinks zijn tegen hotelplan De Kleine Werf op Willemsoord. Als de andere coalitiepartijen geen steun krijgen van oppositiepartij CU, verdwijnt het plan waarschijnlijk in de ijskast.
Bouwbedrijf A. Tuin BV heeft met ontwikkelbedrijf Zeestad afgesproken dat op Willemsoord een complex komt met 95 hotelkamers, congreszalen, een restaurant, een skybar en welnessvoorzieningen. Daarnaast moeten er twee of drie nieuwe horecabedrijven komen, niet ver van het hotel. Volgens Bureau Stedelijke Planning, een door Zeestad ingehuurd adviesbureau, heeft de markt behoefte aan die extra kamers en voorzieningen. Helderse hoteliers vinden van niet.

Hun weerstand heeft geleid tot een nieuw onderzoek. De Kleine Werf is opnieuw tegen het licht gehouden, nu door door deskundigen van adviesbureau Horwath HTL. Zij zeggen dat de markt, cijfermatig gezien, op dit moment geen behoefte heeft aan die 95 (extra) hotelkamers. Alleen als er een bedrijf komt met een concept dat een eigen vraag creëert, zou het kunnen. Belangenorganisatie Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Helder staat achter de bevindingen van Horwath HTL.

Geen boodschap
Coalitiepartijen PvdA, Seniorenpartij, D66, VVD en Beter voor Den Helder hebben echter geen boodschap aan wat de deskundigen vinden. Wat hen betreft kan De Kleine Werf er komen. Net als wethouder Michiel Wouters vinden PvdA en BvDH dat Den Helder er klaar voor moet zijn als het toerisme een vlucht neemt. Carlo Assorgia (BvDH): ,,Door De Kleine Werf wordt Willemsoord aantrekkelijker.’’
Fractievoorzitter Jan de Leeuw van PvdA legt uit waarom zijn fractie, ondanks het rapport, nog steeds vindt dat De Kleine Werf er moet komen: ,,Als ik over zes maanden een nieuw onderzoek laat uitvoeren, kan de uitkomst er ook heel anders uitzien. We hebben het rapport gelezen, maar blijven bij ons standpunt.’’ D66 staat ’in principe positief’ tegenover De Kleine Werf, zegt fractievoorzitter Jildau Meijer. VVD gaat uit van ’de vrije markt en ondernemersvrijheid’ en zegt ook ja, vertelt fractievoorzitter Henriëtte Weerstand-Slot.
Fractievoorzitter Harrie van Dongen van coalitiepartij Stadspartij vindt het echter ’een onverantwoord plan’, onder meer omdat er negentig parkeerplaatsen voor geschrapt moeten worden en werkzaamheden in het nabijgelegen dok waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn. ,,Wij zullen ons blijven verzetten tegen deze plannen en hopen dat andere partijen ook gaan inzien dat hier een grote fout wordt gemaakt. Een grote fout ten faveure van een paar belanghebbenden aan wie iets is beloofd waardoor het nu doorgedrukt moet worden.’’
 
Absoluut tegen
Ook coalitiepartner GroenLinks blijft tegen. Fractievoorzitter Marije Boessenkool. ,,We vinden dat het daar niet past en menen dat het grote problemen gaat opleveren met parkeren, verkeersstromen en de activiteiten in het dok. Nu het onderzoek laat zien dat er ook geen ruimte is voor nieuwe hotelkamers, sterkt dat ons in onze visie dat de komende jaren niet gestuurd moet worden op het bouwen van een hotel. Mocht er op termijn een ondernemer komen met een concreet plan, waar dan blijkens onderzoek markt voor is, dan kunnen we die plannen op dát moment toetsen aan de nog te ontwikkelen visie op verblijfsrecreatie en toerisme. Tot die tijd kunnen de plannen voor de Kleine Werf wat ons betreft in de ijskast.’’
De coalitie komt met de resterende vijftien zetels één stem tekort om De Kleine Werf groen licht te geven. En dus is steun van een oppositiepartij noodzakelijk. Alleen voormalig coalitiepartner CU kan de coalitie redden.
Oppositiepartijen Fractie Pastoor, PVV, Behoorlijk Bestuur en Samen Actief Senioren steunen het plan niet. Leo van Esdonk van FP: ,,Er moeten voor de realisatie van De Kleine Werf 90 parkeerplaatsen verdwijnen. Dat hotel heeft parkeerplaatsen nodig, want al die mensen die daar straks moeten overnachten, komen waarschijnlijk met de auto. Zo wordt dus een probleem gecreëerd.’’
Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van BB: ,,Terwijl landelijk het hele systeem op instorten staat, wil Zeestad de gemeente en onze ondernemers verder de afgrond in duwen.’’
Kees Bazen van Fractie Bazen is tegen, maar zegt dat een discussie in de raad hem mogelijk nog van zijn standpunt kan brengen.
Als zich een exploitant aandient met een vernieuwend concept, is medewerking van PVV misschien mogelijk, zegt fractievoorzitter Vincent van den Born.
Zolang daar geen sprake van is, kan alleen voormalig coalitiepartner CU de coalitie uit de brand kunnen helpen. Fractievoorzitter Dina Polonius heeft nog niet gereageerd.

De Kleine Werf zou moeten komen naast het grote dok op Willemsoord.

© Foto RedMouse
Kan een afbeelding zijn van buitenshuis en de tekst '10 'Noordhollands Dagblad In de coalitie is er onvoldoende steun voor een hotel op Willemsoord. Het plan verdwijnt mogelijk in de ijskast DDS TWS nhi9 D De Kleine Werf zou moeten komen naast het grote dok op Willemsoord. Foto RedMouse Delano Weltevreden Vandaag om 19:45'
 
 
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER